wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,86% +2,46% +2,46% +2,28% +3,73% +2,65% +1,18% -1,50%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -0,21% +1,91% +2,95% +2,38% +5,10%      
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -0,25% +3,07% +2,47% +5,25% +4,23% -1,17% -13,13% -16,04%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -0,95% +1,07% +2,74% +2,55% +3,35% -1,76% -6,83% -3,88%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,20% +0,92% +1,41% +1,37% +6,22%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,10% +2,31% +4,10% +4,36% +4,41% +2,04% -2,40% +1,55%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia -0,99% +0,33% -0,31% -1,39%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia -1,48% +1,49% -0,16% +3,15%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania +1,42% +5,69% +6,23% +7,68% +10,36% +13,17% +7,08% +15,37%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,61% +2,71% +2,56% +3,88% +4,14% +4,56% +2,20% +8,91%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,62% +5,51% +7,83% +10,42% +9,61% +5,98% -0,03% +8,31%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,06% +3,64% +5,20% +6,44% +6,16% +3,63% -0,30% +8,90%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny -1,30% +0,99% -0,24% +4,55% +8,11% +6,64% -1,47% +16,44%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,50% +1,05% +0,10% -0,40% +0,92% +1,50% -1,08% +9,47%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,26% +3,47% +4,33% +4,43% +5,77% +4,85% -0,85% +7,59%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,68% +4,80% +7,02% +9,72% +10,75% +7,84% -0,13% +10,67%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +2,27% +3,39% +3,69% +5,58% +8,88% +10,46% +0,41% +15,93%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,07% +1,44% +2,27% +2,26% +4,35% +4,32% +3,87% +7,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +0,11% +1,60% +5,18% +7,53% +10,50% +4,56% -6,00% -5,09%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -0,17% +1,63% +2,79% +2,30% +4,41% +4,05%   +6,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -0,67% +2,81% +5,33% +6,94% +10,54% +8,96% +2,59% +7,74%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacj +2,16% +3,87% +6,49% +7,19% +7,48% +2,23% -7,79% -3,85%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +2,54% +6,19% +8,15% +17,04% +21,67% +16,71% -3,76% +18,93%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,03% +0,63% +1,74% +4,67% +4,57% +1,23% -4,79% +0,35%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,21% +0,36% +0,73% +0,62%        
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,18% +1,23% +1,83% +0,86%        
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,34% +3,50% +4,25% +4,89%        
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny -1,34% +4,89% +8,52% +9,72% +17,29% +14,91% +7,62%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multistrategia -1,28% +2,06% +3,29% +5,44% +9,32% +8,59% +3,78%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Systematycznego Oszczędzania -0,48% +2,83% +3,69% +2,62% +2,68% +2,62% -0,58%  
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,10% +2,96% +3,84% +4,41% +5,33% +3,84% +0,81% +8,61%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,11% +2,35% +3,69% +2,96% +3,45% +3,88% -0,51% +4,69%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Zrównoważony   +3,76% +5,74% +5,74% +5,74% +5,24% -2,21% +2,31%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,21% +3,42% +4,94% +7,07% +7,40% +6,64% +2,40% +5,74%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +0,33% +5,49% +8,33% +10,21% +14,85% +13,52% +6,57% +16,71%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,06% +3,57% +4,21% +3,37% +6,85% +6,79% +3,54% +14,20%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -0,91% -0,58% -1,56% +1,61% +4,18% +7,07% +3,91% +14,23%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,41% +4,90% +8,34% +8,73% +18,31% +13,48% +6,17% -5,93%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,01% +3,09% +4,09% +5,97% +8,52% +55,39% +66,75% +129,12%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -0,74% +3,10% +4,77% +6,85% +10,99% +9,84% +2,42%  
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany -0,36% +1,83% +2,75% +3,36% +5,96% +5,06% +0,07%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,70% +2,38% +3,69% +6,93% +14,60% +14,23% +10,38% +21,71%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +0,76% +4,14% +6,82% +12,16% +23,89% +21,83% +15,69% +32,43%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,06% +2,55% +1,88% +3,97% +8,75% +5,63% +10,89% +5,87%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,81% +1,20% +0,94% +1,96%        
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,72% +1,09% +0,90% +0,89%        
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji +0,74% +0,92% +1,10% +0,96% +3,75% +4,98% +0,08% +2,79%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny -1,46% +3,99% +6,73% +7,80% +11,08% +6,95% +0,14% +7,40%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny -1,76% -0,25% +0,65% +0,43% +5,33% -2,85% -8,50% -3,10%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,83% +2,92% +4,59% +4,30% +8,83% +6,40% +1,82% +11,72%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Stabilny -0,31% +2,02% +2,94% +2,24% +2,83% +0,90% -2,39%  
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Strateg +0,04% +2,48% +3,07% +2,45% -3,32% -2,36% -13,02% -12,90%
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty   +1,97% +2,82% +2,01% +2,35% +1,25% -2,51% +0,64%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,12% +6,06% +8,53% +11,26% +15,38% +12,00% +6,19% +12,75%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,12% +3,56% +4,54% +5,21% +5,68% +3,82% -0,36% +4,81%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa -1,97% +1,33% +1,51% +7,30% +8,42% +10,09% +1,42% +14,60%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki +0,95% +5,41% +8,27% +5,27% +9,08% +15,89% +5,69% +36,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -0,28% +3,44% +5,58% +8,93% +10,59% +4,80% -5,20% -1,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,07% +3,10% +4,67% +5,56% +7,20% +5,23% +0,59% +4,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,56% +1,10% +1,99% +1,35% +5,11% +4,88% -0,74% +11,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,27% +0,22% +2,00% -0,39% +4,42% +1,80% -5,60% -8,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,28%              
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,04% +3,96% +4,92% +5,86% +7,62% +7,28% +3,59% +10,21%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,69% +5,78% +7,76% +10,30% +12,13% +11,65% +6,47% +16,71%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,16% +1,61% +1,87% +2,68% +4,86% +5,63% +2,88% +10,79%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,06% +2,40% +2,82% +4,51% +7,42% +7,92% +3,82% +13,33%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -0,20% +2,65% +3,16% +5,21% +8,29% +8,50% +3,52% +13,68%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -0,35% +2,89% +3,48% +5,92% +9,20% +9,12% +3,42% +14,14%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -0,49% +3,13% +3,79% +6,61% +10,01% +9,63% +3,25% +14,24%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -0,58% +3,33% +4,07% +7,26% +10,96% +10,49% +3,62% +15,15%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany +0,66% +3,52% +6,39% +6,57% +7,08% +6,56% +2,51% +4,63%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +0,28% +3,93% +6,33% +5,26% +6,19% +6,72% +5,66% +10,86%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -0,69% +4,78% +8,42% +9,07% +13,19% +12,14% +12,47% +16,70%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,74% +12,62% +15,49% +19,87% +20,04% +18,27% +6,26% +8,70%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,12% +9,31% +10,73% +16,16% +13,61% +10,83% +0,22% +3,85%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +1,47% +12,45% +16,18% +23,46% +18,44% +9,98% -6,27% -2,69%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,20% -0,14% +0,39% +1,03% +2,27% -0,18% -4,20% -9,92%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,28% +2,10% +2,05% +1,24% +2,50% +0,47% -3,51% -3,08%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +1,10% +11,33% +13,97% +16,75% +11,53% +1,52% -10,66% -6,03%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,31% +8,81% +11,59% +21,09% +31,29% +33,71% +29,48% +21,88%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eurogeddon -0,37% -1,64% -4,25% -8,15% -11,31% +5,87% +7,13% -6,40%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,42% +2,49% +4,27% +5,19% +4,73% +4,00% -3,55% +0,76%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,01% +3,17% +4,17% +5,13% +4,53% +2,72% -1,71% +2,07%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,53% +5,12% +7,32% +9,93% +10,42% +5,72% -3,24% -1,04%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +0,68% +3,87% +7,41% +0,37% +10,01% +7,49% +0,18% +11,28%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,10% +1,59% +2,10% +3,33%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +0,40% +2,57% +5,94% +1,88% +9,06% +9,86% +3,20% +13,47%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A -2,83% -2,19% -4,90% +3,52%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) -2,86% -2,73% -4,80% +4,20%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +0,60% +1,74% +2,27% +5,89% +8,95% +7,44% +3,00% +13,94%
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,28% -0,01% -0,02%          
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej -0,85% +1,63% +1,91% +2,46% +6,67% +7,71% -0,43% +13,80%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny -0,56% +0,94% +1,03% +0,66%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego -4,00% -1,38% -4,48% +8,64% +12,99% +13,61% +5,00% +37,79%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,49% +2,99% +3,79% +5,53% +6,81% +7,11% +3,70% +10,96%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji -1,01% +2,50% +4,50% +7,76% +12,88% +14,91% +8,57% +17,49%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,03% +4,32% +6,08% +9,46% +10,83% +10,52% +5,61% +13,24%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 -0,70% +5,38% +7,52% +12,65% +13,97% +13,36% +6,97% +17,98%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +1,17% +1,08% +0,63% -0,53% +0,45% +2,18% +1,90% +6,84%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,17% +2,09% +3,08% +3,99% +5,58% +5,30% +1,38% +8,31%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,09% +3,28% +4,58% +6,78% +8,37% +6,88% +0,95% +8,17%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 -0,85% +5,07% +7,27% +12,14% +13,13% +12,73% +5,33% +15,88%
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty                
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +1,05% +5,51% +6,86% +6,52% +7,04% +7,88% +2,05% +7,23%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +0,05% +6,36% +11,20% +14,70% +19,96% +18,04% +9,90% +13,39%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,41% +3,60% +6,34%          
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska -0,01% +1,84% +2,82% +3,59%        
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska +1,12% -0,45% -2,68% -5,22%        
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,88% +1,25% +1,66%          
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,05% +3,69% +5,46% +6,15% +12,15% +10,87% +6,09% +11,76%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,09% +4,48% +6,56% +8,86% +12,53% +10,29% +2,93% +14,31%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga -0,43% +5,42% +7,53% +8,28% +13,61% +10,11% +1,98% +10,31%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,35% +2,33% +2,85% +4,27% +3,46% +1,60% -0,57% +3,45%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red -0,71% +1,63% +1,16% -3,04% -12,45% -2,43% -21,09% -29,80%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -1,32% -0,87% -2,40% -6,36% -17,62% -15,05% -27,56% +2,52%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green -3,74% -0,27% -1,02% -11,08% -21,82% -19,50% -30,40% -5,94%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -3,75% -0,44% -1,49% -11,66% -22,74% -20,29% -31,67% -7,72%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -3,85% -0,62% -1,60% -11,80% -22,77% -20,51% -32,28% -8,25%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -3,63% -0,11% -0,88% -10,66%        
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,23% -0,73% -1,06% -1,09% +2,28% +0,13%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -1,22% +1,83% +1,86% +6,17% +9,56% +7,39% -3,80%  
UniKorona Zrównoważony +0,05% +4,54% +7,66% +9,33% +12,30% +11,08% +3,21% +9,38%
UniStabilny Wzrost +0,45% +3,42% +4,90% +4,63% +6,49% +5,57% -0,40% +7,43%
Data aktualizacji: 2017-03-24, Źródło danych: Notoria