Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|

Jak wypełnić PIT-11? Ta wiedza przyda się pracodawcom

0
Podziel się:

Firma musi poinformować urząd skarbowy o dochodach zatrudnionych osób. W tym celu wypełni PIT-11.

Jak wypełnić PIT-11? Ta wiedza przyda się pracodawcom
(Gina Sanders/Fotolia)

Pracodawca musi poinformować urząd skarbowy o dochodach zatrudnionych osób. W tym celu wypełni PIT-11. Jeśli firma rozlicza mniej niż pięciu pracowników, deklarację przekaże w wersji papierowej. Ma na to czas do końca stycznia. Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej pracowników, zeznanie podatkowe sporządzą przez internet. Termin upływa 28 lutego 2017 roku.

Wypełniony PIT-11 stanowi informację o dochodach, zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ubiegły rok podatkowy. Taki dokument wypełnia płatnik w celu rozliczenia się ze skarbówką. Dotyczy każdego podatnika, za którego firma nie dokonuje rocznego obliczenia podatku dochodowego. Pracodawcy przekazują deklaracje nie tylko do właściwego urzędu, ale także na ręce pracowników, którzy sporządzają swoje zeznania.

PIT-11 - informacja o dochodach i zaliczkach na podatek

Deklarację za podatnika za 2016 rok wypełnimy na 23. formularzu PIT-11. Informacja o wersji zeznania znajduje się w prawym, dolnym rogu na pierwszej stronie dokumentu (w nawiasie). PIT możemy wypełnić na druku papierowym do 31 stycznia (tylko mniejsze firmy).

W większości przypadków obowiązywać będzie jednak forma elektroniczna. Można skorzystać z e-Deklaracji za pośrednictwem rządowego Portalu Podatkowego, wypełnić PIT online lub pobrać jeden z interaktywnych programów na dysk komputera.

Od czego zaczynamy? U góry po lewej stronie formularza zapisujemy Identyfikator podatkowy NIP firmy. Rubryki nr 1. i 2. zostawiamy puste, do wypełnienia przez urząd skarbowy. Uzupełniamy natomiast punkt 4., wpisując tam rok 2016, czyli ten, za który składamy deklarację.

Części A i B - informacje o deklaracji oraz identyfikacja płatnika

W sekcji A wypełniamy pole "Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja". Należy wpisać instytucję właściwą ze względu na adres zamieszkania pracownika. Wystarczy wprowadzić pełną nazwę, np. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu. W rubryce 6. podajemy natomiast cel złożenia formularza, zaznaczając odpowiedni kwadracik.

W części B wprowadzamy dane identyfikacyjne pracodawcy. Pozycja 7. wymaga określenia rodzaju płatnika: osoba fizyczna wybiera punkt 2., a pozostałe osoby punkt 1. Wybór w tym miejscu determinuje uzupełnianie kolejnych rubryk.

Pole 8. wypełnia płatnik niebędący osobą fizyczną i wpisuje numer REGON. Rubryka 9. jest z kolei przeznaczona dla osoby fizycznej. Należy wprowadzić tam imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

Część C - dane identyfikacyjne podatnika

Następna sekcja dotyczy informacji o pracowniku. W punkcie 10. zaznaczamy rodzaj obowiązku podatkowego. Są dwie opcje: rezydent polski lub ograniczony obowiązek podatkowy w przypadku nierezydenta. Następnie wprowadzamy numer PESEL lub NIP. Pozycje 12 - 14 należy uzupełnić wyłącznie pod warunkiem, że podatnik posiada zagraniczny numer podatkowy.

Rubryki 15 - 27 są przeznaczone do uzupełnienia podstawowych danych pracownika. Wśród nich znajdują się informacje: nazwisko, imię, data urodzenia, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz poczta.

#

Część D - koszty uzyskania przychodu

Kolejna sekcja dotyczy informacji o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunków pracy.

W pozycji nr 28 zaznaczamy odpowiedni kwadracik. Opcję są uzależnione od umów, na których pracownik jest zatrudniony w firmie. Punkty 1. i 2. różnią się od siebie jedynie liczbą podpisanych dokumentów. Dwa ostatnie dotyczą natomiast dodatkowo kosztów podwyższonych w związku z zamieszkiwaniem pracownika poza miejscowością, w której znajduje się firma.

#

Część E - dochody podatnika i pobrane zaliczki

Rubryki wypełniane w sekcji E zależą od odpowiedzi udzielonej powyżej.

Na potrzeby przykładu przyjmiemy, że pracownik był zatrudniony jedynie na podstawie stosunku pracy. Zgodnie z tą informacją, uzupełniamy wyłącznie punkty od 29 do 35.

W polu nr 29 wpisujemy łączną kwotę przychodów z podatkiem, natomiast pod nr 30 - łączną kwotę kosztów uzyskania przychodów. Pozycja nr 31 to dochód. Jak go obliczyć? Od kwoty przychodu (rubryka 29.) wystarczy odjąć łączne koszty uzyskania (rubryka 30.). Punkt 32. dotyczy kwoty wolnej od podatku, a 33. zaliczek, które płatnik pobrał w danym roku podatkowym.

Jeżeli podatnik był zatrudniony w oparciu o kilka umów, ich rodzaj należy wyszczególnić w tej części i uzupełnić dodatkowe rubryki (np. Prawa autorskie i inne prawa w punkcie 8.).

Części F i G - przychody zwolnione od podatku i podpis płatnika

Przedostatnią część formularza stanowi Informacja o przychodach zwolnionych od podatku. Płatnik nie musi jednak jej wypełniać.

W części G wystarczy się podpisać. W większości firm osobami odpowiedzialnymi za wypełnienie PIT-11 będą pracownicy księgowości lub Działu Personalnego. W przypadku mniejszych podmiotów, podpis złoży sam przedsiębiorca.

Sekcję H pozostawiamy pustą, ponieważ ten element deklaracji uzupełnia urząd skarbowy.

Przeczytaj również więcej o tym, do kiedy należy wypełnić PIT-11.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)