wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,38% -0,38%            
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +1,76% +1,76%            
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,04% +0,04%            
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +1,17% +1,71% +2,25% +5,32% +5,28% +8,83% +8,71% +13,30%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,03% -0,46% +0,69% +3,65% +4,64% +10,47% +7,52% +12,34%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny +1,06% +1,38% +3,57% +6,34% +5,94% +7,20% +7,25% +12,38%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +0,97% +0,78% +3,47% +8,88% +9,18% +12,64% +11,98% +16,88%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,42% +0,44% +3,04% +7,32% +9,21% +12,98% +11,16% +16,38%
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,89% -3,89% -8,12% -8,33%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +3,45% +3,45% +10,47% +19,19% +23,68% +26,73% +22,90%  
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +1,11% +1,11% +1,63% +1,89% +3,99% +8,87% +10,67%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,97% +1,35% +2,66% +5,60% +5,76% +5,72% +12,11% +12,26%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +1,07% +0,49% +2,66% +9,65% +10,11% +10,04% +9,05% +16,36%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,34% +0,64% +1,07% +2,03% +3,34% +5,08% +3,88% +18,36%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania +0,07% -0,71% +0,23% +3,38% +2,58% +7,22% +9,61%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -2,52% -1,45% -1,42% +2,18% +15,44% +14,47% +4,59% +26,48%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,21% -0,21% +1,02% +1,81% +5,73% +16,11%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,93% +0,93% +1,40% +1,52% +2,57% +4,78% +5,11%  
Data aktualizacji: 2017-05-22, Źródło danych: Notoria