Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Walcz o pełne odszkodowanie OC

Walcz o pełne odszkodowanie OC

Fot. PAP / EPA

Za wypadek samochodowy można otrzymać nawet 1,5 mln euro odszkodowania. Nieważne, czy do kolizji doszło wczoraj czy kilka lat wcześniej. Money.pl radzi jak odzyskać należne odszkodowanie.

W Polsce rocznie dochodzi do ok. 50 tys. wypadków drogowych. Tylko w ubiegłym roku zginęło w nich 5,5 tys. osób, a obrażeń ciała doznało ponad 63 tys. osób. Okazuje się, że blisko połowa poszkodowanych nie próbuje dochodzić pełni swoich praw, albo zadowala się tym co otrzyma na swoje konto od ubezpieczyciela.

Zdarzył się wypadek:

Jeżeli doszło do kolizji to mamy prawo żądać od kierowcy, uczestniczącego w wypadku, aby podał swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki temu będziemy wiedzieli do kogo wystąpić o odszkodowanie.

ZOBACZ TAKŻE:

Komunikacyjne OC

Giełda na żywo


Jeżeli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Jeżeli sprawca wypadku nie poczuwa się do winy, albo podane przez niego podane dane budzą wątpliwości, warto jednak to zrobić. Notatka urzędowa stanowi dla ubezpieczyciela dowód, że określone zdarzenie rzeczywiście miało miejsce.

Dobrze też upomnieć się, aby ujęci zostali w niej poszkodowani pasażerowie. Jeżeli na kierowcę zostanie nałożony mandat karny, a ten nie odmówi jego przyjęcia, kwestia odpowiedzialności zostaje szybko rozstrzygnięta

ZOBACZ TAKŻE:

Odszkodowania z OC również dla pasażerów


Osoby nawet bardzo poważnie poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczyciel sprawcy powinien zrekompensować doznane krzywdy i zwrócić wszystkie koszty związane z leczeniem.

Krok po kroku

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania należnego odszkodowania jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Sam sprawca ma obowiązek poinformowania swojego ubezpieczyciela o spowodowaniu wypadku, ale bardzo często go nie dopełnia. Poza tym ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania automatycznie, jeżeli nie wystąpi się do nich z żądaniem.

Po odszkodowanie najlepiej wystąpić niezwłocznie po wypadku, bo wtedy doznane obrażenia są najbardziej widoczne, a poniesione koszty łatwiej udokumentować i podsumować. Można to jednak zrobić także później. Roszczenia za szkody na osobie przedawniają się dopiero po trzech latach, ale termin ten zaczyna biec dopiero odkąd poszkodowany dowiedział się o tym, kto ją wyrządził. Jeżeli umorzono postępowanie karne w sprawie wypadku z powodu niewykrycia sprawcy, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należałoby się zgłosić w ciągu trzech lat od uprawomocnienia się stosownego postanowienia prokuratury.

Dzięki zmianom zeszłorocznym prawa cywilnego, w przypadku skazania sprawcy wyrokiem karnym termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od wypadku, bez względu na to, że szkoda i sprawca były wcześniej znane. Dla osób, które ucierpiały w wypadku nie mając ukończonych 18 lat termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż dwa lata od uzyskania przez nie pełnoletniości.

Jeżeli nie upłynął termin przedawnienia można wystąpić o odszkodowanie, także gdy dolegliwości dawno już ustały. Nie stoi temu też na przeszkodzie otrzymanie odszkodowania z własnego ubezpieczenia NW, bo to niezależne świadczenie.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC za jedno zdarzenie wynosi 1,5 mln euro, a po dostosowaniu naszego prawa do wymogów UE będzie to aż 5 mln euro. Oznacza to, że do takiej sumy ubezpieczyciel pokrywa szkody wynikające z jednego wypadku.

Wysokość świadczeń w konkretnej sprawie może zostać ustalona na trzy sposoby: na mocy decyzji zakładu ubezpieczeń, na podstawie ugody, albo w orzeczeniu sądu cywilnego, ewentualnie w wyniku wytoczenia tzw. powództwa adhezyjnego (podstawowym jego zadaniem jest ułatwienie pokrzywdzonemu uzyskania odszkodowania, względnie
zadośćuczynienia) w sprawie karnej.

Idziemy na ugodę?

Zakład ubezpieczeń może nam zaproponować takie właśnie rozwiązanie, kusząc szybką wypłatą gotówki. Podjęcie decyzji nie powinno być jednak pochopne, bo zawarcie ugody zazwyczaj oznacza zrzeczenie się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem, a ich wielkość może być znacznie wyższa niż się wydaje.

Tymczasem z ugody bardzo trudno się wycofać i jej podważenie możliwe jest praktycznie tylko przed sądem w przypadku udowodnienia, że podpisanie nastąpiło w sytuacji różnego rodzaju zaburzenia czynności psychicznych, w wyniku wprowadzenia w błąd, na skutek groźby lub podstępu.

W większości przypadków wypłata odszkodowania następuje decyzją ubezpieczyciela, po przeprowadzeniu tzw. postępowania likwidacyjnego. W toku tego postępowania zakład ubezpieczeń powinien zgromadzić całą niezbędną dokumentację, na podstawie której ustali przebieg zdarzenia drogowego i jego wszystkie skutki. W przypadku obrażeń ciała, czyli tzw. szkód osobowych skutki te wiążą się z doznanymi urazami.

W praktyce ubezpieczyciele oczekują, iż to sam poszkodowany zbierze i przedstawi im tę dokumentację. Warto zauważyć, że wysokość odszkodowania jest wprost proporcjonalna do skali doznanych obrażeń, wiec ich wykazanie jest w dobrze pojętym interesie osoby zgłaszającej roszczenie.

Ubezpieczyciel zgodnie z prawem powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku toczy się jeszcze postępowanie karne, towarzystwa ubezpieczeniowe próbują na tej podstawie przeciągać wypłatę odszkodowania nawet, gdy wina sprawcy jest ewidentna. Nierzadko zdarza się też, że ubezpieczyciele wstrzymują wypłatę do zakończenia leczenia przez poszkodowanego, a to może przecież trwać bardzo długo.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
ubezpieczenie, odszkodowanie, oc, wypadek, wypadek samochodowy
Czytaj także
Polecane galerie
krzysztog
78.8.103.* 2015-06-18 22:55
Najlepsza jest kancelaria prawna niemczyk w dochodzeniu kasy!!!polecam ich
www.kancelarianiemczyk.pl
WalczOpełneOC
77.89.93.* 2015-05-21 21:11
"Ugoda buduje, niezgoda rujnuje" - taka zasada przyświeca nam w prowadzeniu sporów. Wykorzystujemy pełen wachlarz narzędzi w optymalnym rozwiązaniu sprawy. Jednak w uzasadnionych wypadkach wniesienie powództwa może dać niespodziewane efekty, tak było w ostatnio prowadzonej sprawie, gdzie po wniesieniu powództwa w marcu 2015 roku, klient uzyskał całość żądanego roszczenia z uwagi na to, że pozwany Ubezpieczyciel uznał w całości powództwo. W przypadku jeśli borykacie się Państwo z podobnymi sprawami, można się kontaktować z kancelarią bezpośrednio na maila: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

Maile są odbierane na bieżąco i również staramy się odpowiedzieć tego samego dnia dzięki temu, że jesteśmy wyposażeni w smartphony i możemy szybko zareagować w podbramkowych sytuacjach.
2015-02-20 11:38
Witam serdecznie.

Proszę o poradę w poniższej sprawie. Moja babcia (wiek ponad 80 lat) został potrącona na przejściu dla pieszych (około 2 miesięcy temu) przez kierowcę. Sąd uznał ewidentną winę kierowcy (zabrał mu prawo jazdy i nałożył karę). W skutek wypadku zostały zniszczone okulary, okrycie wierzchnie (całe we krwi), kierowca nie wezwał karetki tylko sam wpakował babcię do samochodu i zawiózł do szpitala, gdzie stwierdzono złamanie kości strzałkowej (noga), złamanie kości promieniowej (ręka-która została nastawiona, jednak nastawienie okazało się niewystarczające i została wykonana operacja). W chwili obecnej zostały już wyciągnięte druty z ręki i zdjęta szyna, jednak ręka nie jest sprawna (nastąpiło trwałe zmniejszenie zakresu jej ruchomości w nadgarstku, dodatkowo w skutek bardzo niekorzystnego złamania niemożliwe było idealne odtworzenie anatomicznych stosunków poszczególnych kości między sobą co powoduje w chwili obecnej bardzo bolesne drętwienia i sinienia palców -babcia jest ciągle na tabletkach przeciwbólowych), dodatkowo był rozcięty łuk brwiowy (nałożono kilka szwów), liczne zadrapania i zasiniaczenia (mamy zdjęcia).

1) Proszę o poradę o jakie odszkodowanie i w którym miejscu może się starać moja babcia.

2) Czy można wliczyć koszt opieki nad babcią? (złamana została ręka prawa co uniemożliwiło babci wykonywanie podstawowych czynności-konieczna była pomoc cioci, która zrezygnowała w tym czasie ze swoich zajęć).

3) Czy można starać się o zwrot kosztów paliwa (była wielokrotnie wożona do szpitala samochodem na konsultacje, zdjęcie szwów itp)

Bardzo proszę o pomoc,
pozdrawiam
Zobacz więcej komentarzy (318)