Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoZakłady ubezpieczeń działu II (majątek)

Zakłady ubezpieczeń działu II (majątek)


I. Zakłady działające w formie spółki akcyjnej


TUiR ALLIANZ Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Prezes: Witold Jaworski
tel.: (48) (22) 567-40-00
faks: (48) (22) 567-40-40
infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl
data wydania zezwolenia: 14.11.1996 r.
zakres: grupy 1-18

 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Prezes: Maciej Jankowski
tel.: (48) (22) 557-49-12
faks: (48) (22) 557-49-22
infolinia: 0 801 888 444
www.aviva.pl
data wydania zezwolenia: 06.09.1991 r.
zakres: grupy 1-18


AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
(poprzednia nazwa Winterthur Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
Budynek WTT
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
Prezes: Maciej Szwarc
tel.: (48) (22) 555-00-50
faks: (48) (22) 555-00-52
www.axa.pl
data wydania zezwolenia: 02.07.1994 r.
zakres: grupy 1-3, 6-10, 12-18


BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al.Jerozolimskie 162 A 
Prezes: Kazimierz Paweł Bisek
tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-70 (71),
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
www.fiatubezpieczenia.pl
data wydania zezwolenia: 24.12.1999 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18


BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
00 - 963  Warszawa
ul. Ks. I. Skorupki 5
Prezes: Paweł Zylm
Tel. 022 444 70 01
Fax 022 444 70 02
www.breubezpieczenia.pl
data wydania zezwolenia: 19.12.2006 r.
zakres: grupy 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18

BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Plac Andersa 5
61-894 Poznań
Prezes: Krzysztof Charchuła
www.bzwbkaviva.pl
data wydania zezwolenia: 06.06.2008
zakres: grupy  1, 2, 8, 9, 13, 16, 18

TU COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162
Prezes: Franz Fuchs
tel.: (48) (22) 501-60-00
faks: (48) (22) 501-60-01
www.compensa.com.pl
data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.
zakres: grupy 1-4. 6-18


D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
00-519 Warszawa
ul. Wspólna 25
Prezes: Mariusz Olszewski
tel.: (48) (22) 453 00 00
faks: (48) (22) 453 00 09
www.das.pl
data wydania zezwolenia: 18.09.2000 r.
zakres: grupa 17


STU ERGO HESTIA S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
Prezes: Piotr Śliwicki
tel.: (48) (58) 555-60-00
faks: (48) (58) 555-60-01
infolinia: 0 801 107 107
www.hestia.pl
data wydania zezwolenia: 29.12.1990 r.
zakres: grupy 1-18


TU EULER HERMES S.A.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 50 B,
Prezes: Rafał Hiszpański
tel.: (48) (22) 385-46-55
faks: (48) (22) 385-48-80
www.eulerhermes.pl
data wydania zezwolenia: 10.02.2003 r.
zakres: grupy: 9, 13, 14, 15, 16


TU EUROPA S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53 - 413 Wrocław
Prezes: Jacek Podoba
tel.: (48) (71) 33-41-700
faks: (48) (71) 33-41-707
http://www.tueuropa.pl/
data wydania zezwolenia: 07.11.1994 r.
zakres: grupy 1-4, 7-10, 13-18


GENERALI TU S.A.

Budynek Pulsar
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15 B
Prezes: Artur Olech
tel.: (48) (22) 543-05-00
faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
infolinia: 0 801 343 343
www.generali.pl
data wydania zezwolenia: 05.07.1999 r.
zakres: grupy 1-18


Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dawniej Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
02-675 Warszawa
Ul. Wołoska 22A
Prezes: Anna Włodarczyk-Moczkowska
tel.: (22) 469 60 00 - 01
fax: (22) 469 69 70
kontakt@gothaer.pl
www.gothaer.pl


HDI-GERLING POLSKA TU S.A.

01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 2
Prezes: Zbigniew J. Staszak
tel.: (48) (22) 395-40-00
faks: (48) (22) 395-40-02
infolinia: 0 801 180 180
www.gerling.pl
data wydania zezwolenia: 13.11.1989 r.
zakres: grupy 1-18

Zgodnie z decyzją Sądu Rejestrowego, z dniem 30 czerwca 2010 r. nastąpiło formalne połączenie HDI Asekuracja i HDI-Gerling. Tak przekształcona firma prowadzi działalność pod nazwą HDI Asekuracja.


HDI Asekuracja TU S.A.
02 - 304 Warszawa
Al. Jerozolimskie 133A
Prezes: Zbigniew J. Staszak
tel.: (48) (48) 384-50-00
faks: (48) (48) 360-14-65
www.hdi-asekuracja.pl
data wydania zezwolenia: 30.09.1994 r.
zakres: grupy 1-18

HDI Asekuracja TU S.A. - wykreślenie z KRS w dniu 28.12.2012r. TUiR ,,WARTA" S.A. przejęło wszelkie prawa i obowiązki przysługujące dotąd HDI Asekuracja TU S.A.


TU INTER POLSKA S.A.
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 172
Zarząd: Janusz Szulik, Marcin Zwara
tel.: (48) (22) 333-75-00
faks: (48) (22) 333-75-01
www.interpolska.pl
data wydania zezwolenia: 17.12.1991 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-18


InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 22
Zarząd
tel. +48 22 537 68 03
fax +48 22 537 68 04, 05
www.interrisk.pl
data wydania zezwolenia: 05.11.1993 r.
zakres: grupy 1-3, 7-11, 13-18


KUKE S.A.
00-121 Warszawa
ul. Sienna 39
Prezes: Dariusz Poniewierka
tel.: (48) (22) 356 83 00
faks: (48) (22) 313 01 20
Infolinia: 801 80 58 53; 801 80 KUKE
www.kuke.com.pl
data wydania zezwolenia: 05.04.1991 r.
zakres: grupy 14-16


LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
02 - 676  Warszawa
ul. Postępu 15
Prezes Zarządu: Roger Hodgkiss
tel.: (48) (22) 444-44-44
faks: (48) (22) 444-44-01
www.link4.com.pl
data wydania zezwolenia: 28.11.2002 r.
zakres: grupy 1-3, 5-7, 8-10, 11, 12, 13, 14-16, 17, 18


Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA
81-319 Gdynia
ul. Śląska 21
Prezes: Xenia Kruszewska
tel.: (48) (58) 627 59 90
faks: (48) (58) 627 59 95 
www.medicapolska.pl
data wydania zezwolenia: 28.06.2010 r.
zakres: grupa 2


MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

81-731 Sopot
ul. Hestii 1
Prezes: Tadeusz Spanily
infolinia: 0 801 107 108
faks: (48) (58) 555-63-02
www.mtu.pl
data wydania zezwolenia: 21.04.1995 r.
zakres: grupy 1-4, 6-10, 12-14, 16-18

 

TUiR PARTNER S.A.
02 - 512 Warszawa
ul. Puławska 14
Prezes: Tomasz Majchrzak
tel. 022 54 18 100
fax. 022 54 18 101;201
Infolinia: 0 800 426 666
data wydania zezwolenia: 26.04.1996 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13, 15, 16


TU POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162A
Prezes: Klaus Eberhart
tel.: (48) (22) 501-68-50, 501-68-58
faks: (48) (22) 501-68-51
www.pzm.pl/ubezpieczenia.asp
data wydania zezwolenia: 29.12.1999 r.
zakres: grupy 1, 2, 9, 13, 18

Z dniem 31 lipca 2012 r. nastąpiło połączenie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. W wyniku połączenia InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group wstapiła we wszystkie prawa i obowiązki PZM Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.


PZU S.A.
00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24
Prezes: Andrzej Klesyk
tel.: (48) (22) 582-21-00, 582-28-60, 582-28-62
faks: (48) (22) 582-28-81, 582-28-61, 582-28-11
wwww.pzu.pl/pzusa
data wydania zezwolenia: 03.01.1947 r.
zakres: grupy 1-18


SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
Prezes: Dr Jan Myszkowski
tel.: (48) (22) 50-56-100
faks: (48) (22) 50-56-101
infolinia: 0801 188 160
www.signal-iduna.pl
data wydania zezwolenia: 03.08.2001 r.
zakres: grupy 1-18


UNIQA TU S.A.
90-520 Łódź
ul. Gdańska 132
Prezes: Andrzej Jarczyk
tel.: (48) (42) 63-44-700, 63-44-705, 63-44-706
faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430
www.uniqa.pl
data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.
zakres: grupy 1-3, 5-11, 13-18


TUiR WARTA S.A.
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Prezes: Jarosław Parkot
tel.: (48) (22) 581-01-00, 581-09-00
faks: (48) (22) 581-13-74(5)
infolinia: 0 801 308 308 www.warta.pl
data wydania zezwolenia: 1920 r.
zakres: grupy 1-18

 

II. Zakłady działające w formie TUW


TUW Bezpieczny  w likwidacji - wykreślenie z KRS w dniu 17.03.2011 r.
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 32/34
Prezes: Dariusz Poniewierka
tel.: (48) (22) 628-60-28
faks: (48) (22) 628-60-26
www.tuwbd.pl
data wydania zezwolenia: 24.11.2004 r.
zakres: grupa 16


Concordia Polska TUW
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43
Prezes: Piotr Narloch
tel.: (48) (61) 858-48-00
faks: (48) (61) 858-48-01, 858-48-00
faks: (48) (61) 856-25-13, 858-48-01
www.grupaconcordia.pl.pl
data wydania zezwolenia: 20.12.1996 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-17, 18


TUW CUPRUM

59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
Prezes: Renata Głuszczuk
tel.: (0-76) 7 277 400 (401)
faks: (0-76) 7 277 400
www.tuw-cuprum.pl
data wydania zezwolenia: 07.05.1994 r.
zakres: grupy 1, 2, 7-9, 13


POCZTOWE TUW
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 50A, dom ALFA
tel.: (48) (22) 670-42-99
fax. (48) (22) 670-43-34
www.tuwpocztowe.pl
Prezes: Aleksandra Widziewicz
data wydania zezwolenia: 23.12.2002 r.
zakres: grupa 1-16,18


TUW SKOK
81-743 Sopot
ul. Władysława IV 22
Prezes: Grzegorz Buczkowski (nie uzyskał dotychczas wymaganej przepisami prawa zgody organu nadzoru)
tel.: (48) (58) 550-97-30, 550-97-35, 551-36-28
faks: (48) (58) 550-97-31
www.skok.pl
data wydania zezwolenia: 27.02.1995 r.
zakres: grupy 1,2,8,9,13,14,16


TUW TUW
02-793 Warszawa
ul. Raabego 13
Prezes: Ewa Stachura - Kruszewska
tel.: (48) (22) 649-73-87
faks: (48) (22) 649-73-89
www.tuw.pl
data wydania zezwolenia: 10.10.1991 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13, 16-18


TUW TUZ
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Prezes: Tomasz Majchrzak
tel.: (48) (22) 534-56-00
faks: (48) (22) 534-56-15
data wydania zezwolenia: 25.07.2003 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13-16


III. Zakład ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)


Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.
01-612 Warszawa
ul. Bytomska 4
Prezes: Marek Czerski
tel.: (48) (22) 833-45-16, 832-02-63
faks: (48) (22) 833-02-18
www.ptr.com.pl
data wydania zezwolenia: 20.06.1996 r.
zakres: działalność ubezpieczeniowa pośrednia w zakresie wszystkich grup i rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics