Trwa ładowanie...
bECcyAHp
Notowania

Prawo Cywilne – Wszystkie wiadomości

Dobra osobiste. Jakie dobra podlegają ochronie?
19.11.2018 10:44

DOBRA OSOBISTE
 / 
Dobra osobiste. Jakie dobra podlegają ochronie?

Dobra osobiste są dobrami niemajątkowymi, które przysługują osobie fizycznej, a także osobie prawnej, które są związane z indywidualnym ich istnieniem.

Kara umowna. Kiedy można ją stosować?
20.08.2018 8:37

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna. Kiedy można ją stosować?

Kara umowna zwana czasem odszkodowaniem umownym zakłada możliwość naprawienia szkody, która powstała z powodu niewykonania albo też nienależytego wykonania zobowiązania. Wymaga po prostu zapłaty określonej sumy.

Kukiz pali liście w ogrodzie. Złamał prawo?
764
22.10.2017 10:18

PAWEŁ KUKIZ
 / 
Kukiz pali liście w ogrodzie. Złamał prawo?

W sobotę Paweł Kukiz pochwalił się zdjęciami z prac porządkowych w swoim ogrodzie. Galeria zdjęć jest bardzo malownicza, ale na jednej z fotografii wyraźnie widać, jak poseł pali liście. Czy przypadkiem Kukiz nie złamał prawa? A jeśli tak, jaki mandat mu grozi? Sprawdziliśmy to.

Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
30.11.2016 10:34

WŁADZA RODZICIELSKA
 / 
Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się dobrowolnie do postanowienia nakazującego oddanie osoby, sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby.

Jak rozwiązać problem kredytu po rozwodzie?
1
23.06.2016 15:50

ROZWÓD
 / 
Jak rozwiązać problem kredytu po rozwodzie?

Podział majątku obejmuje tylko aktywa, nie obejmuje natomiast zobowiązań zaciągniętych przez małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej, gdyż mimo podziału majątku dług nadal się utrzymuje.

bECcyAHr
Abuzywność zapisów umownych w bankowych kredytach frankowych
8
20.06.2016 11:30

PORADY
 / 
Abuzywność zapisów umownych w bankowych kredytach frankowych

Każdy z frankowiczów musi przed skierowaniem roszczenia do sądu ustalić jego wartość tj. różnicę między tym co zapłacił, a tym, co z pominięciem klauzuli waloryzacyjnej powinien był zapłacić w jego ocenie.

Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?
14.06.2016 20:46

UMOWA ZLECENIE
 / 
Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?

Nie tylko przyczyny wprost wskazane w umowie zlecenia, ale i inne - nawet te nie wyrażone w kontrakcie - mogą być podstawą wypowiedzenia umowy przez zleceniobiorcę.

Nieuczciwe działania wierzycieli. Jak dłużnik może dochodzić swoich praw?
20.05.2016 18:26

PRAWO GOSPODARCZE
 / 
Nieuczciwe działania wierzycieli. Jak dłużnik może dochodzić swoich praw?

Sankcje dla nieuczciwego - zgłaszającego nieprawdziwe informacje - wierzyciela mogą być wyjątkowo bolesne. Może zostać on ukarany grzywną nawet do 30 tysięcy zł.

Konstruowanie pozwu. Co się zmieniło w 2016 roku?
27.04.2016 9:00

POZEW
 / 
Konstruowanie pozwu. Co się zmieniło w 2016 roku?

2016 rok przyniósł dwie istotne zmiany w zakresie konstruowania najważniejszego pisma w postępowaniu sądowym jakim jest pozew.

bECcyAHx
Sądy w Polsce. Pisma procesowe będzie można składać przez internet
05.03.2016 19:19

PISMO PROCESOWE
 / 
Sądy w Polsce. Pisma procesowe będzie można składać przez internet

Od września 2016 roku składanie pism procesowych będzie możliwe przez internet, a postępowanie dowodowe będzie mogło być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Umożliwią to zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Pozwolą one skrócić czas postępowania i oszczędzić koszty. Dużo będzie jednak zależało od gotowości sędziów i stron w sprawie do skorzystania z nowych środków.

Unia chce jednolitego prawa dotyczącego spraw majątkowych par
02.03.2016 18:34

PRAWA MAJĄTKOWE
 / 
Unia chce jednolitego prawa dotyczącego spraw majątkowych par

17 krajów UE przyjęło propozycje ujednolicenia zasad stosowania prawa dotyczącego spraw majątkowych małżeństw i związków partnerskich między obywatelami różnych państw członkowskich.

Orzeczenie rozwodu - jakie skutki powoduje?
2
09.12.2015 10:47

PORADY
 / 
Orzeczenie rozwodu - jakie skutki powoduje?

Na skutek ustania wspólności ustawowej małżeńskiej powstaje podstawa do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku wspólnego, o ile nie został on dokonany w toku sprawy o rozwód.

Umowa o przeprowadzenie badania klinicznego. Jakie pułapki może zawierać?
04.12.2015 9:51

BADANIA KLINICZNE
 / 
Umowa o przeprowadzenie badania klinicznego. Jakie pułapki może zawierać?

Brak klauzuli o jurysdykcji sądowej oraz prawie właściwym dla umowy stanowi poważne ryzyko dla lekarzy zawierających umowy z podmiotami zagranicznymi.

bECcyAHy
Afera Volkswagena. Czy można odzyskać całą wartość wadliwego samochodu?
06.11.2015 14:33

AFERA VOLKSWAGENA
 / 
Afera Volkswagena. Czy można odzyskać całą wartość wadliwego samochodu?

Brak możliwości przeprowadzenia naprawy w zgodny z przepisami polskiego prawa sposób w odpowiednim terminie, otwiera właścicielom możliwość żądania obniżenia ceny, a nawet zwrotu całej wartości auta.

Mediacja i arbitraż w sprawach cywilnych - co się zmieni od 2016 roku?
30.10.2015 13:13

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 / 
Mediacja i arbitraż w sprawach cywilnych - co się zmieni od 2016 roku?

Wprowadzone zmiany mają stworzyć systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych. Przykładowo - wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem będzie zwolniony od opłaty sądowej.

Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?
30.09.2015 13:23

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE
 / 
Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?

Wbrew przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, w e-sądzie możliwe jest dochodzenie roszczenia pieniężnego jedynie do wysokości 100 milionów złotych.

Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać
30.09.2015 11:24

MEDIACJA
 / 
Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać

Małżonkowie mogą wybrać osobę mediatora. Jeśli tego nie uczynią, decyzję o osobie prowadzącego mediacje podejmie sąd, kierując się wiedzą i doświadczeniem mediatora.

Prokurent i członek zarządu - czy mogą działać łącznie?
26.08.2015 9:22

PORADY
 / 
Prokurent i członek zarządu - czy mogą działać łącznie?

Jeżeli prokura łączna zostanie udzielona kilku osobom, dla skuteczności czynności prawnej dokonywanej w imieniu spółki, wymagane jest oświadczenie woli każdego z nich.