wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,48% +1,19% +1,97% +3,17% +4,32% +6,90% +7,16% +12,83%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,12% +0,54% +2,68% +4,91% +6,21% +11,91% +9,21% +12,55%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny +0,71% +2,21% +3,44% +3,28% +4,57% +6,22% +7,48% +9,52%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +0,03% +1,77% +3,35% +6,44% +9,04% +12,11% +11,60% +13,85%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -0,19% +2,39% +4,00% +5,52% +9,44% +12,84% +11,68% +13,95%
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,37% -2,26% -7,62% -7,83%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,10% +0,65% +1,44% +3,29% +4,69% +2,51% +2,80% +12,42%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +1,11% +1,11% +1,63% +1,89% +3,99% +8,87% +10,67%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +4,22% +4,22% +4,58% +4,74% +6,85% +11,03% +11,18%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +0,14% +1,98% +3,73% +6,95% +7,48% +8,40% +9,09% +14,67%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,25% +0,53% -0,27% +1,06% +3,04% +3,41% +5,34% +16,44%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,28% -0,11% +1,97% +2,77% +3,46% +7,78% +10,93%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +0,89% -1,26% +2,36% +2,40% +18,76% +14,85% +8,59% +27,94%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,43% -0,35% +0,80% +2,18% +5,50% +15,86%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,48% +0,73% +0,94% +2,29% +2,12% +4,32% +4,64%  
Data aktualizacji: 2017-04-25, Źródło danych: Notoria