wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny -0,57% +3,80% +6,64% +8,14% +13,09% +7,41% +6,45% +1,38%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy +0,74% +1,85% +2,68% +4,96% +4,96% +7,44% +5,59%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu +1,42% +1,83% +1,42% +0,41% +1,59% +2,86% +1,72%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,72% +1,48% +2,65% +2,71% +4,10% +7,57% +6,23% +13,04%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,18% +2,50% +2,48% +3,77% +8,40% +12,98% +9,17% +12,61%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy +0,06% +0,29% -0,54% +2,32% +2,92%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny +1,14% +2,86% +4,09% +2,56% +5,13% +7,02% +7,71% +9,08%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +1,34% +3,47% +6,07% +6,74% +10,21% +13,89% +13,06% +13,43%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +1,26% +3,75% +6,34% +6,23% +11,69% +14,44% +13,13% +13,77%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A +1,24% +2,69% +3,93% +3,32% +6,94% +9,95%    
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,82% +2,65% +3,70%          
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -4,40% -3,07% -3,08%          
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +0,46% +2,09% +3,91% +3,57% +5,11% +4,31% +3,22% +12,47%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,64% +0,51% +0,29% +1,47% +4,96% +5,42% +1,14%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -0,17% +3,24% +4,61% +3,76% +4,51% +3,66% -4,80% +0,58%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +0,36% +6,11% +7,55% +9,10% +18,14% +18,06% +9,96% +14,49%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu -0,57% +0,19% +1,07% +2,05%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania -0,09% +1,50% +2,95% +1,95% +4,36% +4,64% -0,35% +3,42%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,03% +1,12% +0,80% -0,04%        
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,39% +0,90% +0,90% +1,73% +5,21% +9,43% +6,31% +9,23%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,11% +0,10% +0,27% +0,57% +2,40% +5,22% +4,47%  
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,67% +0,67% +49,33% +0,36% +4,38% +4,29% +13,25% +7,92%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,83% +3,83% +4,18% +3,88% +7,70% +6,64% +14,97% +8,31%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,78% +1,57% +2,05% +3,30%        
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +1,38% +3,66% +6,49% +6,54% +9,22% +10,00% +9,28% +13,96%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,39% -0,38% +0,48% +1,42% +4,24% +3,72% +6,42% +15,89%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,03% +2,51% +3,10% +2,20% +4,83% +8,93% +12,81%  
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -0,15% +0,79% +1,59% +3,42% +10,68% +9,70% +3,49%  
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,61% +1,18%          
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +1,43% +1,37% +1,94% -2,06% +5,17% +2,96% +4,37% +13,10%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,74% +1,52% +4,51% +1,43% +18,54% +16,96% +9,12% +26,75%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -1,69% +0,75% +2,88% -4,20% -17,63% -17,99% -28,11% -10,14%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -2,92% +2,46% +7,14% -17,74% -23,47% -10,32% -27,81% -23,96%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +16,17% +19,72% +15,76% +13,61% +36,12% +25,09% +26,79% -10,18%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,24% +1,59% +1,91% +3,62% +13,87% +16,93%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,46% +1,07% +0,60% +1,80% +2,91% +3,63% +4,74%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny -0,63% +0,74% +0,87% +2,02% +4,21% +2,79%    
Data aktualizacji: 2017-03-24, Źródło danych: Notoria