wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,54% +0,54% +1,41% +3,20% +3,65% +3,63% +2,01% -0,49%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,43% +0,49% +1,15% +4,28% +4,55%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,69% +0,87% +1,95% +8,55% +7,06% +3,66% -1,47% +1,74%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,77% +0,43% +1,10% +4,87% +4,14% +4,33% +1,84% +9,11%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,80% +0,52% +2,00% +10,03% +7,93% +4,09% -0,29% +9,30%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny -0,02% +0,76% +1,15% +1,84% +1,13% +0,74% +0,71% +8,22%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,14% +1,59% +2,80% +9,81% +8,39% +6,23% +1,21% +8,02%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus +0,14% -0,01% +0,77% +3,92% +4,32% +4,23% +3,24% +7,77%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,88% +0,46% +1,37% +5,49% +5,38% +4,31% +0,71% +6,83%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,98% +2,48% +3,25% +6,79% +7,69% +2,61% -2,84% +1,52%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,34% +0,34% +0,47% +1,33% +2,45%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,77% +0,99% +2,47% +8,84% +9,94%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,40% +0,29% +1,21% +6,24% +6,05% +4,40% -0,85% +4,97%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,85% +0,61% +1,51% +9,38% +8,97% +7,55% +1,39% +6,29%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,12% +2,31% +3,79% +9,14% +8,69% +7,88% +5,55% +15,49%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,81% +0,48% +1,63% +7,24% +9,87% +13,04% +65,81% +124,76%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +1,16% +1,26% +2,58% +9,30% +13,74% +14,10% +11,11% +22,94%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,06% +0,52% +1,12% +3,16%        
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,54% +0,39% +0,88% +7,96% +9,67% +6,98% +2,78% +12,78%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Stabilny +1,03% +0,95% +1,55% +6,60% +4,87% +2,91% -2,12%  
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,06% +1,12% +1,85% +6,12% +4,56% +3,30% -1,55% +1,51%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,72% +0,96% +2,25% +9,37% +8,80% +6,12% +0,84% +5,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,59% +0,15% +1,62% +8,81% +8,85% +5,60% +0,91% +5,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,21% +1,03% +1,11%          
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,60% +0,30% +1,87% +8,76% +9,75% +7,76% +3,46% +9,33%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +1,50% +1,12% +3,14% +10,18% +7,84% +6,11% +5,45% +13,26%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,70% +0,84% +0,83% +14,35% +15,53% +9,34% -0,99% +2,17%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,33% +0,31% +1,34% +2,78% +4,57% +1,49% -2,75% -2,67%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,75% +0,83% +1,85% +8,79% +8,40% +6,59% -1,70% +2,88%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,93% +1,11% +2,55% +9,09% +7,77% +4,50% -0,98% +3,52%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,61% +1,69% +2,95% +8,88% +9,84% +8,59% +5,52% +11,81%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -1,58% -4,52% -3,02% +3,86% +3,72% +1,43% -2,26% +1,24%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -1,88% -4,48% -3,67% +2,97%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,50% -0,23% +1,41% +8,75% +12,20% +10,58% +4,92% +11,92%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +1,15% +1,31% +3,46% +11,91% +14,65% +10,96% +4,74% +15,24%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,69% +0,36% +0,97% +6,35% +4,22% +2,17% -0,53% +4,17%
UniStabilny Wzrost +0,84% +1,90% +1,79% +8,89% +8,83% +6,52% +0,62% +6,30%
Data aktualizacji: 2017-05-22, Źródło danych: Notoria