wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE! Komisja Europejska nałożyła na Google 2,4 mld euro kary

Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,03% +0,19% -0,41%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +1,40% +2,26% +3,18%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,94% +1,20% +0,98%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,33% +1,39% +1,78% +4,48% +6,23% +10,80% +9,59% +13,10%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,37% +0,31% +0,57% +3,06% +6,31% +9,23% +10,87% +11,73%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny +1,14% +2,22% +2,88% +7,09% +7,19% +9,13% +9,46% +12,20%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +0,32% +1,40% +1,63% +7,80% +12,21% +13,25% +14,62% +16,13%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,57% +1,20% +1,01% +7,88% +12,55% +14,96% +15,01% +16,01%
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Alfa                
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Neutral                
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -0,89% +2,13% +2,53% +16,08% +22,29% +23,14% +16,86%  
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +1,11% +1,11% +1,63% +1,89% +3,99% +8,87% +10,67%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,12% +1,12% +1,50% +5,75% +4,96% +5,88% +8,80% +12,43%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +0,17% +1,22% +1,13% +7,69% +11,43% +12,00% +10,03% +15,56%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,46% -0,11% +0,23% +0,71% +3,93% +5,89% +3,09% +17,50%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania +0,55% +0,54% +0,37% +3,48% +4,03% +6,36% +10,66%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +4,81% +2,04% +4,05% +8,74% +22,39% +20,48% +10,47% +28,90%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,13% +0,34% -0,09% +1,50% +4,08% +13,96%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,84% +1,29% +1,78% +2,86% +3,60% +5,23% +5,94%  
Data aktualizacji: 2017-06-26, Źródło danych: Notoria