Trwa ładowanie...
bDAlnCdN

Notowania

Nieuczciwa Konkurencja – Wszystkie wiadomości

170
11.09.2020 17:35

TURYSTYKA
 / 
Wojna między biurami podróży. Konkurencja o TUI: "Stosują dumping cenowy"

Branża turystyczna zarzuca TUI Polska dumping cenowy i nieuczciwą konkurencję. Przedstawiciele innych firm uważają, że za sukcesem TUI stoi niemiecki kapitał. Do sądu jednak iść nie chcą, bo - jak przekonują - udowodnienie dumpingu wcale nie byłoby łatwe. Raz już zresztą próbowali zaangażować m.in. UOKiK. Bezskutecznie.

8
19.10.2018 17:57

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r.

900 decyzji i kary na łączną kwotę 223 mln zł. Takie są efekty działań UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 roku. Eksperci wskazują na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców.

19.08.2013 8:32

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Zarzut nieuczciwej konkurencji - co może nią być?

Nieuczciwą konkurencją będzie rozpowszechnianie fałszywych informacji o konkurencie, jak i reklamowanie produktów przez wskazywanie cech, których nie mają.

30.07.2013 6:50

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Opłaty półkowe - przepisy są niejasne

Zakazane jest wykorzystywanie silniejszej pozycji rynkowej dla wymuszenia zachowań kontrahentów powodujących ponoszenie przez nich strat.

18.06.2013 6:30

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Opłaty półkowe to nieuczciwa konkurencja

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości - pobieranie opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

bDAlnCdP
04.12.2012 11:00

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Czyny nieuczciwej konkurencji. Co za nie grozi?

Wolna i uczciwa konkurencja pomiędzy firmami jest niezwykle istotna dla dobrej kondycji gospodarki rynkowej.

30.11.2012 6:30

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Oznaczenie przedsiębiorstwa. Co z ochroną po zaprzestaniu używania?

Ochronie podlega to oznaczenie przedsiębiorstwa, które było wcześniej używane, czyli pojawiło się jako pierwsze na rynku.

19.11.2012 6:30

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Zmowa cenowa może dotyczyć także małych firm

Jeżeli UOKiK stwierdzi, że np. warsztaty samochodowe w danym mieście stosują wyższe ceny niż gdzie indziej, a ich właściciele się znają - może wszcząć kontrolę.

27.01.2012 9:45

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Nieprecyzyjny zakaz konkurencji może powodować nieważność umowy

W umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy najczęściej brakuje zakresu zakazu, co powoduje ich nieważność.

bDAlnCdV
02.12.2011 6:13

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Odszkodowanie za zakaz konkurencji - jak go uniknąć?

Strony mogą postanowić, iż ze zwolnieniem pracownika z zakazu konkurencji związane jest wygaśnięcia obowiązku pracodawcy do zapłaty odszkodowania.

30.11.2011 9:00

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Kiedy dochodzi do załamania tajemnicy przedsiębiorstwa

Jeśli pracownik ujawni lub wykorzysta tajemnicę przedsiębiorstwa byłego pracodawcy, zagrażając jego interesom, może być pociągnięty do odpowiedzialności.

24.11.2011 9:18

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę - jak wygasić?

Pracownik może podjąć działalność konkurencyjną, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające zakaz konkurencji albo gdy firma nie wypłaci odszkodowania.

18.10.2011 11:31

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
PGE Dystrybucja dostała karę za wykorzystywanie dominującej pozycji

PGE Dystrybucja zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej do ponad pięciu milionów odbiorców. Spółka działa w województwach świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim

bDAlnCdW
01.03.2011 12:51

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Podkupienie pracowników - nieuczciwa konkurencja?

Nieuczciwą konkurencją jest namawianie pracownika do rozwiązania umowy o pracę w celu zaszkodzenia firmie lub osiągnięcia korzyści przez inny podmiot.

09.11.2010 12:41

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją

Przedsiębiorca, który dopuszcza się nieuczciwej konkurencji, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, a nawet karnej.

17.02.2009 13:14

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Czym są nieuczciwe praktyki rynkowe i co za nie grozi?

To przedsiębiorca musi udowodnić, że nie stosuje praktyk niedozwolonych.

02.09.2008 11:41

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 / 
Jak bronić się przed nieuczciwą reklamą konkurencji

Przedsiębiorcy mogą dochodzić m.in. zaniechania niedozwolonych działań.