Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
TUW
Pełna nazwa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Adres ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa
WWW http://www.tuw.pl/
Telefon 22 649-73-87
Fax 22 649-73-89
Infolinia 801 001 003
Opis Reaktywując przedwojenną tradycję wzajemności ubezpieczeniowej w lutym 1992 roku powstało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Współtwórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

16 marca 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW wystawiło pierwsza polisę. Tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Działalność naszego Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego". Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej.
W Towarzystwie istnieje CZŁONKOSTWO HONOROWE. Tytuł ten przyznawany jest przez Walne Zgromadzenie osobie która w szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.