Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plPodatkiPIT 2015Poradniki PITUlga rehabilitacyjnaKto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?
 • Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

  Odliczenie od dochodu wydatków na rehabilitację przysługuje podatnikom niepełnosprawnym, a także ich opiekunom.


  Podatnicy są zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Część z nich mogą rozliczyć do wysokości limitu. Przykładowo: używanie samochodu, którym niepełnosprawny dojeżdża na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne - odliczeniu od dochodu podlega kwota 2.280 złotych.


  Do skorzystania z ulgi uprawnione są osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu niepełnosprawni pozostają.


  Za niepełnosprawnych uważa się:

  • ludzi, którzy otrzymali decyzję o przydzieleniu od pierwszego do trzeciego stopnia niepełnosprawności
  • otrzymujących rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
  • otrzymujących rentę socjalną lub szkoleniową
  • osoby, które otrzymały zaświadczenie o niepełnosprawności, w wieku poniżej 16 lat


  Ulgę tak samo rozliczać mogą osoby, które utrzymują niepełnosprawnych.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę