Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoZakłady ubezpieczeń działu I (życie)

Zakłady ubezpieczeń działu I (życie)


 I. Zakłady działające w formie spółki akcyjnej


AEGON TU na Życie S.A.
(poprzednia nazwa NATIONWIDE TU na Życie S.A.)

02-675 Warszawa
ul. Wołoska 5
Prezes: Michał Biedzki
tel.: (48) 22 490 20 80
faks: (48) 22 451-19-99
infolinia: 0 801 300 900
www.aegon.pl
data wydania zezwolenia: 24.12.1999 r.
zakres: grupy 1-5


TU ALLIANZ Życie Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Prezes: Witold Jaworski
tel.: (48) (22) 529-40-00, 529-48-72(3)
faks: (48) (22) 529-40-40, 529-40-29
infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl
data wydania zezwolenia: 28.02.1997 r.
zakres: grupy 1-5


AMPLICO LIFE S.A.

00-450 Warszawa
ul. Przemysłowa 26
Prezes: Łukasz Kalinowski
tel.: (48) (22) 627-10-00
faks: (48) (22) 627-10-10
www.amplicolife.pl
data wydania zezwolenia: 30.10.1990 r.
zakres: grupy 1-5ASPECTA Życie TU S.A.
(poprzednia nazwa SAMOPOMOC ŻYCIE TU S.A.)

ASPECTA Życie TU S.A. wykreślenie z KRS w dniu 18.08.2008 r.
01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 2
Prezes: Sławomir Waleryś
tel.: (48) (22) 537-20-02; 537-24-50
faks: (48) (22) 537-20-01
infolinia: 0 801 277 328
www.aspecta.pl
data wydania zezwolenia: 24.12.2004 r.
zakres: grupy 1-5


Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Prezes: Maciej Jankowski
tel.: (48) (22) 557-40-50
faks: (48) (22) 557-40-75
infolinia: 0 801 888 444
www.aviva.pl
data wydania zezwolenia 06.09.1991 r.
zakres: grupy 1-5


AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
(poprzednia nazwa Winterthur Życie TU S.A.)

Budynek WTT
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
Prezes: Jarosław Bartkiewicz
tel.:(48) (22) 555-00-50
faks: (48) (22) 555-00-52
www.axa-polska.pl
data wydania zezwolenia: 23.06.1993r.
zakres: grupy 1-5


BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21A
Prezes: Wolfgang Stockmeyer
tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-01, 544-14-70
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
www.royalpolska.com
data wydania zezwolenia: 04.02.1994 r.
zakres: grupy 1-5

 
BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Plac Andersa 5
61-894 Poznań
Prezes: Krzysztof Charchuła
www.bzwbkaviva.pl
data wydania zezwolenia: 06.06.2008
zakres: grupy  1, 3, 5


TU na Życie CARDIF Polska S.A.
Plac Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
Prezes: Jan E. Rościszewski
tel.: (48) (22) 52-90-123
faks: (48) (22) 52-90-111
infolinia: (22) 529-18-88
www.cardif.pl
data wydania zezwolenia: 22.01.1998 r.
zakres: grupy 1-5


TU na Życie COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162
Prezes: Franz Fuchs
tel.: (48) (22) 501-60-00
faks: (48) (22) 501-60-01
infolinia: 0 801 12 00 00
www.compensazycie.pl
data wydania zezwolenia: 30.09.1997 r.
zakres: grupy 1-5


WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43
Prezes: Piotr Narloch
tel.:(48) (61) 858-48-00
faks: (48) (61) 858-48-01
www.grupaconcordia.pl
data wydania zezwolenia: 09.08.2000 r.
zakres: grupy 1-5


STU na Życie ERGO HESTIA S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
Prezes: Piotr Śliwicki
tel.:(48) (58) 555-60-00
faks: (48) (58) 555-60-01
infolinia: 0 801 107 107
www.hestia.com.pl
data wydania zezwolenia: 28.01.1997 r.
zakres: grupy 1-5


TU na Życie EUROPA S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53 - 413 Wrocław
Prezes: Jacek Podoba
tel.: (48) (71) 33 41 800
faks: (48) (71) 33 41 808
www.europa-tu.com.pl
data wydania zezwolenia: 17.01.2002 r.
zakres: grupy 1-5


