Na skróty
Money.plGospodarkaWiadomości gospodarczeBudżet 2012: Rostowski wybrał. Znamy wysokość deficytu
2011-11-29 12:51

Budżet 2012: Rostowski wybrał. Znamy wysokość deficytu

1 / 2
Budżet 2012: Rostowski wybrał. Znamy wysokość deficytu
[fot: Reporter]
Deficyt budżetu państwa w 2012 roku zostanie zapisany na poziomie 35 mld zł. Budżet zostanie skonstruowany przy konserwatywnym założeniu realnego wzrostu PKB o 2,5 procent - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu na 2012 rok, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa. Taką decyzję chwalą ekonomiści. Rząd ma zaakceptować projekt 6 grudnia.

[Aktualizacja: 18.39]

- Rząd powinien zająć się budżetem na 2012 rok na najbliższym posiedzeniu, to jest we wtorek 6 grudnia. Wcześniej, pod koniec tego tygodnia, tak jak to miało miejsce w ubiegłych latach, możliwe jest nieformalne spotkanie premiera z ministrami, tak aby na Radę Ministrów trafił już skonsultowany projekt ustawy - powiedziała PAP osoba z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Prognozowany wzrost realnego PKB w 2012 roku wynosi 2,5 procent. Jednak ogromna niepewność co do rozwoju sytuacji w otoczeniu zewnętrznym, szczególnie w perspektywie 2012 roku sprawiła, że rozpatrywano różne warianty wzrostu PKB i jego składowych, w tym recesję. Zdecydowano się wybrać wariant pośredni (obecnie najbardziej prawdopodobny), który jest mimo wszystko bardziej konserwatywny niż obecny konsensus rynkowy (tj. wzrost PKB o około 3 procent) - czytamy w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Nie wyklucza to jednak istnienia szeregu ryzyk negatywnych dla tej prognozy - dodano. Inflacja średnioroczna ma wynieść w przyszłym roku 2,8 procent wobec 4,1 procent szacowanego na 2011 rok.

Tak zmieniał się PKB Polski w ostatnich latach

Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
Giełda na żywo

Kryzys w Grecji nie odbije się na innych krajach Unii. Resort finansów Francji uspokaja

- Nauczyliśmy się budować mury aby się chronić, aby chronić system bankowy i...

Giełda na żywo

Vistal Gdynia i Intop Warszawa wygrywają przetarg

Planowane zakończenie robót to listopad 2016 roku.

Założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej na 2012 rok przygotowano m.in. w oparciu o prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 rok na poziomie 4,1 procent. Wzrost inflacji w bieżącym roku wynika przede wszystkim z oddziaływania czynników o charakterze podażowym, przyczyniających się do silnego wzrostu cen surowców energetycznych i produktów rolnych na rynkach światowych - napisano w dokumencie.

Zobacz, jak zmieniała się inflacja w ostatnich latach
Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

W 2012 roku presja inflacyjna powinna być ograniczana w wyniku dokonanego w 2011 roku zacieśnienia polityki pieniężnej oraz stopniowej stabilizacji cen surowców. W kierunku ograniczenia inflacji będzie także oddziaływać osłabienie wzrostu gospodarczego i niższa presja popytowa. Przy założeniu braku szoków podażowych na rynkach światowych i na rynku krajowym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku prognozowany jest na 2,8 procent, a średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu na 4,6 procent - dodano.

Resort finansów spodziewa się również, że bezrobocie na koniec bieżącego roku wyniesie 12,4 procent, a w grudniu 2012 roku obniży się nieznacznie do 12,3 procent.

Prognozowana na koniec 2011 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie z końca 2010 roku (12,4 procent). Niekorzystny skutek wzrostu aktywności zawodowej będzie jednak miał charakter przejściowy i w dłuższym horyzoncie czasowym doprowadzi do wzrostu potencjalnego PKB i tworzenia nowych miejsc pracy. Należy spodziewać się tylko nieznacznego obniżenia stopy bezrobocia, do poziomu 12,3 procent na koniec 2012 roku - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu.

Komentarze ekonomistów przeczytasz na następnej stronie

Tagi:budżet, projekt, uzasadnienie
Zobacz więcej:budżet 2012
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl