wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE! Komisja Europejska nałożyła na Google 2,4 mld euro kary

Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,94% +0,90% +0,90% +3,38% +3,88% +4,37% +2,57% -0,45%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,21% +0,67% +0,99% +3,97% +5,23%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,20% +1,03% +1,28% +5,44% +6,64% +6,68% +1,33% +0,44%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,06% +0,53% +0,59% +3,16% +4,72% +5,20% +3,88% +7,43%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,02% +0,83% +1,03% +6,28% +6,97% +6,43% +2,05% +6,84%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,75% +0,70% +1,23% +1,33% +1,58% +2,40% +2,55% +8,06%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,35% +1,46% +2,07% +6,49% +8,04% +8,59% +4,17% +6,39%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,17% -0,03% +0,11% +2,38% +4,69% +5,15% +3,77% +6,52%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,32% +1,24% +1,19% +4,01% +6,20% +6,67% +3,31% +5,37%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,14% +1,42% +2,86% +4,34% +9,75% +5,93% +0,71% +0,50%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,15% +0,40% +0,45% +1,18% +2,46%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,56% +1,32% +1,69% +6,01% +9,48%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,17% +0,57% +0,86% +4,59% +5,53% +6,23% +1,80% +3,17%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,03% +1,03% +0,61% +5,58% +9,15% +10,73% +4,10% +3,83%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,81% +2,00% +3,06% +7,40% +9,22% +10,78% +9,02% +14,64%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +0,17% +1,05% +1,33% +4,31% +4,56% +4,86% -0,07%  
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,05% +0,88% +1,23% +4,09% +4,18% +4,88% +0,11% +0,21%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,41% +1,22% +1,19% +5,33% +9,32% +13,97% +67,86% +123,12%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +1,70% +2,98% +3,21% +7,01% +14,92% +18,15% +14,48% +22,70%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,49% +0,37% +0,69% +1,60%        
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,50% +0,91% +1,09% +5,73% +10,45% +9,11% +5,76% +11,19%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,66% +1,32% +1,87% +6,50% +8,69% +9,54% +3,49% +4,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,49% +1,10% +1,15% +5,87% +9,23% +8,60% +3,66% +4,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,21% +0,40% +1,42%          
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,62% +1,16% +1,29% +6,27% +9,50% +10,45% +6,04% +7,93%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -0,46% +1,21% +1,52% +7,94% +8,95% +7,65% +6,78% +9,19%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,62% -0,92% +0,90% +11,73% +18,03% +16,76% +3,29% +2,58%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,31% -0,02% +0,24% +2,30% +3,11% +3,32% -1,21% -3,47%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,50% +1,08% +1,59% +5,93% +8,68% +8,39% +1,25% +0,91%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,55% +1,64% +2,09% +6,34% +8,02% +7,18% +2,21% +2,52%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,39% +2,00% +2,31% +6,19% +9,30% +10,42% +7,52% +10,54%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +1,90% +1,53% -1,86% +4,88% +6,08% +6,08% +3,26% +1,75%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,83% -1,24% -3,37% +2,76%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,66% +1,21% +1,82% +7,38% +13,70% +15,03% +8,55% +10,77%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,65% +1,64% +2,36% +9,08% +14,81% +14,32% +7,17% +13,06%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,04% +0,90% +0,95% +3,82% +5,04% +3,66% +1,15% +3,11%
UniStabilny Wzrost +0,55% +1,40% +2,52% +7,55% +11,76% +10,95% +4,82% +7,00%
Data aktualizacji: 2017-06-26, Źródło danych: Notoria