FinLife TU na Życie S.A.
00-175 Warszawa
Al. Jana Pawła II 80
Prezes: Piotr Tański
tel.: (48) (22) 569-49-00
faks: (48) (22) 569-49-99
infolinia: 0 801 11 11 22
www.finlife.pl
data wydania zezwolenia: 18.10.1996 r.
zakres: grupy 1-5

Informacja ze strony internetowej Finlife.pl:

"Szanowni Państwo,

Mam przyjemność i zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 16.12.2008 zakończyliśmy proces połączenia spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nowopowstała spółka działa pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group."GENERALI ŻYCIE TU S.A.
Budynek "Pulsar"
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15 B
Prezes: Artur Olech
tel.: (48) (22) 543-05-00
faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
infolinia: 0 801 343 343
www.generali.pl
data wydania zezwolenia: 5.07.1999 r.
zakres: grupy 1-5


HDI-Gerling Życie TU S.A.
02-304 Warszawa
Al. Jerozolimskie 133 A
Prezes: Zbigniew J. Staszak
Telefon / Fax: 0 801 434 434
www.hdi-gerling.pl
data wydania zezwolenia: 21.01.1997 r.
zakres: grupy 1-5


TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 172
Zarząd: Janusz Szulik, Marcin Zwara
tel.: (48) (22) 333-75-80
faks: (48) (22) 333-75-81
www.interpolska.pl
data wydania zezwolenia: 29.04.1997 r.
zakres: grupy 1-5


ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
00-342 Warszawa
ul. Topiel 12
Prezes: Tjeerd Bosklopper
tel.: (48) (22) 522-00-00
faks: (48) (22) 522-11-11
infolinia: 0 800 300 400
www.ingzycie.pl
data wydania zezwolenia: 2.08.1994 r.
zakres: grupy 1-5


LINK4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
00-807 Warszawa
Al. Jerozolimskie 92
Prezes: Adam Horosz
data wydania zezwolenia: 27.09.2007 r.
zakres: grupy 1- 5

Z dniem 1 listopada 2010 r. Spółka wstrzymała prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. Dodatkowo informujemy, iż w dniu 16 listopada 2010 r. została ostatecznie wykonana umowa przeniesienia całości portfela ubezpieczeń, w rozumieniu art. 181 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i w związku z tym Spółka nie prowadzi w chwili obecnej działalności polegającej na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczneia na życie. Wszystkie umowy ubezpieczenia na życie zawarte przez Spółkę zostały przetransferowane do SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A., który to zakład ubezpieczeń stał się stroną tych umów w miejsce Spółki. 


MetLife TU na Życie S.A
02-515 Warszawa
ul. Puławska 17
Prezes: Adam Michon
tel.: (48) (22) 349-69-00
faks: (48) (22) 349-69-01
www.metlife.pl
data wydania zezwolenia: 29.09.2000 r.
zakres: grupy 1-5


NORDEA Polska TU na Życie S.A.
Al. Jana Pawła II27
00-867 Warszawa
Prezes: Sławomir Łopalewski
tel.: (48) 22 541 01 00
faks: (48) 22 541 01 01
infolinia: 0 801 NORDEA (667 332)
www.nordeazycie.pl
data wydania zezwolenia: 04.03.1994 r.
zakres: grupy 1-5


Open Life TuŻ S.A.
(poprzednia nazwa: MYLIFE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Prezes: Krzysztof Bukowski
tel.: (48) 22 427 47 53
fax: (48) 22 541 515 901
www.openlife.pl
data wydania zezwolenia: 27.09.2007 r.
zakres: grupy 1- 5


TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A.
01-625 Warszawa
ul. Adama Mickiewicza 63
Prezes: Wiesław Szermach
tel.: (48) (22) 560-59-55, 560-59-56
www.polisa-zycie.pl
data wydania zezwolenia: 26.06.1995 r.
zakres: grupy 1-5


PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
Prezes: Beata Andruszkiewicz
tel.: (48) (22) 329-30-00
faks: (48) (22) 329-30-10
infolinia: 0 801 33 55 33
www.pramerica.pl
data wydania zezwolenia: 29.10.1998 r.
zakres: grupy 1-5


