Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Marek Knitter
|

Co warto wiedzieć, zanim kupimy obligacje?

0
Podziel się:

Obligacje detaliczne stanowią dobrą alternatywę dla lokat bankowych i depozytów. Nie są one jednak tak popularne wśród oszczędzających.

Co warto wiedzieć, zanim kupimy obligacje?

Obligacje detaliczne stanowią dobrą alternatywę dla lokat bankowych i depozytów. Możemy kupić obligacje dwu-, trzy- , cztero- lub dziesięcioletnie.

Dla wielu oszczędzających znacznie prościej jest założyć lokatę niż nabyć skarbowe obligacje detaliczne. Wynika to z faktu, że *głównym pośrednikiem w sprzedaży tych instrumentów emitowanych przez państwo jest tylko jeden bank *- PKO BP.

Jednak dłużne papiery emitowane przez Skarb Państwa cechuje większa elastyczność niż lokaty bankowe. Obligacje możemy sprzedać wcześniej bez utraty odsetek. Możemy też kupić taniej kolejne papiery, jeśli przedłużamy nasze oszczędzanie lub też nie płacić podatku od zysków kapitałowych (10-letnie obligacje). Możemy także pohandlować nimi na giełdzie (3-letnie obligacje).


Obligacje *skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. *Skarb Państwa **pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.

Obligacje detaliczne emitowane są regularnie co miesiąc. Wyjątek stanowią papiery 3-letnie, które od daty pojawienia się na rynku sprzedawane są przez cały kwartał. Nie mają one postaci papierowej, ale odpowiedniego zapisu na rachunku bankowym.

Obligacje dwuletnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o stałym oprocentowaniu, z roczną kapitalizacją odsetek. Oznacza to, że w pierwszym roku odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w drugim od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego. Cena emisyjna wynosi 100 zł.

Przed ich zakupem w obecnej sytuacji musimy się bardzo poważnie zastanowić, ponieważ przez okres 24 miesięcy praktycznie odsetki pozostaną bez zmian. Jeżeli okaże się, że Rada Polityki Pieniężnej, w tym czasie podniesie znacząco stopy procentowe to nasz zysk realnie również będzie niższy. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnego wyjścia. * *

Ministerstwo Finansów przewidziało sytuację, w której klient będzie chciał wcześniej sprzedać obligacje z różnych powodów. Co się wtedy dzieje? Mamy prawo skorzystania z tak zwanego *przedterminowego wykupu. *Wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona wtedy o opłatę, która wynosi 1 zł od każdej obligacji.

Obecna seria obligacji 2-letnich (symbol DOS1011 - cyfry oznaczają miesiąc emisji i rok w którym wygasną) dostępna w sprzedaży jest oprocentowana w wysokości 4,75 proc. w skali roku. Do pozytywnych czynników można zapewne zaliczyć to, że dzięki stałemu oprocentowaniu inwestor już w momencie zakupu tych obligacji zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dwóch latach oszczędzania.

Obligacje skarbowe nie mają postaci materialnej - istnieją wyłącznie jako zapis komputerowy. *Fakt zakupu zostaje odnotowany w specjalnym Rejestrze Nabywców Obligacji. Kupujący otrzymuje natomiast wydrukowane potwierdzenie zakupu, a na życzenie imienne świadectwo depozytowe.Wraz ze zbliżającym się terminem wykupu (po 2 latach), możemy należną nam *kwotę ponownie zainwestować, składając deklarację zakupu papierów dłużnych następnej emisji w drodze zamiany. W takim przypadku cena danej obligacji będzie o 10 groszy niższa od emisyjnej.

Obligacje 3-letnie

Obligacje trzyletnie mają symbol TZ i jako jedyne emitowane są co trzy miesiące: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Kupujący powinni pamiętać, że są to papiery o charakterze rynkowym - można nimi handlować na rynku wtórnym, czyli np. na GPW, i tam też można je zbyć przed terminem.

Osoby, które przywiązane są do inwestycji w akcje zapewne docenią ten sposób ich urynkowienia. Również sposób oprocentowania jest odmienny od pozostałych. W pierwszym dniu sprzedaży cena obligacji 3-letnich wynosi 100 zł. W kolejnych dniach cena jest powiększana o wartość naliczonych odsetek.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich (TZ0812) w pierwszym okresie odsetkowym, czyli w pierwszych 6 miesiącach wynosi 4,17 proc. w skali roku. Odsetki są wypłacane co pół roku. Zmienne oprocentowanie na ogół odzwierciedla bieżące tendencje rynkowe chroniąc inwestorów przed gwałtownymi zmianami wskaźników finansowych.

Obligacje 4-letnie

Cena zakupu zakupu obligacji jest niezmienna i wynosi zawsze 100 zł. Jednak ich oprocentowanie jest już zmienne i uzależnione od poziomu inflacji. *Opiera się więc na poziomie inflacji w danym roku oraz *marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Odsetki są wypłacane właścicielowi po każdym pełnym roku oszczędzania. Październikowa emisja jest oprocentowana na poziomie 5,75 proc.

Podobnie jak w przypadku obligacji 2-letnich i 10-letnich możemy skorzystać z przedterminowego wykupu składając odpowiednią dyspozycję lub na rynku wtórnym nieregulowanym na mocy umowy cywilno-prawnej.


Obligacje 10-letnie

Podobnie jak w przypadku obligacji 4-letnich wskaźnik inflacji ma wpływ na rentowność papierów dziesięcioletnich. Na ich oprocentowanie składa się więc stopa inflacji z ostatnich 12 miesięcy ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny do której dodawana jest marża.

W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie 10-letnich obligacji (EDO1019) wynosi 6,75 proc. EDO to symbol obligacji, a jednocześnie skrót od Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe. To oznacza, że można je nabywać w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE-Obligacje.

W takim przypadku odsetki od zgromadzonych wkładów nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych, jeśli spełnione są warunki do wypłaty w świetle ustawy o IKE. Limit nieopodatkowanych wpłat na IKE w 2009 roku to 9579 zł (można go wykorzystać w dowolnym momencie w ciągu roku). Kwota ta pozwala na zakup 95 sztuk obligacji EDO.

Obligacje dziesięcioletnie* o zmiennym oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym, t*o produkt kierowany przede wszystkim do osób, które zamierzają oszczędzać na swoją przyszłą, dodatkową emeryturę.

Należy pamiętać, że jeżeli będziemy składali dyspozycję do przedterminowego wykupu w ramach wypłaty lub wypłaty transferowej z Konta IKE-Obligacje, wówczas narosłe odsetki zostaną wypłacone bez pomniejszenia o 1 zł.

Dostępność obligacji

Detaliczne obligacje skarbowe można kupić w 978 wyznaczonych oddziałach PKO BP, 34 Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP oraz za pośrednictwem internetu lub infolinii. Posiadacze konta Inteligo mają możliwość zakupu obligacji bezpośrednio ze swojego internetowego konta bankowego.

Ministerstwo Finansów zdecydowało w tym miesiącu pozostawić kupon obligacji oferowanych w październiku na niezmienionym poziomie. Szczegóły w tabelce poniżej.

Październikowa oferta obligacji
Rodzaj Cena emisyjna Typ i wys. oproc. Wypłata odsetek
DOS1011 100,0 zł stałe, 4,75% kapitalizacja po roku, wypłata odsetek po 2 latach
TZ0812 99,90 zł zmienne, 4,17% (0,95 x WIBOR 6M) co pół roku
COI1013 100,0 zł zmienne, 5,75% (inflacja plus marża 2,5%) co rok
EDO1019 100,0 zł zmienne, 6,75% (inflacja plus marża 2,75%) kapitalizacja co rok, wypłata odsetek po 10 latach

źródło: PKO BP

ekspert
giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)