Forum Polityka, aktualnościKraj

Długi Polaków rosną, także popularność windykatorów

Długi Polaków rosną, także popularność windykatorów

skomentuj
Wyświetlaj:
ALO / 178.36.93.* / 2010-10-27 18:37
Windykatorzy namawiają w reklamach do rozłożenia długu na raty ale trzeba pamiętać że dług najczęściej po 2-3 latach jest nie do ściągnięcia ze względu na przedawnienie.
Jeżeli jednak dłużnik zrzeknie się na piśmie prawa do przedawnienia można dalej dochodzić roszczenia.
KC Komentarz Z.Gordon i inni- KC Art.117 punkt 19 komentarza
"Uchylenie skutków przedawnienia może nastąpić na drodze zrzeczenia się przez dłużnika korzystania z przedawnienia w sposób wyraźny lub dorozumiany.Ten drugi sposób w szczególności może się zrealizować w sytuacji,gdy dłużnik po upływie przedawnienia najpierw broni się
"zarzutem" przedawnienia,a następnie uznaje dług,wyrażając to w postaci oświadczenia woli,zmierzającego do przyjęcia na siebie obowiązku wykonania przedawnionego roszczenia( zobowiązania)"
P R Z E D A W N I E N I E
Dla roszczeń ze sprzedaży 2 lata dla roszczeń okresowych( raty)3 lata a tylko dla roszczeń z wyroku sadowego 10 lat.

Trzeba uważać bo nieświadomie można podpisać podsunięte podanie- ugodę w którym zgodzimy się uznać dług z datą bieżącą i wyrazimy zgodę na jego spłatę w ratach w zamian za to że windykator zobowiąże się darować nam odsetki.
W rzeczywistości długu ani odsetek windykator nie mógłby od nas ściągnąć bo dług i odsetki się przedawniły ale.........my nieświadomie na piśmie zgodziliśmy się z datą bieżącą dług spłacić a więc...............
okres przedawnienia rozpoczyna się na nowo od daty pisma z bieżącą datą.
UWAGA NA PRZEDAWNIENIE- NIE PODPISUJCIE POCHOPNIE
PODSUWANYCH PRZEZ WINDYKATORA PAPIERÓW.
ALO / 178.36.93.* / 2010-10-27 18:40
Mój komentarz jest amatorski z troski o innych zadłużonych obywateli i nie jest sponsorowany.
skomentuj

Najnowsze wpisy