Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NA ŻYWO. Twórca Amber Gold Marcin P. zeznaje: nic Polakom do zwrócenia nie mam

Ulga na dzieci przy podatku zryczałtowanym

Ulga na dzieci przy podatku zryczałtowanym

Od 28 grudnia 2008 roku prowadzę działalność gospodarczą, jednocześnie pracuję na umowę. Rozliczam się z US w formie ryczałtu. Do końca roku nie dokonałem żadnego zakupu ani też, nie uzyskałem żadnego przychodu. Czy w związku z tym mogę rozliczyć się wspólnie z żoną i zastosować ulgę na dzieci?
2. W 2008 roku  syn  uzyskał dochód  z tytułu umowy zlecenia  2990zł. Nie ma ukończonych 18 lat i nie ma nadanego numeru NIP.W jaki sposób ma się rozliczyć z US aby odzyskać pobrane zaliczki na podatek dochodowy?
3. Jakich formularzy będę potrzebował?

Odpowiedź:

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinny zostać rozliczone na formularzu PIT-28 do końca stycznia 2009 roku. Powinien Pan złożyć zeznanie roczne nawet jeśli nie osiągnął Pan żadnych przychodów z działalności. Nie może Pan rozliczyć się wspólnie z małżonką z innych źródeł dochodu, czyli z umowy o pracę, gdyż wybrał Pan ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania działalności.

Nie może Pan też skorzystać z odliczenia od podatku w ramach tzw. ulgi na dzieci - ulga ta została zarezerwowana wyłącznie dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Nieletnie dzieci, które osiągnęły dochody min. z tytułu umowy zlecenia, zobowiązane są rozliczyć się samodzielnie tak jak osoba dorosła. Dochodów tych nie łączy się z dochodami rodziców. Nieletnie dziecko powinno złożyć zeznanie na formularzu PIT-37 ze swoimi danymi osobowymi swoim numerem NIP. Zeznanie to podpisuje w imieniu dziecka rodzic. Numer NIP powinien zostać dziecku nadany na wniosek złożony przez pracodawcę. Jeżeli jednak nieletnie dziecko nie posiada numeru, to razem z rozliczeniem rocznym należy złożyć wniosek o nadanie numeru na formularzu NIP-3.

 

SOHO
Czytaj także
Polecane galerie