Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT 2016. Nowy formularz PIT/DS. To informacja o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej

PIT 2016. Nowy formularz PIT/DS. To informacja o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej

Fot. wikipedia/CC BY-SA 3.0/ Goldlocki

Podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, samodzielnie obliczają zaliczki na podatek dochodowy. W związku z tym, nie muszą już składać zeznania PIT-6. Informacje m.in. o rodzaju i rozmiarze działu muszą wykazywać w nowym formularzu PIT/DS, który dołączą do właściwej deklaracji.

Na początku ubiegłego roku weszły w życie nowe uregulowania w kwestii PIT. Zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699).

PIT/DS zamiast PIT-6 dla niektórych podatników

Zmiany dotyczą podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Jeśli na ich podstawie ustalają dochód z działów specjalnych, obliczają zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W związku z tym, takie osoby nie muszą już składać deklaracji PIT-6. Ministerstwo Finansów przygotowało dla nich nowy druk, który po raz pierwszy wypełnią w rozliczeniu za rok 2016. W formularzu PIT/DS odnotują informacje o wysokości dochodu lub straty z działów specjalnych produkcji rolnej za dany rok podatkowy. Dokument stanowi załącznik do PIT-36 albo PIT-36L. W tym roku zastosowanie ma wzór numer 1.

Wprowadzenie nowego formularza PIT/DS przyniosło również zmiany w podstawowych zeznaniach. Drobnej modyfikacji uległy druki PIT-36 i PIT-36L. Zyskały dodatkową rubrykę, w którą podatnik wpisuje liczbę załączników.

Niektórzy nadal rozliczą się na dotychczasowych zasadach. Co to oznacza w praktyce? Złożą PIT-6, czyli deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego. Dotyczy to osób, które dochód z działów specjalnych przy zastosowaniu norm szacunkowych z dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, a zaliczki wpłacają w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego.

Działy specjalne produkcji rolnej. Co to takiego?

Określone rodzaje upraw i produkcji stanowią jedno ze źródeł przychodów, od którego należy zapłacić podatek dochodowy.

Do działów specjalnej produkcji rolnej należą:

 • uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych (powyżej 25 mkw);
 • uprawy w ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 mkw);
 • uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 mkw powierzchni uprawowej);
 • uprawy roślin in vitro;
 • chów drobiu rzeźnego, czyli kurcząt, gęsi, kaczek i indyków (powyżej 100 szt.);
 • chów drobiu nieśnego, czyli m.in. gęsi, kaczek i kur do produkcji jaj konsumpcyjnych (powyżej 80 szt.);
 • wylęgarnie drobiu;
 • hodowla zwierząt futerkowych, czyli m.in. lisów, norek, szynszyli, nutrii i królików (powyżej 50 szt. samic stada podstawowego);
 • hodowla zwierząt laboratoryjnych (szczurów białych i myszy białych);
 • hodowla dżdżownic, jedwabników (produkcja kokonów) i entomofagów;
 • pasieki (powyżej 80 rodzin);
 • uprawy roślin in vitro;
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym;

 

ROZLICZ PIT EKSPRESOWO Z WP money

Czytaj także
Polecane galerie