Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

PIT 2015. Na wspólnym rozliczeniu można zaoszczędzić kilkanaście tysięcy

0
Podziel się

Na wspólnym rozliczeniu może zaoszczędzić nie tylko para, ale też samotny rodzic.

PIT 2015. Na wspólnym rozliczeniu można zaoszczędzić kilkanaście tysięcy
(Katarzyna Mała / East News)
bErDQaBh

Na rozliczeniu z fiskusem za 2014 rok, małżeństwa mogą oszczędzić nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych - szacuje Tax Care. Wspólny PIT opłaca się, jeśli jeden małżonek zarobił mało, za to drugi przekroczył drugi próg skali podatkowej. W taki sam sposób na podatku za ubiegły rok może oszczędzić też samotny rodzic.

Rodziny opodatkowane na zasadach ogólnych mają prawo do dwóch form preferencyjnego rozliczenia dochodów - małżonkowie mogą zapłacić podwójny podatek od połowy sumy ich dochodów oraz rodzic samotnie wychowujący małoletnie dziecko ma możliwość zapłacenia podwójnego PIT-u od połowy swoich dochodów. W obu przypadkach trzeba spełnić wymagane warunki.

W kieszeni małżonków od kilku do kilkunastu tysięcy

Generalnie mąż i żona podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów, ale art. 6 ust 2. ustawy o PIT pozwala opodatkować sumę ich dochodów, jeśli przez cały rok, który chcą wspólnie rozliczyć, byli małżeństwem i łączyła ich wspólność majątkowa, a żadne z nich nie było opodatkowane liniowo, ryczałtem czy kartą podatkową. Takie rozwiązanie najbardziej opłaca się parom, kiedy jedno z małżonków nie osiąga dochodów wcale lub jego dochody są bardzo niskie, a drugie wpada już do drugiego progu podatkowego i musiałoby zapłacić 32 proc. podatek od nadwyżki ponad 85 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu, sumę dochodów dzieli się na połowę, od której liczy się podatek a następnie uzyskaną kwotę mnoży się razy dwa.

bErDQaBj

Przykład:

W 2014 r. żona nie pracowała i nie zarobiła ani złotówki. Mąż prowadzi własną firmę opodatkowaną skalą podatkową i jego dochód w 2014 r. po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek ZUS-owskich i innych kwot wyniósł 130 tys. zł. Przy rozliczeniu oddzielnie, mąż zapłaci 29 070 zł podatku:

  • od kwoty nieprzekraczającej drugiego progu podatkowego: (85 528 zł x 0,18) – 556,02 zł = 14 839, 02 zł
  • od nadwyżki ponad drugi próg: (130 000 – 85 528 zł) 0,32 = 14 231,04 zł
bErDQaBp

Przy rozliczeniu wspólnym z żoną, mąż zapłaci 22 288 zł podatku:

  • połowa sumy dochodów: (0 zł + 130 000 zł)/2 = 65 000 zł
  • podwójny podatek obliczony od połowy: [(65 000 zł x 0,18) – 556,02] 2 = 22 287,96 zł

Dzięki rozliczeniu swoich dochodów za 2014 r. z małżonką, w domowym budżecie zostanie 6 782 zł.

Wspólne rozliczenie jest mniej korzystne dla małżonków, którzy zarabiają podobne kwoty i są w tym samy progu podatkowym.

bErDQaBq

Zmiany, które nie pozwolą oszczędzić na podatku

Z preferencyjnego rozliczenia 2014 roku nie skorzystają świeżo pary, które pobrały się w zeszłym roku. Wspólne rozliczenie uniemożliwia też podpisana w zeszłym roku intercyza, orzeczona przez sąd separacja czy ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków. Wykluczenie nie dotyczy natomiast sytuacji, kiedy jeden z małżonków zmarł w trakcie 2014 r. (o ile ślub miał miejsce przed 2014 r.).

Wspólne zeznanie roczne nie jest dostępne dla ryczałtowca, który utracił prawo do ryczałtu w trakcie 2014 r. i przeszedł na opodatkowanie skalą podatkową. Można je natomiast wybrać przy utracie w 2014 r. prawa do podatku liniowego, ponieważ tutaj przedsiębiorca musiał skorygować zaliczki na PIT z liniowych na ogólne, przez co cały 2014 rok będzie obliczony według skali.

Oszczędzić na 2014 r. może też samotny rodzic

Dla rodzica samotnie wychowującego małoletnie dziecko preferencyjne rozliczenie 2014 roku z fiskusem pozwala zsumować dochody rodzica z dochodami dziecka i zapłacić podwójny podatek od połowy takiej sumy. Jeśli dziecko jeszcze nie zarabia, rodzic po prostu podzieli swój dochód na dwa i zapłaci podatek od połowy w podwójnej wysokości. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, to rozwiązanie przewidziane jest dla rodzica lub opiekuna prawnego, który faktycznie sam wychowuje dziecko. Przepis dotyczy rodzica czy opiekuna będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą w separacji lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub przebywa w więzieniu – który w roku, za który chce się wspólnie rozliczyć, samotnie wychowuje dzieci:

bErDQaBr
  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach wyższych, jeśli nie zarobiły w tym roku w ogóle lub zarobiły mniej niż 3091 zł.

Tak samo, jak w przypadku rozliczającego się wspólnie małżeństwa, wybór preferencyjnego rozliczenia przez samotnego rodzica opłaca się najbardziej tym, których dochody za 2014 r. przekroczyły drugi próg skali podatkowej, czyli 85 528 zł – mogą oni zaoszczędzić na podatku nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych.

Co ważne, aby rozliczyć się z dzieckiem, nie trzeba mieć statusu samotnie wychowującego przez cały rok 2014 r., wystarczy część roku. Kluczowe jest natomiast faktyczne wychowywanie dziecka samotnie, czyli bez pomocy drugiego partnera.

bErDQaBs

Przykład:

Pani Ania do maja 2014 r. była samotną matką wychowującą niepełnoletniego syna, a jego ojciec nie pomagał w wychowywaniu. W czerwcu 2014 r. pani Ania wyszła za mąż. Rozliczając się z fiskusem z dochodów z 2014 r. pani Ania może rozliczyć się razem z dzieckiem. Nie może wybrać preferencyjnego rozliczenia 2014 r. wspólnie z mężem, ponieważ nie byli małżeństwem przez cały 2014 r.

Czytaj więcej w Money.pl
Rewolucja w PIT. Czy obędzie się bez wpadek? Urzędnicy wypełnią za nas zeznanie. Money.pl sprawdził, jak wygląda sytuacja w największych miastach i czy grozi nam powtórka z Systemu Rejestrów Państwowych.
Zostało mniej niż 3 tygodnie, aby złożyć PIT Z danych resortu finansów wynika, że coraz chętniej rozliczamy się przez internet.
bErDQaBK
pit
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)