Na skróty
Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat
Andrzej Zwoliński
Andrzej Zwoliński, redaktor Money.pl
2012-03-16 06:05

Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

Autor: Andrzej Zwoliński, współpraca Maciej Miskiewicz

1 / 2
Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat
[fot: PAP/Radek Pietruszka ]

Rząd zaproponował biskupom likwidację Funduszu Kościelnego. W zamian kusi duchownych odpisem od podatku w wysokości 0,3 procent. Jednak fundusz to niewielka część tego, co państwo łoży na rzecz Kościoła katolickiego. Z budżetu państwa na jego potrzeby idzie rocznie ponad 1,8 mld złotych. Te przywileje gwarantuje mu konkordat. Zdaniem przedstawicieli PiS i Solidarnej Polski, rząd nie ma prawa nic zmieniać bez zgody Watykanu. Ale już Ruch Palikota domaga się wręcz zerwania umowy z kościołem i wstrzymania finansowania z kasy państwa.

Minister Michał Boni odsłonił karty na wczorajszym posiedzeniu Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Zaproponował - jak to określono w komunikacie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - propozycje w sprawie usamodzielnienia płatności składek duchownych za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Rząd chce, by kościoły i pozostałe związki wyznaniowe samodzielnie płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Jeżeli chodzi o katechetów w szkołach, nic by się nie zmieniło, składki nadal płaciłoby państwo.

Kasując Fundusz Kościelny, rząd zaproponował, by każdy zyskał prawo do przeznaczenia 0,3 proc. należnego podatku rocznego na cele kościołów i związków wyznaniowych. Możliwość odliczenia tej kwoty nie zmieniałaby dotychczasowego odpisu od podatku 1 proc., który możemy przekazywać na przykład na rzecz różnych fundacji - czytamy w komunikacie resortu.

Prawo przekazywania części podatku na kościoły i związki wyznaniowe miałoby zacząć obowiązywać już od 1 stycznia. Usamodzielnienie płacenia składek przez kościoły nastąpiłoby 1 stycznia 2014 roku.

Fundusz Kościelny to tylko ułamek daniny W 2011 r. na Fundusz Kościelny rząd przekazał 89 mln zł. W tym roku ma to być podobna kwota. Został on wprowadzony z początkiem lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, jako rekompensata za skonfiskowany przez państwo majątek Kościoła katolickiego. Z jego środków finansowane są dopłaty do składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych duchownych. Księżom fundusz finansuje je w 80 procentach. Misjonarze i członkowie zakonów dostają 100 proc. dofinansowania.

Jednak fundusz to tylko niewielka część tego, co płynie z kasy państwa na rzecz Kościoła. Gigantyczne wręcz sumy idą na cele, których finansowanie rząd polski zobowiązał się, podpisując konkordat. Umowę z Watykanem rzutem na taśmę zawarł upadający rząd Hanny Suchockiej. Była już premier została siedem lat później mianowana ambasadorem nadzwyczajnym przy Stolicy Apostolskiej. Pikanterii sprawie dodaje to, że umowę z Kościołem ostatecznie ratyfikował w 1998 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Czytaj więcej Kościół jest dla wielu chłopcem do bicia - Jest za dużo nieprawdy wokół finansów Kościoła i księży narosło mnóstwo legend. Mówi się, że księża utrzymują się z tacy. A to jest bzdura - przekonuje biskup Tadeusz Pieronek. Poza finansowaniem nauki religii w szkołach, co jest największym wydatkiem państwa, wynikającym z zapisów konkordatu, państwo zadeklarowało także dotacje do katolickich uczelni oraz szkół przedszkoli i ochronek. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski są dotowane przez Państwo - brzmi fragment 15 artykułu umowy. Ponadto czytamy tam, że Państwo rozważy udzielanie pomocy finansowej odrębnym wydziałom.

Na tej podstawie dotacje płyną do kilku wydziałów teologicznych w całym kraju. Szkoły, przedszkola i domy opieki uzyskały takie same prawa do dotacji jak inne świeckie placówki. Na kościelną oświatę państwo wykłada rocznie w sumie ponad 1,65 mld złotych.

Zgodnie z konkordatem z budżetu utrzymywani są także kapelani w szpitalach w wojsku i innych służbach mundurowych. W ubiegłym roku wydano na nich blisko 27 mln złotych.

To nie wszystko. W konkordacie państwo zobowiązało się także do pomocy w remontach zabytkowych kościołów i budynków kościelnych. W ubiegłym roku przekazano na ten cel ponad 26 mln złotych. Konkordat gwarantuje też wsparcie dla działalności charytatywnej kościoła. W ramach tych zapisów, Caritas dostała w ubiegłym roku dotacje w wysokości 5,5 mln złotych.

Roczne wydatki z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Kościoła katolickiego
Cel
kwota
źródło: KAI, MON, MEN
Koszt związany za nauczaniem religii w szkołach
około 1 150 mln zł
Dotacje dla Kościelnych Uczelni Wyższych, wydziałów teologicznych, szkół, przedszkoli i ochronek
521 mln zł
Fundusz Kościelny
89 mln zł
Dotacje do remontów zabytków kościelnych 26,6 mln zł
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 19,2 mln zł
Caritas Polska
5,5 mln zł
Kapelani szpitalni
3 mln zł
Kapelani więzienni
2,4 mln zł
Kapelani Straży Granicznej
842 tys. zł
Kapelani Straży Pożarnej
745 tys. zł
Kapelani w Policji
441 tys. zł
Kapelani Biura Ochrony Rządu
150 tys. zł
RAZEM:
blisko 1 820 mln zł

To nie koniec bonusów. Konkordat zagwarantował też Kościołowi katolickiemu swobodę w prowadzeniu zbiórek pieniędzy. Artykuł 21. mówi, że przepisy prawa polskiego o zbiórkach publicznych nie mają zastosowania do zbierania ofiar. Wystarczy, że cele związane są z religią i Kościołem.

Czy likwidację Funduszu rząd musi uzgadniać?Czy rząd mógłby zlikwidować Fundusz Kościelny, nie oglądając się na konkordat i nie oferując w zamian możliwości 0,3 procentowego odpisu od podatku? Tutaj zdania są podzielone.

Czytaj więcej Kościół w Polsce dostaje dużo? Zobacz innych Money.pl sprawdził jak finansowani są duchowni w innych krajach europejskich.

- Rząd mógłby zlikwidować Fundusz Kościelny, bez oglądania się na opinie kościoła. Konkordat pisano w latach 90., a Fundusz istnieje już od blisko sześćdziesięciu lat - mówi Money.pl prof. Piotr Winczorek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

- W konkordacie nie ma przecież słowa o Funduszu - argumentuje. Jednak jak dodaje - przez wzgląd na dobry obyczaj, lepiej byłoby jednak, by rząd i przedstawiciele Kościoła dogadali się w tej sprawie i wypracowali wspólne stanowisko.

Podobnego zdania jest inny prawnik, prof. Bogusław Banaszak. - Wszystko zależy od interpretacji niektórych fragmentów dokumentu. Dwa artykuły umowy - 22 i 27 - zawierają zapisy, mówiące, że wszelkie zmiany dotyczące finansowania Kościoła lub wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane na drodze nowych umów - tłumaczy.

- Z jednej więc strony, rząd mógłby na mocy ustawy zlikwidować fundusz, powołany przecież jednostronnie, przed podpisaniem konkordatu. Z drugiej, konkordat jako umowa międzynarodowa jest aktem nadrzędnym w stosunku do ustawy. Mając więc na myśli wspomniane zapisy, jednostronna likwidacja funduszu mogłaby być uznana przez Kościół za złamanie konkordatu - dodaje.

Felieton Money.pl Na podatku kościelnym zarobią rycerze Jedi Czy dowiemy się, ilu wiernych jest naprawdę wiernych - pyta Bartłomiej Dwornik.

O podążaniu śladami komunistów mówi natomiast Money.pl ks. prof. Wiesław Wenz z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. - Jeżeli rząd zlikwiduje Fundusz Kościelny bez konsultacji i zgody ze strony episkopatu to zachowa się tak jak komunistyczny reżim. Fundusz Kościelny to przykład fasadowego prawa stanowionego przez PRL. Komuniści utworzyli go jako alibi dla siebie wobec Zachodu - zabraliśmy majątek, ale zobaczcie dajemy rekompensatę.

Jego zdaniem, Kościół katolicki nie może być zrównywany z innymi wyznaniami. Pozycja kościoła jest uprzywilejowana przez to, że stosunki z państwem reguluje najwyższy akt jakim jest konkordat. Pozostali mają zawarte zwykłe porozumienia z rządem. Rząd musi postępować z Kościołem Katolickim bardzo delikatnie i elegancko. Komuniści jednostronnie zerwali konkordat w 1946 roku. Mam nadzieję, że obecny rząd nie powtórzy tego bezprawia. Przecież już Rzymianie mawiali, że prawo musi być nie tylko sprawiedliwe, ale i słuszne, a słuszność w tej mierze to przecież dobro człowieka - argumentuje.

Rząd kusi kościół 10 milionami złotych ekstra?Według szacunków rządu, suma przekazywanego przez obywateli odpisu podatku rocznego na rzecz Kościoła osiągnęłaby kwotę około 100 mln zł rocznie. Według wyliczeń Money.pl będzie to o 10 milionów mniej.

Z badań Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego wynika, iż regularnie w mszach uczestniczy około 40 proc. wiernych czyli 14 mln Polaków. Ich liczba spadła minionym dziesięcioleciu o blisko 2 mln. To głównie ta część katolików utrzymuje Kościół, reszta płaci od wielkiego dzwonu albo wcale.

źródło: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

Zgodnie z wyliczeniami resortu finansów dotyczącymi rozliczenia PIT za 2010 rok (za ubiegły rok nie są jeszcze znane), w ramach 1 proc. podatku Polacy przekazali organizacjom charytatywnym ponad 400 mln zł. Z możliwości tej skorzystało blisko 40 proc. ogółu podatników. Przekazana przez nich kwota stanowiła średnio 40 złotych.

Zakładając, że na odpis na kościół stanowiłby 0,3 proc. podatku i zdecydowałaby się tnie 40 procent, a nawet połowa regularnie uczęszczających na msze (wykluczyliśmy miedzy innymi rolników, którzy nie wypełniają PIT), czyli 7 mln Polaków, oznaczałoby, że na konta Kościoła trafiłoby rocznie około 91 mln złotych. Deklarując 100 mln złotych z podatku, rząd wydaje się kusić duchownych większymi pieniędzmi niż teraz dostają w ramach funduszu.

- To, co proponuje rząd, czyli te 0,3 procent odpisu od podatku, to tylko symboliczna rekompensata za krzywdy wyrządzone kościołowi katolickiemu przez państwo. Po 1989 roku, w ramach Komisji majątkowej, państwo oddało Kościołowi zaledwie 15 procent wartości majątku zagrabionego w latach pięćdziesiątych - mówi ks. prof. Wiesław Wenz.- Kościół ustosunkował się do tej grabieży bardzo łagodnie. Zamiast tych około 90 mln złotych rocznie, powinien dostawać kilkakrotnie więcej - argumentuje.

Na kolejnej stronie, zobacz opinie polityków na temat propozycji Michała Boniego

Tagi:podatek, rząd, kościół, konkordat
Zobacz więcej:Finanse Kościoła
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

White! / 178.36.43.* / 2015-05-25 14:49
Kolejny uż raz o tym mówię...Ta umowa, szumnie zwana "konkordatem", jest nieważna... Dlaczego więc nasz rząd ją respektuje...Polski rząd nie przestrzega prawa..Dlaczego my, Polacy , godzimy się na to?

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

gość1 / 185.11.109.* / 2015-05-24 21:10
Głosujmy na PiS to zdechniemy na kolanach

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

waldek5664 / 83.13.163.* / 2015-03-25 12:44
A gdzie kapelani Służby Celnej, CBA, Straży Miejskiej,

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

wieku / 83.11.130.* / 2015-02-18 20:08
Te czarne mendy nie mają skrupuł. Prowadzę zakład pogrzebowy od niedawna .Dziś przyszła rodzina w żałobie ,nie dość ze z rodziny zdarł 980 zł z msze to kiedy byłam opłacić msze zażądał sobie łapówki od zakładu 500 zł -Jeśli nie to nie mam praw wejść na jego cmentarz...Tylko ich wszystkich powiesić publicznie . W dodatku to nie był pierwszy raz .Sory nie umierajcie na Pomorzu.
 
pytek. / 81.190.59.* / 2015-05-24 21:19

rodziny zdarł 980 zł z msze,
zażądał sobie łapówki od zakładu 500 zł

Ten klecha musi też utrzymać swoją rodzinę z tego biznesu. Jednak ostro przesadza z zachłannością.
A w jakiej parafii tak jest ???

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

judas0001 / 89.69.210.* / 2015-01-09 10:23
zdrajcy byli w I szej rzecz... w II -ej za PRL a dzisiejsi zdraj ..przerosli poprzednich --jak mozna sie pozbywac majatku na rzecz innego ponstwa i utrzymywac armie nierobow

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

vatican_burning / 82.160.41.* / 2014-12-16 12:21
Konkordat to najbardziej zbrodniczy akt rządu przeciwko swojemu narodowi.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

oko1 / 213.158.217.* / 2014-10-01 14:59
ciekaw jestem czy znajdzie się taki rząd który będzie miał odwagę ogłosić referendum w sprawie konkordatu, chyba czas najwyższy wstać z kolan

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

piotr666 / 83.13.172.* / 2014-05-21 12:15
Kapelani Biura Ochrony Rządu??? ciekawe co tam robią [oprócz brania pensji]
 
Kvokul / 89.66.100.* / 2014-09-26 13:52
Jak to co - nic. Czasem donoszą przełożonym z Watykanu.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

Krak... / 89.69.184.* / 2014-04-23 15:15
Jak to dobrze że Polska nie jest krajem wyznaniowym.HAHAHAHAHA Wierzy w to jeszcze ktokolwiek.Konkordatu nie można zerwać -bo co? Watykan wyśle armię i zniszczy kraj jak za czasów inkwizycji? Czy znajdzie się wreszcie rząd który powie NIE zachłanności kleru i przeznaczy pieniądze dla potrzebujących obywateli swojego kraju?

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

T. / 81.190.62.* / 2014-04-08 13:33
Dodatkowo przekazaliśmy na kościół jeszcze bodajże 75 mln.zł. ,zapewne na rzęsiste zewnętrzne oświetlenie obiektów kościelnych, co by owieczki wiedziały jak trafić.

22 miliony dziennie

ZATEIZOWANY / 195.8.217.* / 2014-04-08 09:00
Jeśli przyjmiemy, że całościowa daina polskich obywateli na rzecz kk ze wszystkich budżetów to około 8 mld, to daje około 22 mln dziennie. To na 36 mln mieszkońców około 60 groszy na dzień.
No nie przesadzajcie. Polska to bogaty kraj. STAĆ NAS ;-)
 
Wiesiek652 / 66.249.81.* / 2015-03-03 14:20
To przy okazji zapłać za mnie z góry za 30 lat pozdro I buk zapłać.😈
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
polak już niekatolik / 79.162.73.* / 2014-03-29 19:32
Właśnie znalazłem pieniądze dla protestujących w sejmie zabrać pieniądze tym darmozjadom i dać ludziom naprawdę potrzebującym a tłusty kler niech sobie radzi som panie premierze do pracy powodzenia
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

mundio72 / 83.21.50.* / 2014-03-24 20:22
Czy tu ujęta jest cala kwota? śmiem wątpić, ponieważ inne żródła podają ogółna sumę od państwai samorządow wszystkich szczebli w wysokości około 8-10 miliardów złotych rocznie. Potwierdził to w jednej wypowiedzi kard. Nycz, stwierdzając jednocześnie, że i to nie wystarcza na potrzeby Kościoła. Chciałbym podania chociaż przybliżonej, ale prawdziwej kwoty z powyżej wymienionych instytucji państwa polskiego.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

Lady_mmm / 174.250.208.* / 2014-03-24 04:18
Ja mysle, ze w sprawie Funduszu Koscielnego oraz zwrotu odebranego mienia (ktore, notabene, juz X razy zostalo czarnym leniom zrekompensowane), rzad powinien powiedziec watykanskiej stonce dokladnie to samo, co oni w sprawie odszkodowan dla ofiar pedoklechow- a mianowicie, niech Kosciol idzie do tych, ktorzy mu te majatki zabierali!
 
jaryk / 31.61.138.* / 2014-03-25 18:14
raczej nie myślisz....
 
jaryk / 31.61.138.* / 2014-03-25 18:11
raczej nie myślisz....
 
jaryk / 31.61.138.* / 2014-03-25 18:08
raczej nie myślisz....

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

Lady_mmm / 174.250.208.* / 2014-03-24 04:18
Ja mysle, ze w sprawie Funduszu Koscielnego oraz zwrotu odebranego mienia (ktore, notabene, juz X razy zostalo czarnym leniom zrekompensowane), rzad powinien powiedziec watykanskiej stonce dokladnie to samo, co oni w sprawie odszkodowan dla ofiar pedoklechow- a mianowicie, niech Kosciol idzie do tych, ktorzy mu te majatki zabierali!

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

Ewelinka682 / 83.8.188.* / 2014-03-23 21:58
Średniowiecze!! Nie chcemy płacić klechom niech sami się utrzymują i z datków wiernych. Z jakiej racji z naszych podatków płacą na kościół!!!! Niech daje ten kto chce dawać.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

pioma69 / 86.167.13.* / 2014-01-21 12:00
,, To, co proponuje rząd, czyli te 0,3 procent odpisu od podatku, to tylko symboliczna rekompensata za krzywdy wyrządzone kościołowi katolickiemu przez państwo. Po 1989 roku, w ramach Komisji majątkowej, państwo oddało Kościołowi zaledwie 15 procent wartości majątku zagrabionego w latach pięćdziesiątych - mówi ks. prof. Wiesław Wenz.- Kościół ustosunkował się do tej grabieży bardzo łagodnie. Zamiast tych około 90 mln złotych rocznie, powinien dostawać kilkakrotnie więcej - argumentuje.''
A gdzie rekompensata za tysiąc lat indoktrynacji katolickiej i niszczenie kultury i tradycji Słowiańskiej, to my wciąż mamy utrzymywać pedofili i zbrodniarzy z krucyfiksem? Rekompensata za utracony majątek? zdobyty podstępem i oszustwem? Koniec tej swawoli, trzeba wypowiedzieć konkordat i zrównać sektę kk z innymi wyznaniami!

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

fda / 77.253.116.* / 2014-01-21 10:42
Dlatego głosuję na ruch Palikota a katolickiej prawicy pokazuję środkowy palec.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

Wes / 82.160.41.* / 2014-01-16 09:54
"WYOBRAŹCIE sobie taką hipotetyczną sytuację - Polska podpisuje z krajem X układ, na podstawie którego:

1- Polska będzie utrzymywać na swój koszt wszystkie ambasady kraju X i ich uczelnie wyższe, licea i gimnazja na terenie Polski.
2- Polska zgodzi się, aby państwo X posiadało na terytorium Polski siatkę jawnych funkcjonariuszy, zarówno obcego pochodzenia jak i rekrutowanych miejscowo.
3- Funkcjonariusze ci będą mieli gwarantowany wstęp do szkół, szpitali, wiezień, jednostek wojskowych, w celu gromadzenia informacji i prowadzenia działań propagandowych i manipulacyjnych na rzecz państwa X i jego interesów.
4- Funkcjonariusze ci wstępując do polskiego wojska zostają od razu conajmniej kapitanami, a nawet generałami i mają nie tylko pensje pochodzące z dochodu narodowego Polski, ale także maja dostęp do największych tajemnic
5- W stosownych przypadkach będą mieli tez pensje i przywileje takie same jak pracownicy tych ośrodków, ale pod wieloma względami nie będą podlegać takim samym przepisom np. ci w szkołach nie będą podlegali kuratorium i ministerstwu,
6- Ponadto Polska przyzna im bezpłatną opiekę medyczną i emerytury.
7- W przypadku łamania prawa przez tych funkcjonariuszy, o ile nie zostali złapani na gorącym uczynku, stolica państwa X zastrzega sobie prawo do nie informowania polskich władz i podejmowania kroków zgodnie ze swoimi interesami - np. tuszowania sprawy, zastraszania ofiar, przenoszenia winnych na inną placówkę, kłamania, oskarżania innych etc.
8- Państwo X zastrzega sobie prawo do wykorzystywania swoich funkcjonariuszy do otwartego krytykowania i wpływania na polską politykę wewnętrzną i zewnętrzną, prawa obywatelskie, kierunki badań naukowych i inny dowolny aspekt życia społecznego i politycznego
9- Państwo X zastrzega też, że jest niezależnym państwem i Polska nie ma tam prawa krytyki, a manipulacje są niedopuszczalne.
10-Polska ma też oddać państu X wszystkie ziemie i nieruchomości jakie kiedykolwiek należały do władz Imperium X lub albo obywateli tego kraju.
11-Polacy robią codzienną składkę pieniężną na rzecz państwa X.
12-Polski rząd finansuje działalność agentów państwa X pracujących w Polsce
13-UMOWA GWARANTUJĄCA TE WSZYSTKIE PRZYWILEJE NIE PODLEGA WYPOWIEDZENIU

Teraz wyobraźcie sobie, że krajem X jest Rosja. Nie do pomyślenia?? Dlaczego zatem pozwala się na to Watykanowi?
 
młot na czarownice / 80.53.163.* / 2014-10-28 15:00
bo to klasyczny przypadek mutualizmu złodziejskiej władzy i kleru. władza potrzebuje kleru, aby ogłupiał i zniewalał społeczeństwo swoją indoktrynacją (im wcześniej, tym lepiej - już od przedszkola w ramach lekcji religii), bo ludzie o mentalności nawet nie chłopa pańszczyźnianego, a niewolnika nie zbuntują się NAWET pod rządem pospolitych złodziei i pasożytów. rząd w nagrodę za ogłupianie społeczeństwa zasila kiesę kleru z NASZYCH PODATKÓW. nic nowego od tylu wieków

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

miaucoon / 93.157.70.* / 2013-11-18 08:34
Pikanterii ratyfikacji konkordatu dodaje nie tylko to, ze zrobił to Kwaśniewski, ważniejsze jest to, że ratyfikacja została zrobiona mimo tego, że nie otrzymała wymaganej większości w sejmie. Można powiedzieć, że dokonana została niezgodnie z konstytucją.

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

pytek. / 81.190.63.* / 2013-11-17 21:28
Min. finansów obcina tu i tam, a nawet jeszcze dalej . A może skubnąć coś z łożenia na kler ?
 
Andrzej M450 / 83.21.192.* / 2014-01-21 13:27
Nie skubnac tylko zabrać tym czarnym diabła i wspomóc polską biedę , bo te grubasy jeszcze nikomu nie pomogli i nie pomogą .ludzie opamietajcie się i zadbajcie o własne rodziny ,a nie o tych purpurowych oblesnych grubasow wyzartych na ludzkiej biedzie.z poważaniem , wolny od koscielnej ciemnoty .
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
Andrzej M450 / 83.21.192.* / 2014-01-21 12:37
Nie skubnac tylko zabrać tym czarnym diabła i wspomóc polską biedę , bo te grubasy jeszcze nikomu nie pomogli i nie pomogą .ludzie opamietajcie się i zadbajcie o własne rodziny ,a nie o tych purpurowych oblesnych grubasow wyzartych na ludzkiej biedzie.z poważaniem , wolny od koscielnej ciemnoty .
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
andrzej799 / 83.21.192.* / 2014-01-21 13:04
Kto płaci na kościół ten popiera pedofilje zamiatana pod kościelny dywan .kolejny papież pozamiata sprawę z dominykany i nie pomogą tu żadne głosy prokuratury polskiej. Obrońca praw skrzywdzonych dzieci przez czarnych pedofilów .
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
T. / 81.190.62.* / 2014-04-08 13:30
A słyszałeś o aferze w Banku Watykańskim,gdzie pierze się pieniądze mafijne itd,itd.? Benek jak zobaczył co tam się wyrabia to od razu poszedł w długą.
Dziwne ,że nasz papież nic widział...

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

amen / 95.171.122.* / 2013-11-17 20:49
należy natychmiast wypowiedzieć ten potajemnie wprowadzony przez niejaką parafiankę Suchocką konkordat.
 
andrzej779 / 83.21.192.* / 2014-01-21 13:23
Wybraliśmy nawiedzona idiotke która okradla polskie społeczeństwo i wykarmila czarnych grubasow ,zubozyla polaków o miliardy złotych . Życzę jej żeby wyschla w piekle w które tak wieży.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

yeziorek / 94.251.241.* / 2013-11-17 18:46
Pamiętaj katoliku, że odpisując cokolwiek na kościół mniej płacisz niz ja na utrzymanie państwa, więc nie pchaj się do lekarza przede mną, karetka powinna najpierw do mnie przyjechać tak samo straz pozarna itp słuzby, a ty jak coś ci się stanie to leć do kościoła i módl się o zdrowie.

Skończyć z okradaniem Polski przez czarną mafie i jej sługusów !!!

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

polak252 / 90.156.34.* / 2013-11-07 11:50
należy wywłaszczyć tą czarną bandę pasibrzychów i nierobów w sutannach,obszar biedy poszerza się ludzie żyją za głodowe pensje a lennik pt rzeczpospolita bez wahania nabija kabzę tym pedofilom i łasjdakom,dość tego.,bez mała dwa miliardy złotych to przecież budżety kilkunastu miast,ojczyzno larum grają!!!!!

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

stary moher na czacie / 83.21.117.* / 2013-10-01 17:20
Caritas Polska
5,5 mln zł
Kapelani szpitalni
3 mln zł
Kapelani więzienni
2,4 mln zł
Kapelani Straży Granicznej
842 tys. zł
Kapelani Straży Pożarnej
745 tys. zł
Kapelani w Policji
441 tys. zł
Kapelani Biura Ochrony Rządu 150 tys zł kutwa jedna a kapelani fotoradarów /straży wiejskiej TIRÓWEK /nie obrażając nikogo/ ZLIKWIDOWAĆ TO CZARNE TOWARZYSTWO / PEDOFILSTWO normalny obywatel zdycha z głodu po śmietnikach chodzą , a sukienkowi pękają w szwach w swoich MAYIBAGHACH katolicy obudzćie się ,16 zł /miesięcznie to koszt nauczania religii w przedszkolu to jakaś paranoja dlaczego pobierają dodatkowe opłaty.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

bob788 / 83.25.249.* / 2013-07-13 20:45
Po 1989 roku, w ramach Komisji majątkowej, państwo oddało Kościołowi zaledwie 15 procent wartości majątku zagrabionego w latach pięćdziesiątych - mówi ks. prof. Wiesław Wenz.
Proszę wszystkich oświecić w jaki sposób kościół zdobywał te majątki. Dobrze, że Komuniści je odebrali. Nigdy nie powinny natomiast one wrócić do KK.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

obywatel 551 / 89.79.241.* / 2013-07-13 20:35
Rozwiązać sekte która wiadomo że jest bardzo szkodliwa dla Polski a jej przedstawiciele w wielu przypadkach zasługują na postępowanie prokuratorskie i wieloletnie wyroki.

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

bob788 / 83.25.249.* / 2013-07-13 20:32
"Zdaniem przedstawicieli PiS i Solidarnej Polski, rząd nie ma prawa nic zmieniać bez zgody Watykanu". Politycy otwarcie przyznają, że jesteśmy podległym krajem... Brak słow

Re: Fundusz Kościelny to nic. Zobacz, ile kosztuje nas konkordat

stefankox / 178.37.196.* / 2013-07-04 05:03
bog to nie religia, bog to nie kosciol , kosciol to religia a religia to nie bog.

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

Stanislaw39 / 176.115.6.* / 2013-04-29 17:59
Nie mogę tego czytać, bo się we mnie gotuje. Panie Pieronek? Wy nie jesteście chłopcami do bicia. Jesteście spadobiercami zbroniarzy i wasz Kościół powinien zostać zlikwidowany, bo zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.

Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

analizer_stanu / 2013-04-29 08:53
nas? panstwo kosztuje a panstwo placi naszymi pieniedzmu. to skoro taka duza kasa idzie na konkordat to co w takim razie z pieniedzmy ktore sobie sam kosciol zarabia dla siebei? co z nimi? az strach pomyslec jakie to moga byc kwoty....

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

ciota / 62.21.12.* / 2013-04-28 16:42
Komisja Majątkowa nie oddała 15% wartości zagarnietych ziem przez komunistyczny rząd lecz o wiele więcej niż zabrali bo przecież wartość nieruchomości była wielokrotnie zaniżana a rząd PiS stworzył parasol ochronny nad tymi przekrętami

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

vandalia / 89.229.60.* / 2013-04-27 17:54
W tym wyliczeniu brakuje jeszcze:
- realnej wartości nieruchomości oddawanym KK przez samorządy;
- grubego niedoszacowania nieruchomości przekazywanych przez Komisję Majątkową.
- zysków, jakie generują otrzymane nieruchomości, jeśli natychmiast nie odsprzedano ich po renach rynkowych, to używane do prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej, i to z ulgami podatkowymi;
- Wydziały teologiczne na uczeniach publicznych są w całości finansowane z budżetu państwa, choć koszt kształcenia na jednego z nielicznych studentów jest tam horrendalny w porównaniu z innymi wydziałami.
- KK jest też największym beneficjentem dotacji z UE (niechby ktoś spróbował odrzucić kościelny wniosek...);
- jak pokazuje przykład KUL, sięga się też po budżetowe dotacje nawet na wkład własny wnioskodawcy, wymagany w projektach z dotacją UE;
- nie zapomnijmy też o dopłatach bezpośrednich z UE do otrzymanej ziemi użytkowanej rolniczo.

To wszystko to skutki nie tylko zapisów Konkordatu. Istotniejsza jest stała wyborcza potrzeba polityków i partii, by mieć poparcie od hierarchów i z ambony.
I tu jest pies pogrzebany...

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

pol23@wp.pl / 77.89.97.* / 2013-04-26 23:58
CZARNE SKUR..... RZĄDZĄ W POLSCE... TO TRAGEDIA DLA POLSKI !
Kiedyś mówili że PZPR będzie rządzic zawsze.... okazało sie że NIE
TO JEST NADZIEJA !!!
 
wyedukow... / 46.76.153.* / 2013-03-21 01:48
Kler nazwe po imieniu....darmozjady...
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/

Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

ripostacz / 2013-03-20 14:19
pomyslcie teraz ile tej kasy mozna bylo by przeznaczyc na pomoc spoleczna, na rozwoj sluzby zdrowia, na poprawienie jakosci pracy i funkcjonowania spoleczenstwa....
 
Bartosz00 / 2013-03-20 14:24
Spokojnie popierajcie Ruch Poparcia Palikota, albo Sojusz Lewicy Demokratycznej , którzy w imię lewackiej jedności chcą zatarcia wszelakich tożsamości narodowych... :)
 
mtp / 83.24.119.* / 2013-11-16 22:47
Życzę ci tego prawiczku, żeby kiedyś jak będziesz bardzo chory i lekarz zamiast podać tobie lek, który uratuje twoje życie, przekaże jego równowartość na kościół i pomodli się za ciebie.
Druga sprawa - przecież wy, katoprawica, płaczecie że Polska nie jest krajem suwerennym i niepodległym. No ja się wam wcale nie dziwie skoro jesteście poddanymi watykanu i czarnej mafii.
 
afsdfa / 83.29.175.* / 2013-04-28 21:41
Buduj tożsamość narodową na czarnych darmozjadach bez zasług. Brawo

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

polakmaly / 86.26.78.* / 2013-03-20 12:03
Wiernych jest okolo 33,000,000mil =1,8mld zlot

Partyjniakow w polsce jest 40,000= 1,9mld

SZOK!

ja500 / 178.83.177.* / 2013-03-18 21:27
Jak pomysle,ze brak jest karetek, padaja finansowo szpitale i mamy 800 000 niedozywionych dzieci to ogarnia mnie szlak. Tyle pieniedzy rzad daje nierobom, pedofilom i koscielnym oszustom. O darmowym oddawaniu nieruchomosciach nie wspomne. Trzeba byc chorym by to zrozumiec.

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

GOSC 5 / 46.45.111.* / 2013-02-22 18:05
JAK WYGLADA TEN WNIOSEK BO CHCE ODEJSC Z SEKTY KATOLICKIEJ

Bzdurne wyliczenia

T.Jakubowska / 89.67.126.* / 2013-02-04 00:46
Kosciół nas kosztuje ok. 20 mld rocznie wliczaajac w to prawie wszystko łącznie z zawłaszczonymi przez 20 lat nieruchomościami a nie pare pozycji.

Polecam moj artykuł ILE NAS KOSZTUJE KOŚCIÓŁ?
Teresa Jakubowska

http://www.stachurska.eu/?p=6835
 
vandaia / 89.229.60.* / 2013-04-27 18:16
Artykuł przeczytałam - i wszystkim POLECAM, a portalowi "Money" sugeruję "dogrywkę" w temacie, po zapoznaniu się z tym artykułem p. Teresy Jakubowskiej, i wszystkimi źródłami,jakie tam podaje.
Sama też wskazałam w niedawno zamieszczonym poście niektóre pominięte w wyliczance tytuły otrzymywania przez KK darowizn ze środków publicznych, ale dopiero teraz widzę, czego nie widziałam..
Dodam jeszcze coś - przekazywanie KK przez gminy w zarząd cmentarzy urządzonych i/lub eksploatowanych na koszt gminy. Czyli wydatki - ze środków gminy, a przyjmowanie opłat przez KK...

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

jako taki / 78.88.77.* / 2013-01-28 10:04
Tu takie piepszenie o szopenie jest,koscioly pelne sa prawie nikt sie nie wypisal z tej instytucji gdzies tam z matki boskiej spadla mosiezna korona to wierni przynieslikilka kilogramow zlota zeby zrobic zlota korone czy wiecej trzeba do szczescia kosciolowi?

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

oskaryna / 217.98.96.* / 2013-01-28 09:54
A do tego doliczcie jeszcze nie płacony podatek od nieruchomości ( zwolniony ustawowo ) od wszystkich gruntów i budynków - pałaców, nie tylko kościołów i cmentarzy. A ostatnio wypłynęło za sprawą RP, ze konkordat jako umowa międzynarodowa, został przyjęty przez sejm zbyt małą większością głosów - a więc jest aktem zawartym z naruszeniem prawa. A my podatnicy wciąż płacimy. A brakuje nam na dopłaty do leków, na służbę zdrowia, ochronę socjalną itp. Jak długo jeszcze nasi przedstawiciele w sejmie będą działali wbrew dobru społeczeństwa, przeznaczając pieniądze z budżetu na finansowanie luksusowego życia kościoła.

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

stw / 178.42.222.* / 2013-01-23 19:16
Hory jest ten kraj Polska taka kasa na ludzi kturzy nic ne robią

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

stw / 178.42.222.* / 2013-01-23 19:15
Hory jest ten kraj Polska taka kasa na ludzi kturzy nic ne robią

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

.pytajnik. / 81.190.61.* / 2013-01-23 17:06
Czy w konkordacie jest zapis ,że za udzielanie ślubów,załatwianiu wszelkich formalności w kancelarii , obecności księdza na pogrzebie itp. nie pobiera się opłat ?
 
mega ateista / 93.181.171.* / 2014-07-04 02:10
co łaska sunu ,,,,miara wiary jest wysokość ofiary

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

1610 / 193.106.192.* / 2013-01-22 16:10
Wiosną do Polski wraca z placówki w Watykanie ta, która oddała Polskę w łapy nienasyconej bestii-Suchocka... Trzeba jej zrobić "godne" powitanie wraz z podziękowaniem za łupienie i ogłupianie narodu przez watykańczyków. "Dzieła" T.Rydzyka nie należą do Polski, choć powstały na jej ziemi i z pieniędzy jej obywateli-to taka mała dygresja.

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

Jas65 / 5.185.215.* / 2013-01-20 20:54
taaak .... kazdy rzad wydaje na kosciol, na partie polityczne a kiedy potrzeba pieniedzy to siega do kieszeni podatnika. podobnoz szykuje sie podatek kastralny zeby jeszcze oblupic podatnika. i tu trzeba chyba byloby zareagowac bo odnosze wrazenie ze politycy kloca sie na pokaz i pod publiczke a koniec zawsze jest taki ze podatnik i tak placi za wszystko

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

s55 / 89.71.106.* / 2013-01-16 15:30
fotoradar w kazdej parafii zamiast dotacji rzadowych

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

Irene / 213.199.248.* / 2012-12-05 15:49
straszne pieniądze!!!! kapelani, katecheci, alumni, ziemia, ufffff darmozjady straszne, zachlanne i nienasycone, gdzie im będzie lepiej niż w naszym niby oddzielonym od kościola kraju???

Re: Wyliczyliśmy. Konkordat kosztuje nas ponad 1,8 mld złotych

watażka / 83.30.189.* / 2012-10-19 13:55
Poseł Brudziński kosztem społeczeństwa chce odkupić swoje winy gdy działał pod pseudonimem JOJO jeżeli ma ochotę to niech darmozjad odda swe uposażenie od narodu wara.