Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny +0,49% +1,41% +1,52% +9,42% +16,75% +17,62% +9,80% +5,71%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +0,81% +1,13% +0,84%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,03% +0,19% -0,41%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +1,40% +2,26% +3,18%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,94% +1,20% +0,98%          
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -0,83% +0,38% +2,69% +5,36% +7,72% +8,48% +8,36% +12,85%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -0,30% -0,40% -0,78% +0,42% -0,47% +0,46% +1,27% +6,39%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,12% +1,38% +1,92% +4,71% +6,54% +11,02% +9,93% +13,18%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,84% +0,45% +1,18% +3,65% +7,17% +9,91% +11,86% +12,60%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 +0,11% +1,61% +2,71%          
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy -0,30% +0,39% +0,86% +0,03% +4,00% +1,55%    
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny +1,20% +2,06% +3,35% +7,50% +9,47% +9,74% +9,78% +13,61%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +0,32% +0,82% +1,75% +8,10% +14,53% +13,50% +14,70% +16,95%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,57% +1,20% +1,01% +7,88% +12,55% +14,96% +15,01% +16,01%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A +0,96% +1,82% +3,00% +7,02% +10,71% +11,78% +17,88%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,41% +0,60% +0,85% +3,52%        
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,11% +0,18% +1,24% +1,31% +6,15% +5,97% +4,22% +14,65%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -0,68% +0,77% +5,70% +9,58% +9,97% +4,87% -0,06% +3,99%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +1,41% +2,93% +3,18% +11,03% +17,07% +27,29% +16,36% +11,75%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,20%              
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Alfa                
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Neutral                
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -0,89% +2,13% +2,53% +16,08% +22,29% +23,14% +16,86%  
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu -0,10% +0,19% +0,67% +1,74%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,17% +0,78% +1,31% +4,11% +6,99% +5,15% -0,77% +1,04%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,27% -0,24% -0,24% +0,22%        
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,00% -2,00% -2,23% -1,12% -0,15% +2,44% +7,57% +6,84%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,07% +0,46% +0,46% +0,74% +1,26% +4,66% +4,48% +5,48%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +1,11% +1,11% +1,63% +1,89% +3,99% +8,87% +10,67%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,12% +1,12% +1,50% +5,75% +4,96% +5,88% +8,80% +12,43%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,00% +1,06% +0,65% +1,99% +4,72%      
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -0,12% +0,70% +1,14% +7,82% +13,85% +12,03% +10,35% +16,52%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,49% -0,08% -0,14% +0,82% +4,90% +5,85% +3,24% +17,65%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania +1,14% +0,87% +1,16% +4,29% +4,90% +7,11% +11,53%  
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -0,20% +0,37% +2,09% +3,50% +5,19% +13,84% +7,35%  
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,34% +0,49% +3,34% +11,25% +19,74% +14,24% +12,56% +33,47%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,84% -0,84% +0,16% +0,76%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -0,89% +1,44% -1,22% +1,08% +1,10% +0,06% +3,99% +21,18%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +2,85% +3,23% +2,67% +8,03% +21,26% +19,86% +10,47% +28,81%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +0,98% +1,84% +2,43% +5,37% -2,81% -20,35% -18,96% -7,02%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +1,71% +1,23% +3,01% +10,77% -14,08% -8,96% -12,58% -18,30%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,34% +3,98% +7,27% +28,43% +28,20% +38,28% +20,35% +4,64%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,13% +0,34% -0,09% +1,50% +4,08% +13,96%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,84% +1,29% +1,78% +2,86% +3,60% +5,23% +5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +0,03% -0,09% +0,88% +2,10% +4,88% +4,52%    
Data aktualizacji: 2017-06-28, Źródło danych: Notoria