Notowania

podatki
18.01.2019 09:44

Do kiedy pracodawca musi przekazać PIT-11 za 2018 rok?

PIT-11 to formularz wypełniany przez pracodawcę. Zawiera informacje o dochodach pracownika i składkach płaconych na jego rzecz.

Podziel się
Dodaj komentarz
Płatnik musi przekazać PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć druk PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia lub lutego, a podatnikowi do końca lutego danego roku. W formularzu powinien ująć dochód podatnika oraz wpłacone w ciągu roku podatkowego na jego rzecz składki i zaliczki.

Co to jest PIT-11?

Formularz PIT-11 to druk wypełniany przez płatnika, czyli pracodawcę, zawierający informacje na temat dochodów i wpłaconych składek na poczet podatku dochodowego pracownika.

PIT-11 zawiera informacje takie jak dochody podatnika, przychody zwolnione od podatku, wpłacone przez pracodawcę zaliczki na rzecz podatku dochodowego oraz składki społeczne i zdrowotne, a także koszty uzyskania przychodu. W przypadku podatników-nierezydentów płatnik musi dodatkowo przedstawić w druku PIT-11 kraj będący centrum interesów gospodarczych i osobistych zatrudnionego, a także jego tamtejszy numer identyfikacyjny jako podatnika.

Morawiecki o uszczelnianiu systemu podatkowego

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik, jak i samemu podatnikowi. Na podstawie tego formularza pracownik (osoba fizyczna, nieprowadząca własnej działalności gospodarczej) sporządza bowiem formularz PIT-37, przekazywany następnie fiskusowi jako osobiste rozliczenie z osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym. Co ważne, pracodawca musi przedstawić PIT-11 zarówno w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia czy o dzieło).

Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT-11 za 2018 rok?

Płatnik jest zobowiązany dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 roku, a podatnikowi do 28 lutego 2019 roku.

Płatnicy przekazują formularze PIT-11 do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej – nie ma już możliwości wysyłania deklaracji wydrukowanych i nie ma tu znaczenia liczba zatrudnianych przez pracodawcę pracowników. Dawniej płatnicy rozliczający nie więcej niż pięciu pracowników mieli prawo do wysłania formularza PIT-11 pocztą tradycyjną, ale obecnie ta formuła już nie obowiązuje. Wszyscy płatnicy przekazujący PIT-11 do fiskusa muszą zatem skorzystać z drogi elektronicznej, obowiązuje ich przy tym jeden termin – 31 stycznia.

Jeśli chodzi o obowiązek dostarczenia druku PIT-11 podatnikom (osobom zatrudnionym), pracodawca zobowiązany jest przekazać ten dokument do 28 lutego 2019 r. do ręki, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Spóźnienie w dostarczeniu PIT-11 – konsekwencje

W przypadku niedostarczenia druku PIT-11 na czas pracodawca musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji finansowych. Jego spóźnienie może zostać potraktowane w najlepszym wypadku jako wykroczenie podatkowe, a w najgorszym jako przestępstwo skarbowe.

Pierwszy przypadek zakłada mandat wystawiony przez urzędnika skarbowego na nie więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia lub grzywnę usankcjonowaną przez sąd w wysokości od 1/10 wysokości najniższej krajowej do jej 20-krotności. Nieterminowe dostarczenie druku PIT-11 rozstrzygnięte przez sąd jako przestępstwo skarbowe może kosztować pracodawcę od 10 do 180 stawek dziennych, obliczanych na podstawie dochodów i sytuacji majątkowej płatnika.

Podatnik, który nie otrzymał formularza PIT-11 w wymaganym terminie, powinien wysłać do płatnika ponaglenie. Co prawda może to nie przynieść skutku, ale jest ważnym dokumentem w razie konieczności wyjaśniania sprawy w urzędzie skarbowym. Fakt nieotrzymania druku nie zwalnia go jednak ze złożenia deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie do 30 kwietnia. Podatnik powinien posiłkować się wyciągami z konta bankowego, umowami cywilnoprawnymi czy drukami RMUA. Nawet jeśli w formularzu PIT-37 pojawią się nieścisłości lub błędy, łatwiej będzie złożyć korektę deklaracji PIT, niż tłumaczyć się z nieterminowego złożenia zeznania.

Tagi: podatki, rozliczenie pit, wiadomości, gospodarka, porady, najważniejsze, pit 2019
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
16-01-2018

318uszczelniony system podatkowy , dzialajacy jak nalezy .dobrze by bylo aby aby pasozyty z wiejskiej tak skutecznie dzialali w kwestii sluzby zdrowia , … Czytaj całość

16-01-2018

RolnikJestem Rolnikiem vatowcem mam firmę i jako rolnik jestem zwolniony z płacenia podatku dochodowego otrzymuję dotację i zwrot Vat z tego co kupię żyć … Czytaj całość

17-01-2018

Dobrze zmienionyKarać! karać Za każdy błąd lub spóźnienie! Dowalać grzywny i mandaty! Niech obatel zna swoje miejsce w szyku

Rozwiń komentarze (18)