PZU Życie S.A.
00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24
Prezes: Dariusz Krzewina
tel.: (48) (22) 582-34-10, 582-34-00
faks: (48) (22) 582-34-11, 582-34-01
infolinia: 0 801 100 007
www.pzuzycie.pl
data wydania zezwolenia: 20.12.1991 r.
zakres: grupy 1-5


ROYAL Polska TUnŻ S.A.
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21
Prezes: Tomasz Telejko
tel.: (48) (22) 525-11-11
faks: (48) (22) 525-11-00
infolinia: 00 801 106 106
www.royalpolska.com
data wydania zezwolenia: 22.02.1996 r.
zakres: grupy 1-5


Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego spółka Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przejęła spółkę BENEFIA Towarzysto Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i prowadzić będzie działalność w zakresie ubezpieczeń na życie pod nazwą spółki przejmowanej.

SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31

01-208 Warszawa
Prezes Zarządu: Dr Jan Myszkowski
tel.: (48) (22) 50-56-100
faks: (48) (22) 50-56-101
infolinia: 0 801 188 160
www.signal-iduna.pl
data wydania zezwolenia: 03.08.2001 r.
zakres: grupy 1-5


SKANDIA ŻYCIE TU S.A.
02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 7
Prezes: Paweł Ziemba
tel.: (48) (22) 545-17-00
faks: (48) (22) 545-17-01
infolinia: 0 801 888 000
www.skandia.pl
data wydania zezwolenia: 16.04.1999 r.
zakres: grupy 3, 5


TU na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
81-743 Sopot
ul. Władysława IV nr 22
Prezes: Grzegorz Buczkowski
tel.: (48) (58) 550-97-28,
faks: (48) (58) 550-97-29
www.skok.pl
data wydania zezwolenia: 24.12.1999 r.
zakres: grupy 1-5


UNIQA TU na Życie S.A.
90-520 Łódź
ul. Gdańska 132
Prezes: Hans Christian Schwarz
tel.: (48) (42) 63-44-700, 63-44-705, 63-44-706
faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430
www.uniqa.pl
data wydania zezwolenia: 23.03.1994 r.
zakres: grupy 1-5


UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A.
00-195 Warszawa
ul. Słomińskiego 19 lok. 515
Prezes: Agnieszka Senkowska
tel.: (48) (22) 887-33-77
faks: (48) (22) 887-34-37
www.universum-zycie.pl
data wydania zezwolenia: 30.03.1999 r.
zakres: grupy 1- 5


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie podjęło w dniu 1 grudnia 2010 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki poprzez jej likwidację. Zgodę na dobrowolną likwidację Towarzystwa, zgodnie z trybem określonym w art.192 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego, pod  nadzorem której przebiegać będzie całe postępowanie likwidacyjne.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 191 powoływanej ustawy, w przypadku otwarcia likwidacji zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia, umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się, jak również sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane, co oznacza, że od dnia 1  grudnia  UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  nie będzie przystępowało Ubezpieczonych oraz zawierało umów indywidualnej kontynuacji.TUnŻ WARTA S.A.

00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Prezes: Jarosław Parkot
tel.: (48) (22) 534-11-11
faks: (48) (22) 534-13-00
infolinia: 0 801 308 308
www.warta.pl
data wydania zezwolenia: 16.05.1995 r.
zakres: grupy 1-5


II. Zakłady działające w formie TUW


MACIF Życie TUW
01 - 233 Warszawa
ul. Bema 89
Prezes: Philippe Saffray
tel.:
(48) (22) 535 02 00
faks:
(48) (22) 535 02 01
www.macif.com.pl
data wydania zezwolenia: 30.12.2003 r.
zakres: grupy 1-5


TUW REJENT LIFE
61-845 Poznań
ul. Mostowa 19C/6
Prezes: Maria Kuchlewska
tel.: (48) (61) 852-95-42, 852-95-43
faks: (48) (61) 852-95-48
www.krn.org.pl/tuw
data wydania zezwolenia: 27.04.1995 r.
zakres: grupy 1,3-5

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics