Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kredyty hipoteczne
06.05.2012 11:35

Zdolność kredytowa ze względu na rodzaj umowy

Forma zatrudnienia i staż pracy mają ogromne znaczenie. Tego wymagają banki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(MichaelDeLeon/iStockphoto)

*W oczach banków praca pracy nierówna. I nie chodzi tu wyłącznie o wysokość zarobków, znaczenie ma również forma zatrudnienia. *

Największym zaufaniem banków cieszą się osoby na etacie z umową na czas nieokreślony, najtrudniej jest prowadzącym działalność gospodarczą, gdzieś pośrodku znajdują się pracownicy z umowami _ śmieciowymi _.

Różnorodne podejście do kredytobiorców ze względu na formę zatrudnienia ma swoje uzasadnienie. Jak wynika z doświadczeń banków, gdy przychodzi do spłacania pożyczonych pieniędzy to właśnie osoby na etacie na umowach bezterminowych radzą sobie najlepiej. Nieznacznie gorzej wypadają osoby na umowach terminowych oraz z umowami na zlecenie i umowami o dzieło.

Prowadzący działalność gospodarczą nadal pozostają grupą kredytobiorców, która spłaca raty dwa razy gorzej niż _ etatowcy _, mimo że zanim otrzymają kredyt muszą wykazać się znacznie dłuższym stażem pracy (działalności). Tymczasem, jak podaje GUS, z 16,2 mln pracujących Polaków już ponad 3,7 mln robi to na własny rachunek (z czego 3,045 mln nikogo nie zatrudnia).

Trzy miesiące wystarcząOd pracownika na etacie na czas nieokreślony zdecydowana większość banków oczekuje jedynie trzech miesięcy zatrudnienia, najlepiej u jednego pracodawcy, choć nie zawsze jest to konieczne. Na trzy miesiące stażu pracy zgodzi się 14 z 24 analizowanych banków, dziewięć instytucji wymaga sześciu miesięcy, a tylko jeden bank chce, aby był to minimum rok.
...ale najlepiej rokOd osób zatrudnionych na etat, ale na czas określony część banków wymaga, aby od momentu starań o kredyt, ich umowa o pracę trwała jeszcze przez co najmniej pół roku lub rok. Warto o tym pamiętać chcąc zapewnić sobie większy wybór ofert.

Na 24 banki 11 chce, aby zainteresowany kredytem mieszkaniowym klient z etatem na czas określony miał w ręku umowę, która nie kończy się za chwilę, lecz trwa jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy. W Credit Agricole, Getin Noble Banku, Kredyt Banku, Raiffeisen Banku, Millennium, Banku Pocztowym czy Polbanku dobrze widziane jest, aby umowa nie skończyła się szybciej niż za pół roku.

W Nordea i Citi Handlowym wymagany jest rok. _ Etatowcy _ na czas określony nie mają jednak powodów do narzekań, bo większość banków potraktuje ich tak jak osoby na umowach bezterminowych i poprzestanie na minimalnym stażu pracy bez wymogu posiadania umowy z terminem wygaśnięcia za kilkanaście miesięcy. Tak będzie np. w: BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, DB PBC, mBanku, MultiBanku, PKO BP i Pekao. W BNP Paribas stanie się tak, jeśli jest to kolejna umowa podpisana z tym samym pracodawcą.
Na _ umowach śmieciowych _ co najmniej pół roku stażuPrzed pracującymi na – nazywane umowami śmieciowymi – umowy zlecenie i o umowy dzieło banki stawiają wyższą poprzeczkę niż przed pracownikami etatowymi. Wbrew opiniom banki nie odwracają się od tej grupy zatrudnionych plecami i nie odcinają jej od kredytów. Instytucje najbardziej liberalnie podchodzące do na zlecenie i o dzieło wymagają co najmniej sześciomiesięcznego stażu na takich umowach (BGŻ, BZ WBK, Getin Noble Bank, mBanku, MultiBank, Millennium, Pekao, Kredyt Bank, Alior).

Część z nich może jednak stawiać dodatkowe wymagania, np. Alior będzie chciał, aby klient w minione pół roku osiągał dochód przez cztery miesiące i miał stały zakres zleceń. Ciągłości będzie też oczekiwał BZ WBK. W Kredyt Banku należy pokazać, że wpływy pojawiają się nie rzadziej niż co drugi miesiąc, inaczej minimalny staż wydłuża się do 12 miesięcy. Pozostałe banki oczekują przedstawienia historii zatrudnienia przez rok lub dłużej. Nietrudno zauważyć, że wiele instytucji jest dla tej formy zatrudnienia bardziej przychylna niż wobec działalności gospodarczej.
Na działalności gospodarczej najlepiej rokW przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o kredycie mieszkaniowym banki najczęściej porozmawiają z przedsiębiorcą dopiero po roku działania firmy. Dobrze jest o tym pamiętać, gdy ktoś zamierza przejść z etatu lub umów o dzieło i na zlecenie na własną działalność gospodarczą. W PKO BP samozatrudnieni mogą liczyć na w miarę godziwe warunki - bank ma sześciomiesięczny minimalny okres wymaganego stażu.

Z trzymiesięcznym lub półrocznym okresem działalności gospodarczej o kredycie mieszkaniowym można również rozmawiać w innych bankach, ale pod warunkiem, że jest to udokumentowana kontynuacja pracy lub działalności w tej samej branży lub u dotychczasowego pracodawcy, ewentualnie jest to propozycja dla wybranych grup zawodowych. Takie zasady obowiązują w: BNP Paribas, Getin Noble Banku, Kredyt Banku i Raiffeisen Banku.

To nieliczne wyjątki, bo co trzeci bank chce zobaczyć jak potencjalny klient radził sobie prowadząc działalność gospodarczą co najmniej przez rok, a w grupie najbardziej wymagających trzeba się liczyć z jeszcze dłuższymi okresami: EuroBank, mBank, MultiBank, Nordea i Polbank chcą dwuletniego stażu, a Deutsche Bank PBC – 30 miesięcy.

| Minimalny staż pracy wymagany przez banki rozpatrujące wniosek o kredyt mieszkaniowy w zależności od formy | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank | Umowa na czas nieokreślony | Umowa na czas określony | Umowa o działo / umowa zlecenie | działalność gospodarcza |
| Źródło: banki, Open Finance | | | | |
| Alior | 3, lub -minimum 1 m-c przy zachowaniu ciągłości przez 6 m-cy | minimum 6 m-cy u aktualnego pracodawcy, a do końca umowy 12 m-cy lub-minimum 3 m-ce u obecnego pracodawcy, umowa na 5 lat, do końca umowy min 24 m-ce | min. okres umowy 6 m-cy, przez min. 4 m-cy generowany dochód, stały zakres zleceń | 12 |
| BGŻ | 3 | 3 | 6 | 12 |
| BNP Paribas | 3 | min. 3 miesiące u obecnego pracodawcy i jest to kolejna umowa z danym pracodawcą, lub umowa zawarta na okres co najmniej 5 lat, lub rodzaj zawartej umowy wynika ze specyfiki zatrudniania danej grupy zawodowej (np. nauczyciele, lekarze), | 12 | 12 M dla pierwszej działalności (lub kolejnej o zmienionym profilu), lub 6 M, jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji, lub 3 M, jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy |
| BOŚ | 6 | 6 | bd | 12 |
| BPH | 6 | 6 | 12 | 18 |
| BZ WBK | średnia z 3 ostatnich m-cy + PIT za poprzedni rok podatkowy, wymagana ciągłość | średnia z 3 ostatnich m-cy + PIT za poprzedni rok podatkowy, wymagana ciągłość | średnia z 6 ostatnich m-cy + PIT za poprzedni rok podatkowy, wymagana ciągłość | Dane finansowe za cały rok + PIT za rok ubiegły do kwoty kredytu 200 tys. zł, powyżej 200 tys. zł - PIT za 2 lata wstecz |
| Citi Handlowy | 3 m-ce u jednego pracodawcy lub 1 miesiąc w przypadku ciągłości zatrudnienia w ostatnich 12 m-cy - dopuszcza się 1 przerwę trwającą nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych | 6 m-cy lub 3 m-ce w przypadku udokumentowania ciągłości zatrudnienia w okresie ostatnich 12 m-cy - dopuszcza się 1 przerwę trwającą nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych | 12 | 24 miesiące, z czego 12 miesięcy w obecnej branży. Dla wolnych zawodów min. 12 miesięcy |
| Credit Agricole | 6 | 6 m-cy i 6 m-cy naprzód. Udokumentowanie historii zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 m-cy. | 18 | 18 |
| DB PBC | 6 / średnia z ostatnich 12 m-cy | 6/ średnia z ostatnich 12 m-cy | 12 | 30 |
| Euro Bank | 3 / średnia z ostatnich 6 m-cy | 6 / ponad 12 od daty złożenia wniosku | 12 m-cy - jeżeli umowy nie mają charakteru jednoznacznie odnawialnego, min. 6 m-cy w przód | 24 -bez przerw |
| Getin Noble Bank | 6 / 3 u obecnego pracodawcy | 6 / 3 u obecnego pracodawcy / 6 do przodu | 6 / 3 u obecnego pracodawcy / 6 do przodu | 12 / 6 jeśli jest to udokumentowana kontynuacja pracy i/lub działalności w tej samej branży |
| ING BSK | 3 | 6 / ponad 12 od daty złożenia wniosku | 12 | 12, dochód liczony na podstawie rocznego PIT oraz analogicznych okresów roku bieżącego i poprzedniego |
| Kredyt Bank | min. 3 msc, zatrudnienie u obecnego pracodawcy ponad 1 msc | min. staż pracy 6 msc, min. zatrudnienie u obecnego pracodawcy od 3 msc, umowa na min. 6 msc do przodu lub promesa | 12; Umowy mogą dotyczyć wielu zleceniodawców. Przerwy w osiąganiu tych dochodów nie mogą być dłuższe niż 4 miesiące; Akceptowane jest 6 - pod warunkiem że: o stanowi on poniżej 50% łącznego dochodu wymaganego do posiadania zdolności kredytowej, o wpływ z tytułu tego dochodu następuje nie rzadziej niż co drugi miesiąc. | 12 lub mniej jeśli działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę/ kontraktu menadżerskiego lub umowy zlecenia/o dzieło |
| mBank | 3 (średnia z 6 miesięcy) | 3 (średnia z 6 miesięcy) | 6 | 24 |
| Millennium | 3 | min. staż pracy 6 miesięcy, min. zatrudnienie u obecnego pracodawcy 3 miesiące, umowa na min. 6 miesięcy do przodu | 6 | min. 12 m-cy, dopuszczalny okres krótszy niż 12 m-cy (minimum 6 m-cy) (na zasadzie odstępstwa wydanego przez Kierownika Zespołu Analiz) |
| MultiBank | 3 (średnia z 6 miesięcy) | 3 (średnia dochodów z 6 miesięcy) | 6 | 24 |
| Nordea | 6 | 12 | Zeznanie podatkowe za ostatnie dwa rozliczone lata podatkowe | Zeznanie podatkowe za ostatnie dwa rozliczone lata podatkowe |
| Pekao | 6 | 6 | 6 | 12 |
| PKO BP | 3 | minimalny okres zatrudnienia - 3 miesiące; zaświadczenie o średnich dochodach za okres 12 miesięcy | 12 | 6 |
| Pocztowy | 3 | 6 i 6 miesięcy do przodu | 8 z 12 m-cy wstecz, dochód - średnia z 6 m-cy | 12 |
| Polbank | 12 | 12 miesięcy i na 6 miesięcy w przód | 24 | 24 |
| Raiffeisen | 6 Z wyłączeniem następujących sytuacji: 1) obecny zakład pracy jest prawnym kontynuatorem działalności poprzedniego zakładu pracy lub jego spółką zależną lub, 2) obecny zakład pracy jest znaną i wiarygodną firmą (znaną w skali kraju lub firmą międzynarodową), 3) jest to pierwsze zatrudnienie, Wnioskodawca posiada wyższe wykształcenie, i nie więcej niż 26 lat. | 6 miesięcy i na 6 miesięcy w przód | Dochody z tytułu umów zleceń/o dzieło (w tym przychody z praw autorskich) muszą mieć stały charakter tzn. muszą być osiągane w roku poprzednim i roku bieżącym, wyjątek: - umowy zlecenia/o dzieło są kontynuacją dotychczas wykonywanej pracy zarobkowej (np. w roku poprzednim Wnioskodawca był zatrudniony na umowie o pracę, a obecnie na umowie o pracę i jednocześnie na umowie zlecenie, przy czym zleceniodawcą jest firma – pracodawca, prawny kontynuator lub spółka zależna). Okres uzyskiwania dochodów z tytułu umów zleceń/o dzieło nie może być krótszy niż 6 miesięcy. | 6 miesięcy, gdy chodzi o kontynuację
dotychczas wykonywanej pracy lub wnioskodawca zalicza się do grupy „Profesjonalistów”; 24 miesiące dla pozostałych przypadków |

Czytaj więcej o kredytach hipotecznych w Money.pl
Banki udzielają mniej kredytów, ale nie przez... Spadek liczby kredytów, ich zdaniem, to zjawisko sezonowe.
Kredyt hipoteczny krok po kroku Przymierzasz się do zakupu mieszkania? Sprawdź, jak wygląda procedura przyznania kredytu hipotecznego.
Jak banki stosują ustawę antyspreadową? Money.pl pierwszy przedstawia interpretację Ministerstwa Gospodarki, z której wynika, że nie wszystkie banki respektują nowe regulacje.
Tagi: kredyty hipoteczne, kredyt hipoteczny, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
Open Finance
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz