Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak wypełnić PIT-36? Poznaj elementy popularnej deklaracji podatkowej

Jak wypełnić PIT-36? Poznaj elementy popularnej deklaracji podatkowej

Fot. resket, Shutterstock

Przedsiębiorcy, osoby łączące pracę na etacie z działalnością gospodarczą, wynajmujący mieszkania czy podatnicy z przychodami z zagranicy muszą rozliczyć się z fiskusem na druku PIT-36. Formularz zaniosą do urzędu skarbowego osobiście lub wypełnią przez internet. W tym roku mają na to czas do 2 maja.

PIT-36 to jedna z najpopularniejszych deklaracji. Służy do wykazania przychodów opodatkowanych według skali - 18 proc. i 32 proc. Podatnik może rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Druk powinny wybrać osoby prowadzące w ubiegłym roku działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. PIT-36 sprawdzi się też przy przychodach z najmu czy dzierżawy mieszkania, a także w przypadku zarobków z zagranicy czy z innych źródeł, z których podatnik nie odprowadzał zaliczek w ciągu roku.

Zeznanie podatkowe można sporządzić przez internet, korzystając z rządowego systemu e-Deklaracji lub ogólnodostępnych programów do rozliczeń. Dzięki tej formie użytkownik jest prowadzony niemal za rękę, co znacząco ułatwia i przyspiesza sporządzanie PIT-a. Tradycjonaliści mogą jednak zdecydować się na papierowy druk. Zanim przystąpią do wypełniania, powinni zaznajomić się z ważniejszymi elementami formularza.

Wypełnianie deklaracji PIT-36 w formie papierowej

Zeznanie roczne trzeba sporządzić na właściwym druku. Dla rozliczenia za 2016 rok poprawny będzie PIT-36 (23). Jak sprawdzić, czy mamy w rękach aktualny dokument? Wystarczy spojrzeć na numer indeksu u dołu strony. Tu możesz pobrać bieżącą wersję formularza.Wypełnianie rubryk rozpoczynamy od podania identyfikatora podatkowego. Przedsiębiorca posłuży się w tym wypadku numerem NIP, a pozostałe osoby - PESEL-em. Następnie, określamy sposób opodatkowania. Wybór indywidualnego rozliczenia trzeba odnotować w okienku nr 1. Pozostałe opcje to: rozliczenie z małżonkiem (punkt 2), w tym również ze zmarłym w trakcie roku (punkt 3) oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci (punkt 4).

Podatnik mieszkający poza granicami Polski musi zaznaczyć także inny kwadrat. W przypadku indywidualnego opodatkowania wybierze okienko nr 7, a dla rozliczenia z małżonkiem - nr 8.

 

 

Deklarację składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Informacje o instytucji uwzględniamy w części A formularza (pole nr 9). W rubryce nr 10 zaznaczamy natomiast cel sporządzenia dokumentu. Dla nowego PIT-a odpowiedni będzie punkt "złożenie zeznania".

Następna sekcja to miejsce na dane identyfikacyjne podatnika oraz jego adres zamieszkania. W poszczególne rubryki wpisujemy: nazwisko, imię, datę urodzenia, kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, nr domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz pocztę. Osoby rozliczające się wspólnie wypełniają także część B.2 przeznaczoną dla małżonka.

Fragment C służy do wprowadzenia dodatkowych informacji. Chodzi o ewentualne przychody z emerytury, renty zagranicznej, a także o transakcje z podmiotami powiązanymi. W tym punkcie przedsiębiorca może też przedstawić fakt pobierania kredytu podatkowego. Jeśli korzystał z niego w 2016 roku, zaznaczy opcję 39. Pole nr 40 jest natomiast przeznaczone dla osób, które zdecydowały się na to zwolnienie w ciągu ostatnich 5 lat (konkretny rok wskażą w następnej rubryce).

Dochody i straty ze źródeł przychodów

Następna w kolejności jest sekcja D, czyli główny cel sporządzania deklaracji. W tej części uwzględniamy dochody i straty, a także koszty uzyskania przychodów i kwoty należnych zaliczek. Wypełniamy wyłącznie wiersze przypisane do konkretnych źródeł. Co to oznacza w praktyce? Inne pola wypełnią np. wynajmujący mieszkanie, a jeszcze inne - właściciele działów specjalnych produkcji rolnej. Jeśli osiągnęliśmy przychody z różnych tytułów, dodamy je do siebie i sumę odnotujemy w rubryce "Razem".

W formularzu PIT-36 znajduje się osiem różnych źródeł przychodów:

 • należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy;
 • emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • działy specjalne produkcji rolnej;
 • działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia);
 • najem lub dzierżawa;
 • prawa autorskie i inne prawa;
 • odpłatne zbycie rzeczy;
 • inne źródła (w tym emerytury i renty z zagranicy);

W formularzu znajduje się także sekcja D.3. Nie każdy musi ją wypełniać. Zrobią to wyłącznie opiekunowie zobowiązani do rozliczenia dochodów małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną, przychody z tantiem z praw autorskich). Chodzi o pieniądze uzyskane przed ukończeniem przez nie 18. roku życia. W tym celu, w pierwszej kolejności uzupełnią załącznik PIT/M, a następnie wskazane kwoty przeniosą do tej części PIT-36. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Zwolnienie od podatku, straty i składki na ubezpieczenie społeczne

Część E zawiera pola na kolejne obliczenia. Podatnik odliczy w tym miejscu przede wszystkim składki (w tym zagraniczne) na ubezpieczenie społeczne, które odprowadza do ZUS-u. Może też uwzględnić dochód zwolniony od podatku. Chodzi o sytuację, gdy przedsiębiorca prowadził firmę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (rubryki nr 149 i 150).

O pozycji nr 151 (ew. 152 dla małżonka) nie mogą zapomnieć podatnicy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wykazali straty. W 2017 roku mają jeszcze prawo do ich odliczenia. Jest ono możliwe wyłącznie pod warunkiem, gdy dotyczy dochodu z tego samego źródła. Wysokość odliczenia nie może też przekroczyć 50 proc. kwoty straty.

Na następnej stronie przeczytasz o pozostałych elementach druku PIT-36
Poprzednia strona
 • 1
 • 2

Czytaj także
Polecane galerie