Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT 2016. Ulga na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym. O czym warto pamiętać?

PIT 2016. Ulga na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym. O czym warto pamiętać?

Fot. Halfpoint

Więcej pieniędzy na trzecie, czwarte i kolejne dziecko w rodzinie. W 2016 roku weszły w życie zmiany, które pozwalają rodzinom wielodzietnym odliczyć od podatku wyższe kwoty. Ulga prorodzinna na tych samych zasadach przysługuje również w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok.

Aktualizacja: 10.02.2017 r.

Obniżka podatku na pierwsze oraz drugie dziecko wynosi 1112,04 zł. Na trzecie, od zeszłego roku podatnik może odliczyć kwotę w wysokości 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne - 2700 zł.

Jak obliczyć wartość odliczenia?

Ulgę prorodzinną rozlicza się proporcjonalnie, co oznacza, że danina dla urzędu skarbowego jest pomniejszana o każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem. Poszczególne miesiące zaznacza się w informacji podatkowej (załącznik PIT/O, część E - dane identyfikacyjne dziecka).

Ile wynoszą kwoty ulgi na dzieci?
miesięcznie: rocznie:
Pierwsze dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Drugie dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Trzecie dziecko 166,67 zł 2000,04 zł
Czwarte i kolejne dziecko 225 zł 2700,00 zł
Przykład
Jeśli dziecko przyszło na świat w maju i nie ma rodzeństwa, kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 miesięcy x 92,67 zł).

Co ważne, rodzice dwójki i więcej dzieci mają prawo skorzystać z ulgi bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem, sytuacja wygląda nieco inaczej. Osoby wychowujące jedynaka zmniejszą podatek pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą 112000 zł (w przypadku podatników niepozostających w związku małżeńskim - 56000 zł).

Małżonkowie powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia odnosi się do obojga rodziców. Należność mogą podzielić na części równe lub w dowolnej proporcji. Nie dotyczy to jednak małżeństw w separacji, a także związków, w których jedna osoba została pozbawiona praw rodzicielskich lub przebywa w więzieniu.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Odliczenie od podatku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi nie mogą skorzystać osoby pozbawione władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w sytuacji gdy dziecko z nimi nie mieszka.

Ulga podatkowa jest adresowana do podatników, którzy wychowują dzieci:

  • małoletnie
  • otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku);
  • uczące się lub studiujące (także za granicą) do 25. roku życia;
  • bez dochodów w łącznej wysokości powyżej 3089 zł (dotyczy osób pełnoletnich);
  • nie prowadzące działalności gospodarczej (19% podatku lub ryczałt ewidencjonowany);
Przykład
Wychowujesz dwójkę pełnoletnich dzieci, które w tym roku ukończyły naukę na uniwersytecie. Po skończeniu szkoły, podjęły pracę, a ich roczne dochody wyniosły po 6500 zł. Przy rozliczeniu PIT ulga prorodzinna nie przysługuje, ponieważ zarobki pełnoletnich dzieci przekroczyły kwotę 3089 zł.

Dodatkowym warunkiem, jaki trzeba spełnić jest uzyskanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Aby uzyskać ulgę prorodzinną, musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe na drukach PIT-36 lub PIT-37.

Przykład
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, rozliczającym się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, ale jednocześnie otrzymujesz rentę - możesz skorzystać z ulgi.

Ulga prorodzinna a zeznanie podatkowe

Jeśli chcesz uzyskać ulgę na dziecko, oprócz druków PIT-36 lub PIT-37, musisz także uzupełnić załącznik PIT-O, w którym wykażesz kwotę odliczenia (poz. w części C).


Fragment formularza PIT/O

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza, przygotuj niezbędne dane dotyczące dzieci (data urodzenia, numer PESEL).


Fragment formularza PIT/O

Na żądanie urzędu skarbowego, niektórzy podatnicy muszą przedstawić również dodatkowe dokumenty. Warto zaopatrzyć się więc w akt urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego czy świadectwo ze szkoły.

Zwrot niewykorzystanej ulgi. Jak rozliczyć pozostałą kwotę?

W sytuacji, gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik ma prawo otrzymać różnicę między wartością a kwotą wskazaną w zeznaniu podatkowym. Pozostała nadwyżka trafia więc do kieszeni podatnika, jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi. Nie może on jednak przekroczyć sumy opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu.

Zwrot niewykorzystanej ulgi rozlicza się odrębnie dla każdego roku. W 2017 roku rodzice mogą więc uzyskać nadpłatę z poprzedniego rozliczenia. Kiedyś wypełniliby w tym celu dodatkowy załącznik PIT/UZ. Obecnie wniosek do urzędu skarbowego składa się bezpośrednio na zeznaniu podatkowym PIT/37 lub PIT/36.


Fragment formularza PIT-37

ROZLICZ PIT EKSPRESOWO Z WP money

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie