wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,69% +1,75% +2,54% +2,61% +3,98% +7,36% +6,08% +12,87%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,21% +2,41% +2,29% +4,03% +8,61% +12,85% +9,14% +12,54%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny +0,94% +2,72% +4,15% +2,22% +4,93% +6,44% +7,05% +8,78%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +1,39% +3,58% +6,39% +6,56% +10,24% +13,41% +12,77% +13,27%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +1,26% +3,75% +6,34% +6,23% +11,69% +14,44% +13,13% +13,77%
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -4,40% -3,07% -3,08%          
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +0,69% +2,11% +3,85% +3,54% +5,13% +4,28% +2,59% +12,36%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,67% +0,67% +49,33% +0,36% +4,38% +4,29% +13,25% +7,92%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,83% +3,83% +4,18% +3,88% +7,70% +6,64% +14,97% +8,31%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +1,26% +3,45% +6,47% +6,19% +9,05% +9,43% +8,91% +13,69%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,65% -0,50% +0,54% +1,40% +4,23% +3,61% +6,34% +15,81%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,11% +2,44% +2,95% +2,30% +4,86% +8,84% +12,77%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -0,25% +3,60% +5,63% +1,87% +20,26% +18,35% +10,10% +28,15%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,24% +1,59% +1,91% +3,62% +13,87% +16,93%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,46% +1,07% +0,60% +1,80% +2,91% +3,63% +4,74%  
Data aktualizacji: 2017-03-23, Źródło danych: Notoria