Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
Polisa Życie TUnŻ
Pełna nazwa POLISA-ŻYCIE S.A.
Adres Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
WWW http://www.polisa-zycie.com.pl
Telefon (22) 560 59 55
Fax (22) 869 85 80
Infolinia (22) 560 59 95
Opis Polisa Życie rozpoczęła działalność w lipcu 1995 roku.

Oferta Polisy Życie składa się z ubezpieczeń indywidualnych, grupowych, bankowych i III-filarowych. Ponadto ofertę towarzystwa uzupełniają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Głównym akcjonariuszem spółki jest Grupa Kapitałowa POLSAT.
Ubezpieczenia on-line Sprawdź najlepsze oferty!
POLISA - Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - porównanie wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych

 
Składka przypisana (brutto) [tys. PLN]
 
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
POLISA-ŻYCIE S.A. - wartości składek przypisanych oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych
Rok Składka przypisana (brutto) [tys. PLN] Odszkodowania i świadczenia wypłacone (brutto) [tys. PLN]
kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV
2012 29712 29149 30014 - 22705 21731 21486 -
2011 29490 29560 32368 30784 18285 23544 25654 23927
2010 19076 20030 21796 24904 11482 14145 14659 16095
2009 19926 22600 19015 18338 10159 12755 13441 12636
2008 14150 14748 17513 19027 8332 8322 8550 9602
2007 13127 12993 13192 19198 8130 7138 7654 10629
2006 12504 16347 15125 16181 9199 8283 8525 8527
2005 13782 12079 12126 13892 11186 9686 9559 9239
2004 14281 14472 13022 14044 16531 12681 11055 10321
2003 12129 13813 13880 18495 10244 8717 10355 12189
2002 5662 6059 8804 12407 2661 2704 3707 5887
2001 6530 5303 4356 4982 2230 1973 1989 2836