wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Arka Akcji Tureckich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w akcje i instrumenty finansowe, wyemitowane przez podmioty z Turcji, (do 34%) w akcje podmiotów z siedzibą na terytorium państw innych niż Turcja. Subfundusz inwestuje (do 34%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Arka Akcji Tureckich -0,94% -4,10% -6,66% -8,06% -0,43% -3,82% -19,03% -7,13%
Prowizje pobierane przez fundusz: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.