Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-11

Deklaracja PIT-11 posłuży pracodawcom do przekazania informacji o dochodach pracowników. W formularzu znajdują się informacje o zaliczkach na podatek dochodowy, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwota dochodów uzyskanych w ubiegłym roku. Dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 5 pracowników mogą wysłać formularz w formie papierowej (tylko do końca stycznia). Większe firmy mają do dyspozycji wyłącznie deklarację elektroniczną. Termin na złożenie zeznania podatkowego w tym wypadku mija 28 lutego następnego roku.

Płatnik składek wypełnia deklarację w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich przekazuje do właściwego urzędu skarbowego (ze względu na adres zameldowania podatnika), a drugi na ręce zatrudnionej osoby. W drugim przypadku może to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę