Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Terminy odliczania i zwrot VAT

0
Podziel się:

Obowiązujące od 1 grudnia przepisy ustawy o VAT wprowadza m.in. wydłużenie terminów odliczenia podatku naliczonego.

Terminy odliczania i zwrot VAT
(Tiago Estima/Dreamstime.com)

Obowiązujące od 1 grudnia przepisy ustawy o VAT wprowadzają istotne zmiany w zakresie zasad i terminów odliczania VAT oraz uzyskiwania zwrotów nadwyżki VAT.

Do najważniejszych zmian w omawianym zakresie należy z pewnością zaliczyć wydłużenie terminów, w których podatnicy będą mogli dokonywać odliczenia VAT naliczonego (bez konieczności dokonywania korekty deklaracji). Dotychczas podatnicy mieli na to dwa miesiące (tj. w praktyce miesiąc otrzymania faktury lub miesiąc następny). Nowelizacja ustawy o VAT wydłużyła ten termin o dodatkowy miesiąc, przewidując generalnie prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

ZOBACZ TAKŻE:

Na uwagę zasługuje również *likwidacja przepisów *uzależniających możliwość odliczenia VAT naliczonego od uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu (które nota bene należy uznać za generalnie sprzeczne z unijną dyrektywą, co również było główną przesłanką powyższej zmiany). Obecnie odliczenie VAT będzie odbywać się zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy - w takim zakresie w jakim nabywane towary bądź usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Istotna zmiana dotyczy terminów dokonywania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji VAT. Skrócono bowiem podstawowy termin zwrotu ze 180 do 60 dni. Oznacza to, że co do zasady podatnicy będą mogli szybciej otrzymać zwrot podatku na rachunek bankowy. Zmiana terminów dokonywania zwrotów VAT dotyczy przy tym jedynie okresów rozliczeniowych przypadających od momentu wejścia życie znowelizowanych przepisów, tj. od 1 grudnia 2008 (w odniesieniu do okresów rozliczeniowych poprzedzających moment wejścia w życie nowelizacji nadal obowiązywać będą przepisy w poprzednim brzmieniu). Zachowana przy tym zostanie możliwość przyspieszenia zwrotu do 25 dni po spełnieniu odpowiednich warunków, przy czym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wniosek o taki zwrot nie musi już być _ umotywowany _.

Znowelizowane przepisy nadal przewidują możliwość przedłużenia podstawowego terminu zwrotu (60 dni) w przypadku dodatkowej weryfikacji przez urząd skarbowy jego zasadności. W takim przypadku na wniosek podatnika urząd może jednak dokonać wcześniejszego zwrotu, o ile podatnik złoży zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu (art. 87 ust. 2a).

Nowością jest możliwość uzyskania zwrotu VAT przez podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonali czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju (o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy). Zwrot ten przysługuje generalnie w terminie 180 dni, jednakże również w tym przypadku urząd może dokonać wcześniejszego zwrotu (w terminie 60 dni), o ile podatnik złoży odpowiednie zabezpieczenie majątkowe (art. 87 ust. 5a). W konsekwencji powyższej zmiany uchylony został jednocześnie przepis uprawniający do otrzymania zaliczkowego zwrotu VAT, przepis ten stracił bowiem znaczenie.

Chcesz zadać pytanie o zmiany w ustawie o VAT?Zapraszamy do udziału w Webcastach z ekspertami z Deloitte

ZOBACZ TAKŻE:

wiadomości
podatki
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)