Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Nie czekaj na ZUS, sam wybierz OFE

Nie czekaj na ZUS, sam wybierz OFE

Fot. PAP/ Grzegorz Michałowski
Został tylko jeden dzień na wybór OFE. Osoby, które tego nie zrobią, zostaną przydzielone do funduszu przez ZUS w drodze losowania. Jednak tym razem będzie on losował tylko spośród 4 funduszy.

Mimo, że Otwarte Fundusze Emerytalne raczej nie zapewnią nam wymarzonej emerytury, przynależność do nich jest obowiązkowa. Tylko od nas zależy czy zostaniemy wylosowani, padniemy łupem agenta ubezpieczeniowego, czy też dokonamy świadomej decyzji. W końcu chodzi tu o nasze pieniądze.

Lista funduszy, do których można trafić dzięki ślepej ręce ZUS-u, zmienia się za każdym razem. OFE znajdzie się na liście jeżeli jego stopy zwrotu przez ostatnie dwa okresy rozliczeniowe były wyższe, niż średnia stóp zwrotu ogółu funduszy. Ponadto jego udział w rynku nie może przekroczyć 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE.

Losowania odbywają się co pół roku: 31 stycznia i 31 lipca. Jednak wyboru można dokonać tylko do 10 dnia miesiąca losowania.

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych taki sposób wyboru funduszy ma wpłynąć na poprawę konkurencyjności na tym rynku. Z drugiej jednak strony eliminuje to większość OFE, które osiągają bardzo dobre wyniki, ale są za duże, aby mogły znaleźć się na liście ZUS-u.

Warto więc poświęcić chwilę i samodzielnie wybrać OFE. Zwłaszcza, że warunki, które uprawniają do brania udziału w losowaniu spełniły tym razem tylko: AIG, Generali, Pekao i Polsat, czyli 4 na 15 dostępnych funduszy. Może się więc okazać, że trafiliśmy do OFE, którego nie lubimy, lub osiąga słabsze wyniki od konkurencji.

Jaki fundusz najlepszy?

Podstawowym zadaniem funduszu jest pomnażanie naszych pieniędzy, więc dobry fundusz, to taki, który przynosi odpowiednio wysokie stopy zwrotu. Przy analizowaniu powinniśmy jednak brać pod uwagę nie tylko bieżące wyniki, ale także dane długookresowe. Minimalny okres to 12 miesięcy.

Wyniki OFE w okresie 12 miesięcy:

OFE Stopa zwrotu [%]
AIG +7.11
Pekao +7.00
Skarbiec Emerytura +6.82
Commercial Union +6.78
Allianz +6.30
PZU Złota Jesień +6.21
AXA +6.09
AEGON +5.65
Generali +5.53
Nordea +5.22
ING NN +5.15
Pocztylion +4.56
DOM +4.29
Bankowy +3.55
Polsat +2.24

Powyższe wyniki nie dają jednak pełnego obrazu skuteczności danego funduszu, ani tego jak radzi sobie w okresach dekoniunktury. Dlatego warto jest także sprawdzić jak kształtują się stopy zwrotu na przestrzeni co najmniej 3 lat. Wydaje się, że fundusze, które mają mniejsze aktywa prowadzą bardziej agresywną politykę inwestycyjną i często osiągają lepsze wyniki.

Nie bez znaczenia są również kompetencje i doświadczenie osób, które zarządzają OFE a także jakie instytucje finansowe są akcjonariuszami jego towarzystwa emerytalnego.

Wyniki OFE w okresie 36 miesięcy:

OFE Stopa zwrotu [%]
Pekao +46.00
AIG +44.79
Generali +44.64
Polsat +43.82
ING NN +43.57
Commercial Union +43.44
Skarbiec Emerytura +43.03
PZU Złota Jesień +42.92
Pocztylion +41.72
AXA +41.29
DOM +40.82
AEGON +39.71
Nordea +38.81
Allianz +37.97
Bankowy +35.1

Warto też zwrócić uwagę, jak radziły sobie OFE od początku swojej działalności.

Wyniki OFE od początku działalności:
OFE Stopa Zwrotu [%]
Polsat
+205.90
ING NN
+200.20
Generali
+190.00
DOM +186.70
Nordea +184.00
PZU Złota Jesień +183.70
Commercial Union +183.30
AXA +175.10
AEGON +174.80
Pekao +170.40
AIG +168.30
Bankowy +168.10
Skarbiec Emerytura +164.60
Allianz +159.80
Pocztylion +159.20

Wszystkie stopy zwrotu obliczane są na podstawie ostatnich notowań OFE z 4 stycznia 2008 roku.

Zmieniamy OFE

Do OFE nie jesteśmy przypisani na stałe. Jeśli z jakichś powodów dokonaliśmy złego wyboru, lub przydzielono nas do nie takiego funduszu jak chcieliśmy, zawsze możemy przenieść pieniądze do innego. Wiąże się to jednak z pewnymi kosztami. Jakimi?

160 zł - jeżeli byliśmy członkiem danego OFE krócej niż 12 miesięcy, lub 80 zł w przypadku dłuższego okresu czasu. Są to koszty, które my sami musimy przelać na odpowiednie konto. Po upływie dwóch lat nie płacimy nic. Należy jeszcze pamiętać, że zmiana OFE może potrwać w niektórych przypadkach kilka miesięcy.

Warto jednak podjąć decyzję o zmianie funduszu jeżeli trafiliśmy do "słabego gracza", gdyż koszt trwania przy złym wyborze może być dużo większy niż kilkaset złotych.

ZOBACZ TAKŻE:

KNF: Jak dobrze wybrać OFE?

Rekordowa liczba Polaków zmieniła OFE

Jak zarobić 850 tysięcy złotych na emeryturę

inwestycja, ofe, zus, fundusz, emerytura, system, losowanie, wybór, drugi filar
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
lezdrub
79.185.90.* 2009-06-10 21:53
Fakty są takie. C którzy nie wybiorą, mają szansę być wylosowani w najlepszyn OFE..Ci którzy wybiorą tak, jak w ostatnim sondażu osób, które skończyly uczelnie wyższe tj OFE CU będa blaznami takimi jak absolwenci wyższych uczelni,którz wybrali OFE. który ma barzdo sabe zyski wobecd innych OFE
Faktów tego nie będę dowodzić, wystarczy wejrzeć na wyniki zysków OFE .
wwww. money.pl
Szysza
83.10.33.* 2009-01-24 19:57
Może ktoś mi wyjaśni, dlaczego mam na funduszu emerytalnym w AIG na koniec listopada 2008 roku dużo mniej pieniędzy niż rok temu skoro stopa zwrotu wynosi za ostatnie 12 m-cy 7,11% ?
Trybuna
77.95.50.* 2009-01-13 18:40
Ponad 20 mld zł straciły w ubiegłym roku powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające zgromadzonymi w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) pieniędzmi przyszłych emerytów. Czas uznać, że osławiona „reforma systemu emerytalnego” była hucpą, bezczelnym skokiem na kasę i zakończyć tę kosztowną farsę!

Jeśli wierzyć komunikatom Komisji Nadzoru Finansowego, do końca listopada 2008 r. fundusze otrzymały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych łącznie 116,5 mld zł, zaś ich aktywa wyniosły 132,7 mld. Oznacza to, że od 1999 r. (czyli przez 10 lat) zarobiły zaledwie 16,2 mld! Około jednego procenta rocznie!

Każdy z nas zyskałby więcej, gdyby swoje składki odprowadzał na lokaty bankowe, kupował za nie obligacje skarbu państwa, albo dolary i euro. Przy czym mówimy tu o najbardziej konserwatywnych, a więc najbezpieczniejszych formach inwestowania.
O tym, jak frywolnie poczynali sobie leszcze z PTE, niech świadczy fakt, że w listopadzie ub. roku udział akcji w portfelach funduszy emerytalnych sięgał zaledwie 21,9 proc. (29,1 mld zł). Zaś udział papierów skarbowych wyniósł aż 74 proc. (98,2 mld zł). Co oznacza, że wspomniane ponad 20-mld straty były konsekwencją wyłącznie nietrafionych inwestycji giełdowych. I jest to zrozumiałe. W 2008 r. wartość aktywów notowanych na warszawskim parkiecie zmniejszyła się o ok. 50 proc.

Niewolnicy XXI wieku

Trzeba być albo wybitnym cwaniakiem, albo szaleńcem, by zakładać, że oszczędności przyszłych emerytów da się skutecznie pomnożyć w szulerni, jaką jest giełda. Ma się rozumieć, pomnożyć w dłuższej perspektywie.

Mało kto z nas wie, że to państwo i nikt inny jest jedynym gwarantem naszych przyszłych emerytur. Także tych wypłacanych z OFE! I to państwo postawiło cały swój aparat przymusu, wszystkie służby: jawne, tajne i dwupłciowe, do dyspozycji prywatnych właścicieli PTE, by ściągać ze swych obywateli przymusowy haracz za rzekomą opiekę na starość. Tymczasem wiemy już, że jedyne, co OFE gwarantują, to liczone w dziesiątkach miliardów zł straty
Zobacz więcej komentarzy (38)