wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny +2,89% +2,31% +4,27% +12,32% +13,49% +10,74% +6,25% +6,66%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy +2,25% +3,46% +3,85% +7,66% +7,66% +8,43% +7,68% +17,39%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -0,11% +1,04% +1,09% +1,32% -0,12% +2,01% +1,65% +10,76%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,48% +1,19% +1,96% +3,25% +4,53% +6,83% +7,16% +12,73%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,63% +1,05% +2,28% +4,97% +6,40% +12,36% +9,77% +12,91%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy +0,17% +0,11% +0,34% +1,40% +2,50%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny +0,83% +2,32% +3,44% +3,45% +4,73% +6,03% +7,61% +9,86%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +0,31% +2,06% +3,43% +6,51% +9,18% +12,03% +11,91% +14,38%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,61% +1,88% +2,85% +5,84% +9,72% +12,64% +11,80% +14,00%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A +0,84% +2,35% +3,40% +4,00% +6,55% +8,69%    
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,25% +1,05% +2,07% +5,30%        
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,89% -3,89% -8,12% -8,33%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,88% -0,13% +0,59% +2,70% +3,86% +1,64% +1,99% +11,52%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,89% +0,18% +1,08% +2,72% +5,61% +4,39% +1,41% +18,27%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return +3,77% +4,04% +6,08% +8,87% +6,26% +2,97% -1,79% +5,70%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +1,74% +2,11% +6,73% +10,85% +12,92% +19,27% +10,70% +13,44%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu +0,29% -0,10% +0,48% +2,34%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,35% +0,61% +1,49% +2,39% +4,24% +2,85% -3,35% +2,67%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,27% -0,24% -0,24% +0,22%        
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,84% -2,06% -2,22% -0,95% +0,02% +2,61% +7,76% +7,02%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% +0,47% +0,51% +0,62% +1,81% +4,59% +4,41% +6,30%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +1,11% +1,11% +1,63% +1,89% +3,99% +8,87% +10,67%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +4,22% +4,22% +4,58% +4,74% +6,85% +11,03% +11,18%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,78% +1,57% +2,05% +3,30%        
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +0,04% +1,88% +2,98% +6,80% +7,54% +8,05% +8,98% +14,69%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,13% +0,15% -0,49% +0,72% +2,36% +3,04% +4,95% +16,05%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania +0,07% +0,24% +1,61% +2,84% +3,61% +7,99% +11,32%  
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości +1,56% +1,59% +2,09% +4,82% +12,06% +9,97% +4,39%  
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,01% +1,01% +1,21% +2,81%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -3,79% -1,20% +0,18% -4,37% +2,00% -0,72% +5,42% +12,59%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -0,26% -2,39% +2,38% +1,89% +16,97% +14,12% +7,35% +27,82%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +0,25% -1,52% +0,07% -1,87% -11,62% -16,62% -29,03% -8,07%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +1,97% -1,50% +4,88% -7,79% -14,74% -11,16% -27,10% -18,18%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,16% +9,99% +19,85% +17,30% +23,96% +38,75% +15,74% +0,63%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,43% -0,35% +0,80% +2,18% +5,50% +15,86%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,48% +0,73% +0,94% +2,29% +2,12% +4,32% +4,64%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +0,79% +0,38% +1,55% +2,97% +4,86% +3,73%    
Data aktualizacji: 2017-04-27, Źródło danych: Notoria