Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Arka Obligacji Korporacyjnych
Inwestycje funduszu: Arka Obligacji Korporacyjnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe (do 10%) wartości nominalnej wyemitowanej przez jeden podmiot i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie PLN i obcej. Subfundusz inwestuje (do 34%) aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie obcej pozostałe aktywa stanowią (do 20%). Subfundusz inwestuje (do 10%) w akcje i praw wynikających z akcji.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Arka Obligacji Korporacyjnych +0,30% +1,20% +1,31% +2,58% +3,43% +3,24% +4,74% +10,01%
Prowizje pobierane przez fundusz: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.