Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,94% +0,90% +0,90% +3,38% +3,88% +4,37% +2,57% -0,45%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,05% +0,14% +1,39% +4,12% +6,52%      
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -0,74% -1,09% +0,28% +2,59% +9,81% +2,20% -11,53% -11,66%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,19% -0,35% +0,79% +3,06% +7,28% +2,39% -5,56% -4,18%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,03% +0,69% +1,72% +3,21% +6,73% +11,34%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,02% +0,32% +2,00% +5,71% +9,14% +6,98% +1,84% +1,51%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,91% +1,01% +1,80% +1,39%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +1,19% +0,55% +1,96% +1,46%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania +0,18% -0,34% +2,39% +9,16% +13,96% +13,30% +11,11% +16,83%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,47% -0,30% +0,93% +3,91% +6,53% +5,72% +4,62% +8,59%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych +0,96% +1,17% +0,79%          
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,30% -0,59% +2,28% +9,49% +16,80% +9,88% +2,76% +8,24%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,07% -0,15% +1,80% +6,73% +10,75% +6,81% +2,54% +7,83%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +0,54% -0,46% +0,17% -0,63% +6,54% +4,01% -0,46% +2,36%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,41% +0,64% +1,15% +1,32% +1,87% +2,32% +2,47% +7,55%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,16% +0,72% +2,81% +7,06% +11,02% +9,13% +4,79% +7,49%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,32% +0,25% +3,65% +10,35% +19,39% +14,45% +5,83% +10,77%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji -0,20% +1,11% +3,70% +7,20% +16,81% +9,33% +5,61% +14,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,43% -0,23% +0,05% +2,27% +5,84% +5,04% +3,66% +6,48%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -2,45% -3,64% -5,74% -0,84% +7,38% +0,38% -8,53% -11,52%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,24% +0,74% +1,77% +4,31% +8,14% +6,99% +3,74% +6,26%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +0,36% +0,85% +2,78% +7,59% +16,93% +14,07% +7,56% +10,08%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacj +1,02% +1,60% +5,09% +11,40% +19,76% +10,37% +1,05% -2,16%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity -0,31% +3,37% +8,56% +17,31% +34,16% +23,78% +11,56% +13,81%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,03% +1,29% +3,33% +4,06% +10,09% +5,75% +0,54% +0,25%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,11% +0,45% +0,51% +1,23% +2,51%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,17% +0,66% +1,55% +3,29% +5,79%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,58% +0,53% +2,47% +6,48% +12,21%      
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,22% +0,42% +0,40% +9,30% +24,13% +18,27% +11,10% +13,55%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,60% +1,45% +2,68% +6,30% +14,91% +13,37% +8,74% +12,46%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +0,38% +1,85% +3,48% +7,29% +6,85% +6,71% +4,71% +7,11%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,61% +0,47% +2,41% +5,94% +10,89% +8,66% +4,81% +8,32%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,06% -0,23% +1,21% +4,70% +8,11% +6,41% +2,03% +3,84%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Zrównoważony   -0,45% +1,36% +6,70% +13,20% +8,78% +0,45% +1,83%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,03% +0,13% +1,22% +5,91% +11,05% +11,06% +4,82% +5,44%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +0,92% +1,72% +5,13% +13,58% +23,81% +21,04% +14,65% +19,82%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,61% +1,47% +3,54% +7,88% +11,45% +11,22% +9,57% +15,18%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony +1,01% +0,34% +0,34% -0,99% +1,35% +4,63% +4,17% +11,55%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,08% +0,40% +2,63% +10,65% +26,86% +20,13% +11,24% +6,95%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Strateg +0,09% +0,18% +1,79% +4,74% +4,98% +2,82% -8,80% -11,82%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +0,07% +0,43% +1,90% +4,71% +6,80% +5,21% -58,63%  
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,03% +0,25% +1,55% +4,29% +5,60% +5,04% +0,43% +0,86%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,56% +0,59% +1,86% +5,71% +10,96% +14,41% +68,69% +124,74%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,68% +0,71% +2,73% +7,16% +17,03% +13,31% +6,95%  
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,55% +0,53% +1,73% +4,28% +9,18% +7,08% +2,71%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,74% +2,28% +2,96% +6,41% +17,54% +17,79% +14,29% +22,42%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +1,64% +4,17% +4,94% +11,44% +29,08% +28,04% +20,85% +36,23%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +0,59% +1,09% +3,67% +5,96% +7,96% +7,70% +10,84%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,20% +0,52% +0,82% +1,85%        
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,29% +0,50% +0,73% +1,66%        
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji +0,35% +0,90% +0,97% +2,20% +4,98% +4,06% +2,36% +3,65%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny +0,49% -0,07% +2,17% +8,12% +17,38% +11,27% +4,89% +8,36%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny +1,86% -0,69% -1,16% -0,89% +8,18% -0,79% -6,99% -2,55%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,39% +0,24% +1,91% +6,16% +12,38% +9,49% +6,52% +12,17%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,24%   +1,67% +10,08% +22,59% +19,16% +9,79% +12,70%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,65% +0,59% +2,60% +7,00% +11,29% +10,06% +3,99% +5,47%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa -0,09% -0,35% +0,61% +1,60% +10,40% +12,24% +3,34% +5,72%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki +1,11% +1,67% +3,14% +11,39% +15,54% +14,34% +6,41% +32,82%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +0,18% +0,17% +2,13% +7,27% +16,96% +9,59% -1,83% -0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,31% +0,29% +1,86% +6,25% +11,86% +8,93% +4,12% +5,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,04% +0,22% +1,20%          
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,65% +0,24% +2,20% +6,82% +11,89% +11,00% +6,74% +9,01%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,90% -0,08% +3,09% +10,33% +19,48% +17,23% +10,28% +15,61%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,38% +0,61% +1,37% +3,19% +7,04% +6,85% +5,82% +8,27%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,51% +0,74% +1,95% +4,63% +10,98% +9,43% +7,19% +10,53%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,54% +0,74% +2,13% +5,12% +12,53% +10,05% +6,79% +10,69%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,57% +0,72% +2,24% +5,51% +13,95% +10,68% +6,48% +10,92%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,59% +0,70% +2,40% +5,94% +15,43% +11,21% +6,15% +10,92%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,61% +0,71% +2,52% +6,30% +16,79% +12,00% +6,32% +11,61%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -0,10% +0,22% +2,98% +8,99% +14,55% +7,07% +6,18% +9,73%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -0,88% -0,40% +1,93% +7,81% +10,49% +7,56% +6,74% +10,17%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -1,94% -2,68% +1,64% +8,71% +13,07% +13,19% +8,61% +14,26%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +1,48% +0,11% +4,27% +19,85% +23,41% +31,32% +5,00% +7,19%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,59% -1,33% +0,13% +11,88% +17,26% +16,72% +3,26% +2,79%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +0,95% -0,35% +3,52% +20,35% +30,12% +25,02% +0,12% -2,09%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,07% -0,19% -1,26% -0,87% +0,89% +2,31% -4,47% -10,09%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,25% -0,34% +0,56% +2,59% +3,89% +3,61% -0,72% -2,73%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +1,44% +0,63% +6,37% +20,63% +24,05% +16,74% -4,80% -4,51%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,75% +0,60% +1,99% +13,81% +32,97% +39,06% +35,67% +26,18%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eurogeddon -0,94% -1,49% -2,22% -6,37% -17,73% -12,42% +11,13% +5,80%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,83% +0,66% +2,52% +6,45% +11,30% +8,92% +2,26% +1,83%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,45% +0,72% +2,77% +6,86% +10,60% +7,59% +2,72% +3,57%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,72% +0,41% +3,86% +10,67% +19,86% +12,61% +2,45% +1,58%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +1,19% +3,45% +4,60% +11,93% +15,49% +10,70% -1,16% +11,28%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu -0,19% +0,97% +2,06% +3,89%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +1,09% +2,81% +3,89% +10,14% +14,05% +12,26% +5,00% +10,06%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A +0,92% -2,67% -3,43% -8,89% -4,00%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) +1,67% -2,10% -3,53% -8,33% -2,90%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego -0,67%   +1,89% +3,85% +14,46% +7,03% +3,13% +12,62%
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,24% +0,33% +1,18% +0,97%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej +0,26% +0,26% +1,55% +3,26% +8,64% +6,57% +3,38% +10,80%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny +0,46% +0,74% +1,77% +2,72%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +0,70% -3,44% -3,64% -9,03% +2,89% +3,80% +3,33% +27,95%
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego +0,18%              
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -0,14% -0,25% +0,87% +5,01% +14,88% +17,41% +10,85% +14,47%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,32% +1,05% +2,82% +6,56% +12,42% +10,79% +7,97% +11,37%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,36% +1,14% +3,86% +9,75% +19,89% +16,07% +10,30% +14,87%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,35% +1,06% +1,51% +2,33% +2,24% +3,54% +5,16% +6,43%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,42% +0,42% +2,48% +5,36% +9,69% +8,79% +4,80% +7,72%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,50% +0,25% +3,01% +7,54% +14,31% +12,17% +4,45% +7,83%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +0,76%   +4,19% +11,31% +22,70% +19,47% +10,19% +17,24%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +0,68% -0,08% +3,99% +10,84% +22,04% +18,34% +8,93% +15,06%
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,54% -0,86%          
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +1,57% +2,16% -1,39% +5,20% +9,15% +6,54% +3,81% +3,02%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +1,48% +1,86% +1,24% +12,20% +26,99% +23,98% +13,27% +13,02%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,99% -0,34% -2,42% +2,99%        
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska +0,17% +1,22% +2,87% +5,51% +12,20%      
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska +1,91% +4,36% +4,76% +2,42% -2,26%      
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,05% -2,08% -1,34% -0,11%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,38% +0,65% +2,07% +7,67% +15,75% +15,37% +8,86% +12,02%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,41% +0,49% +3,05% +9,43% +18,54% +14,65% +7,61% +14,15%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga +0,32% +0,19% +3,78% +10,71% +21,08% +15,19% +7,01% +11,97%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,09% -0,11% +1,09% +4,16% +6,46% +3,93% +1,46% +3,86%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +0,89% +2,24% +0,38% +1,73% -2,55% -11,77% -6,84% -24,40%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue +1,67% +1,09% -1,15% -3,22% -7,85% -21,55% -16,95% +2,21%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +2,61% +3,20% +4,11% +3,97% -6,81% -21,38% -15,74% -0,60%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +2,44% +2,85% +3,66% +3,04% -8,31% -22,36% -17,34% -2,55%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +2,47% +2,92% +3,78% +3,05% -8,37% -22,55% -17,81% -3,16%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +2,73% +3,43% +4,54% +4,57%        
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniKorona Zrównoważony +0,26% -0,24% +2,86% +10,20% +17,80% +17,90% +7,60% +10,59%
UniStabilny Wzrost +0,50% +0,81% +2,59% +7,36% +11,01% +11,05% +4,76% +7,23%
Data aktualizacji: 2017-06-28, Źródło danych: Notoria