wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,04% +0,82% +1,68% +2,47% +2,96% +3,00% +1,42% -0,23%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,74% +0,88% +2,07% +3,16% +4,59%      
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +1,32% +1,63% +3,87% +6,72% +4,76% -3,44% -13,69% -14,20%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,40% -0,14% +0,49% +3,09% +3,22% -2,42% -7,87% -4,00%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,93% +0,88% +1,84% +2,49% +6,14% +10,82%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +1,17% +1,36% +2,94% +6,55% +5,75% +2,25% -2,07% +1,64%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,82% -0,29% +0,98% +0,07%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +1,25% -0,20% +1,96% +4,61%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania +2,27% +4,01% +6,92% +10,20% +11,23% +12,85% +8,66% +17,52%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,30% +2,05% +3,18% +5,27% +4,54% +4,95% +3,30% +9,89%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +2,17% +2,32% +5,57% +12,95% +11,89% +5,43% +0,66% +9,88%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,48% +1,90% +3,93% +8,00% +7,45% +3,00% +0,25% +9,72%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +0,12% -1,09% +0,44% +4,04% +5,06% +1,69% -1,02% +9,71%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,37% +0,87% +1,74% +0,47% +0,90% +0,66% -0,24% +8,81%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,56% +2,31% +4,32% +6,59% +7,24% +5,12% +0,38% +8,04%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +2,60% +2,73% +5,68% +12,57% +13,01% +8,66% +1,51% +11,73%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +2,71% +5,29% +5,18% +7,60% +9,50% +5,99% +2,83% +17,05%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus +0,14% +0,16% +1,04% +2,59% +3,81% +3,53% +3,61% +6,77%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -2,50% -2,19% -1,33% +3,52% +6,70% -0,67% -8,50% -9,92%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,52% +0,62% +1,59% +3,32% +4,33% +3,03% +0,42% +6,31%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +0,91% +0,81% +2,43% +8,04% +10,18% +7,61% +3,18% +8,77%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacj +2,22% +5,35% +5,31% +9,77% +10,21% +3,78% -5,68% -2,12%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +4,33% +8,92% +9,22% +20,35% +21,66% +17,20% +1,43% +21,12%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,43% +2,95% +1,83% +4,92% +4,49% +1,30% -4,02% +0,80%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,02% +0,18% +0,33% +0,75% +3,93%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,86% +1,14% +1,83% +2,13% +4,04%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,49% +2,24% +4,36% +6,85% +8,81%      
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału -0,07% -1,04% +2,73% +10,94% +17,02% +13,62% +6,78%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +1,02% +0,08% +2,00% +7,02% +10,57% +8,59% +4,24%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,53% +1,14% +3,26% +4,73% +4,38% +3,33% +0,64%  
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,47% +1,93% +3,56% +6,35% +7,29% +4,41% +1,50% +9,28%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,92% +1,21% +2,63% +4,52% +4,58% +3,35% -0,40% +4,89%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Zrównoważony +1,36% +1,82% +3,70% +7,69% +7,18% +4,67% -2,61% +2,75%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,79% +1,31% +3,23% +7,16% +7,74% +5,96% +1,72% +5,57%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +2,32% +3,58% +6,33% +12,77% +15,38% +13,53% +8,30% +18,31%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,55% +2,97% +4,77% +5,40% +7,48% +6,87% +4,82% +15,15%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -0,25% -1,24% -0,83% +1,02% +0,08% +2,23% +5,49% +12,67%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +1,47% +2,40% +4,56% +10,13% +22,19% +15,69% +5,99% -1,90%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,96% +1,36% +3,24% +6,69% +9,07% +13,08% +66,83% +125,65%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +1,19% +0,88% +3,01% +7,68% +10,86% +8,55% +2,64%  
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,79% +0,60% +1,92% +4,22% +6,21% +3,76% +0,02%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,22% +1,34% +1,98% +7,56% +14,19% +12,97% +10,35% +22,77%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,21% +1,49% +2,66% +12,35% +22,58% +19,39% +14,69% +33,91%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,50% +0,82% +1,57% +2,94% +5,66% +10,50% +9,38% +8,66%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,31% +1,04% +1,83% +2,59%        
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,17% +0,81% +1,40% +1,61%        
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji +0,10% +0,67% +1,07% +1,03% +3,54% +2,21% +0,14% +2,30%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny +1,42% +0,45% +3,15% +9,79% +11,76% +6,53% -0,22% +8,14%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny -0,74% -2,87% -1,04% +0,72% +2,76% -5,37% -11,26% -2,92%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +1,21% +0,79% +2,79% +6,17% +9,16% +6,21% +2,00% +12,98%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Stabilny +1,06% +1,16% +2,41% +4,26% +3,79% +1,11% -2,01%  
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Strateg +1,36% +1,88% +3,21% +4,39% -1,07% -0,90% -13,49% -12,49%
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,99% +1,36% +2,48% +3,88% +3,39% +1,78% -2,05% +0,92%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,71% +1,68% +5,47% +11,87% +16,32% +10,85% +6,00% +13,07%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,57% +2,12% +4,14% +7,26% +7,53% +4,59% +0,78% +5,78%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa +0,44% -0,61% +0,97% +6,78% +4,74% +6,19% +0,26% +11,11%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki +0,81% +2,80% +4,81% +5,22% +9,36% +9,43% +3,80% +35,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +1,30% +1,61% +3,22% +10,68% +10,46% +3,29% -5,63% -0,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,05% +1,42% +3,06% +7,14% +7,76% +4,84% +1,16% +4,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +1,07% +0,77% +1,69% +3,13% +4,54% +3,52% -0,34% +11,72%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,02% -0,82% -0,05% +1,34% +2,39% -0,46% -5,88% -8,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,92% +0,82%            
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,47% +2,02% +4,39% +7,58% +8,88% +7,46% +4,31% +10,53%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +2,37% +2,66% +6,18% +12,87% +14,01% +11,83% +7,64% +17,72%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,58% +0,92% +1,87% +2,84% +4,97% +4,31% +3,36% +10,06%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,88% +1,19% +2,65% +4,82% +7,75% +6,10% +4,24% +12,64%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,99% +1,25% +2,87% +5,64% +8,72% +6,48% +3,72% +12,97%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +1,08% +1,27% +3,05% +6,37% +9,64% +6,82% +3,42% +13,37%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +1,19% +1,31% +3,24% +7,15% +10,56% +7,17% +3,09% +13,46%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +1,26% +1,35% +3,40% +7,83% +11,56% +7,81% +3,25% +14,32%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany +2,22% +3,39% +4,53% +10,09% +9,05% +5,46% +4,75% +7,85%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +1,77% +2,41% +4,90% +8,02% +6,93% +5,61% +6,62% +12,25%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy +3,15% +3,37% +6,54% +13,77% +13,06% +12,59% +13,26% +17,69%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +4,32% +5,28% +13,73% +22,65% +20,01% +15,62% +2,86% +8,47%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +2,86% +4,33% +10,87% +18,82% +14,79% +11,25% +1,69% +5,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +4,78% +6,58% +14,34% +27,48% +21,51% +11,33% -5,63% -0,72%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,07% -1,03% -1,92% -0,66% +0,72% -2,81% -5,17% -10,87%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,90% +1,08% +2,01% +2,49% +3,91% +0,58% -2,43% -2,63%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +5,80% +7,06% +14,57% +22,49% +16,16% +4,92% -10,08% -4,77%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,38% +1,69% +7,97% +21,41% +30,87% +37,37% +33,23% +24,84%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eurogeddon -0,92% -1,29% -2,19% -7,59% -6,62% +5,51% +18,58% +0,94%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,42% +1,09% +2,63% +7,36% +6,13% +4,94% -3,04% +2,19%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,48% +1,84% +3,70% +6,99% +6,04% +3,13% -1,20% +2,88%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +2,68% +2,88% +5,85% +12,81% +12,96% +6,02% -1,67% +1,49%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +0,61% +1,79% +3,90% +2,42% +9,20% +3,45% -7,61% +11,64%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu +1,08% +1,57% +2,07% +4,97%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +0,66% +1,39% +3,52% +3,66% +8,13% +6,33%   +11,61%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A -1,37% -4,36% -3,63% -1,37%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) -1,29% -4,45% -3,10% -0,93%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +1,63% +2,33% +2,50% +6,74% +9,10% +5,60% +2,86% +14,46%
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,79% +0,91% +0,17% +1,75%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej +0,91% +0,32% +1,67% +3,90% +6,54% +4,42% -0,32% +13,58%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny +0,84% +0,37% +1,50% +2,17%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego -0,76% -4,92% -3,24% +4,59% +7,41% +6,74% +7,22% +37,25%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,33% +2,24% +3,58% +7,26% +8,23% +7,01% +5,01% +11,44%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji +0,78% +0,26% +1,68% +8,60% +11,20% +12,88% +9,34% +16,65%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,89% +2,72% +4,73% +11,84% +12,97% +10,48% +7,21% +14,22%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +3,45% +3,70% +6,63% +16,53% +16,53% +13,43% +9,02% +20,48%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,44% +1,44% +1,90% +0,44% +0,98% +2,08% +2,73% +6,51%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +1,70% +2,23% +3,29% +6,13% +6,51% +5,48% +2,75% +9,24%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +2,40% +3,02% +4,74% +9,64% +9,84% +7,09% +2,49% +9,74%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +3,34% +3,50% +6,41% +15,97% +15,67% +12,25% +7,87% +18,34%
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,32%              
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -4,28% -2,94% -1,03% +1,02% +2,53% +0,87% -2,43% +1,32%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -1,76% -0,96% +2,35% +11,86% +15,36% +12,64% +6,18% +10,27%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -1,57% -1,60% +0,42% +3,75%        
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska +1,41% +1,68% +2,96% +4,98%        
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska -0,29% +1,93% -1,13% -3,60%        
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,75% +1,34% +1,64% +2,62%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,17% +1,50% +3,79% +7,73% +12,25% +10,00% +6,48% +12,32%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +1,77% +2,55% +5,07% +10,66% +13,62% +11,01% +4,51% +15,21%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga +2,35% +2,79% +6,02% +11,97% +14,88% +10,29% +3,89% +11,48%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,91% +1,13% +2,42% +5,81% +4,42% +2,15% -0,28% +4,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red -2,65% -2,69% -0,92% -2,88% -11,27% -6,91% -23,41% -27,73%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -2,11% -2,79% -2,76% -3,43% -12,96% -16,84% -29,36% +2,69%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +0,88% -1,95% +0,73% -5,64% -14,40% -18,76% -29,99% -3,22%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,77% -2,06% +0,48% -6,42% -15,53% -19,60% -31,31% -4,88%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,83% -2,12% +0,36% -6,51% -15,61% -19,76% -31,96% -5,46%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,08% -1,64% +1,11% -5,23%        
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny +0,11% -0,06% -0,75% -0,43% +0,69% -3,12% -5,34%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny +1,30% +0,47% +3,02% +7,14% +9,75% +4,68% -3,25%  
UniKorona Zrównoważony +3,01% +3,22% +5,81% +12,10% +12,65% +12,08% +3,85% +10,77%
UniStabilny Wzrost +1,63% +2,23% +4,26% +6,63% +7,17% +5,49% +0,11% +7,54%
Data aktualizacji: 2017-04-27, Źródło danych: Notoria