Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoOrzecznictwo sądowe - dlaczego jest tak ważne przy ubezpieczeniu OC?

Orzecznictwo sądowe - dlaczego jest tak ważne przy ubezpieczeniu OC?


Powołany w poprzednim pytaniu przepis art. 361 kodeksu cywilnego jest sformułowany bardzo ogólnie, a pod pojęciem ,,szkody" czy ,,straty" mogą kryć się bardzo różne wydatki, które poniósł poszkodowany. Dzięki tak ogólnemu sformułowaniu przepisów możliwe jest uwzględnienie bardzo szerokiego spektrum kosztów. Dodatkowo, kodeks cywilny przewiduje naprawienie tylko takich strat, które pozostają w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem, a nie są nadzwyczajne, nietypowe. Normalny związek przyczynowy to również określenie nieostre, które należy interpretować w zależności od sytuacji. Dlatego oceny jakie konkretnie straty podlegają naprawieniu, dokonuje się w odniesieniu do konkretnego, indywidualnego przypadku. Do właściwej oceny szkód z ubezpieczeń OC nieodzowna jest znajomość bieżącego orzecznictwa sądowego, a zwłaszcza orzeczeń Sądu Najwyższego (SN). Wiele bowiem niejasności, jakie nasuwają się przy praktycznym stosowaniu przywołanych przepisów, jest wyjaśnianych właśnie w orzeczeniach SN. Niektóre orzeczenia SN można uznać za swego rodzaju precedens, na który warto powoływać się w analogicznych stanach faktycznych.

Orzeczenia SN wydawane w formie uchwał połączonych izb lub całej izby oraz niektóre uchwały składu siedmiu sędziów są wpisywane do księgi zasad prawnych (art. 18 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 20 września 1984 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 241 z późn. zm.) i stają się obowiązującą wykładnią (interpretacją) przepisów prawnych. W zakresie spraw o odszkodowanie orzeczenia SN dotyczą zarówno zasadności roszczeń co do zasady, jak i ich wysokości. Dlatego też śledzenie orzecznictwa sądów powszechnych, a w szczególności SN, pozwala na odpowiednie rozeznanie w tych kwestiach.

Aby umożliwić Państwu dostęp do tych ważnych dokumentów, Rzecznik Ubezpieczonych stworzył bazę orzecznictwa sądowego dotyczącego umów ubezpieczenia oraz odpowiedzialności cywilnej. Z pewnością przyda się ona Państwu podczas analizy problemów z ubezpieczycielem.

http://www.rzu.gov.pl/serwis-prawny/orzecznictwo

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics