Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców -3,84% -3,34% -3,96% -4,63% +2,96% +8,52% -12,37% -34,75%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców -0,03% -0,17% -0,11% -0,29% -0,70% -0,86% -0,65% -0,70%
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,15% +0,73% -0,46% +5,91%        
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold -1,67% -2,41% -3,15% +2,91% -10,61% -89,22% +3,02% +0,47%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,35% -1,02% -0,66% -1,26% -6,08% -7,73% -9,69% +10,75%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Surowców i Energii -3,38% -4,83% -5,62% -7,00% -6,70% +6,73% -14,01% -28,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota -1,17% +0,52% -7,40% +5,49% -22,20% +53,04% +20,55%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold -1,93% -2,06% -1,65% +8,04% -10,09% +10,24% -1,23% -13,73%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -5,15% -4,85% -6,15% -10,06% -9,67% -2,39% -24,71% -46,59%
Data aktualizacji: 2017-06-28, Źródło danych: Notoria