wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,04% +0,82% +1,68% +2,47% +2,96% +3,00% +1,42% -0,23%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,48% +0,63% +2,17% +2,89% +4,23%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,69% +0,88% +2,75% +5,89% +4,83% +1,67% -2,54% +1,05%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,15% +0,88% +2,70% +4,42% +3,73% +3,85% +2,12% +8,64%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,67% +1,09% +3,88% +7,00% +6,28% +1,98% -0,55% +8,75%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,53% +1,03% +1,59% +0,35% +1,13% +0,85% -0,08% +8,98%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,02% +1,77% +4,28% +5,64% +6,38% +4,52% -0,16% +7,28%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus +0,20% +0,22% +1,41% +2,40% +3,78% +3,84% +3,68% +6,79%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,24% +0,35% +1,66% +2,85% +3,85% +2,95% +0,15% +5,87%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,62% +2,13% +0,72% +3,53% +3,56% +0,46% -4,79% -0,08%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,10% +0,29% +0,42% +0,78% +2,52%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,77% +1,50% +4,03% +5,84% +7,97%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,46% +0,75% +2,64% +3,80% +3,73% +2,82% -0,85% +4,17%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,18% +0,69% +3,28% +6,78% +7,13% +5,41% +1,10% +4,47%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,32% +2,73% +4,71% +4,72% +7,15% +6,66% +4,58% +14,79%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,27% +0,67% +3,13% +5,84% +8,21% +12,44% +65,70% +123,80%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,35% +1,46% +2,37% +7,19% +14,29% +12,44% +10,49% +22,68%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,40% +1,05% +1,45% +1,65%        
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,68% +0,27% +3,05% +5,37% +8,32% +5,55% +1,47% +12,34%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Stabilny +0,53% +0,63% +2,27% +3,59% +3,05% +0,65% -2,52%  
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,57% +0,94% +2,36% +3,31% +2,79% +1,45% -2,46% +0,39%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,84% +1,39% +4,17% +6,15% +6,22% +3,91% +0,06% +4,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,58% +0,95% +3,30% +6,50% +6,96% +4,32% +0,69% +4,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,78% +0,68%            
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,56% +1,11% +4,11% +6,39% +7,65% +6,56% +3,38% +9,32%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +0,99% +1,63% +4,48% +6,80% +5,89% +4,50% +5,81% +11,36%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,60% +2,74% +10,51% +17,26% +13,49% +9,79% +1,60% +4,96%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,12% +0,30% +2,21% +1,75% +3,09% +0,20% -3,24% -3,35%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,84% +0,50% +2,99% +6,55% +5,24% +4,42% -3,60% +1,43%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,75% +1,10% +3,63% +6,13% +4,87% +2,46% -1,92% +1,90%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,67% +1,57% +3,41% +6,34% +7,27% +6,14% +4,32% +10,46%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -3,36% -2,00% +1,50% +1,82% +3,25% +1,76% -1,48% +2,05%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -1,74% -1,77% +1,33% +3,27%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,26% +0,59% +4,07% +6,63% +11,12% +9,26% +5,52% +10,98%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +1,29% +2,08% +5,58% +9,90% +12,82% +10,55% +4,03% +14,50%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,23% +0,46% +2,47% +4,96% +3,76% +1,50% -0,95% +3,33%
UniStabilny Wzrost +1,16% +1,62% +4,01% +6,06% +6,60% +5,37% +0,26% +7,23%
Data aktualizacji: 2017-04-25, Źródło danych: Notoria