Forum Forum podatkowePIT

co robić, podatek za mieszkanie????

co robić, podatek za mieszkanie????

eva77 / 77.255.37.* / 2012-03-08 18:14
mam działke rolną z domem zakup 2010 rok,(kredyt na 30 lat na
to), do tej pory udawało mi sie spłacać bez problemu ratę, ale jakos
ostatnio cięzej idzie.
Mam też na siebie mieszkanie zakup 2009 i chciałby to mieszkanie sprzedać i spłacic z tych pieniedzy częśc kredytu tego domu z
działką.
Pytanie czy sprzedając to mieszkanie muszę zapłacic jakiś podatek??
czy jest możliwosc , zeby jakoś tego uniknąć, teraz kazdy grosz się
dla mnie liczy...
co można zrobić, zeby uniknąć podatku, jakiś zakup??? jak to wygląda??
Wyświetlaj:
eva77 / 77.253.102.* / 2012-03-09 12:21
to oznacza, że ten podatek mogę przeznaczyć na spłatę częsci kredytu mojego domu ?? lub włożyć w remont np dachu???
belladonna / 2012-03-09 17:56 / Tysiącznik profesjonalny
jakoś tak :)
belladonna / 2012-03-09 17:57 / Tysiącznik profesjonalny
no ale nie tyle podatek, co przychód ze sprzedaży :)
belladonna / 2012-03-08 19:37 / Tysiącznik profesjonalny
Ustawa PIT:
Art. 21.
25.Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2) wydatki poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;
belladonna / 2012-03-08 19:39 / Tysiącznik profesjonalny
Jak przychód ze sprzedaży przeznaczysz na, któryś cel wymieniony wyżej, to będzie to korzystało ze zwolnienia :)

Najnowsze wpisy