Forum Spółki giełdowe Ferro SA

Dobry wynik pierwszego kwartału 2015

Dobry wynik pierwszego kwartału 2015

skomentuj
kubartur@poczta.onet.pl / 2015-05-19 05:28
Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO wzrósł o ponad 7,3% w pierwszym kwartale 2015 roku i wyniósł 5,96 mln zł, wobec 5,55 mln uzyskanych w analogicznym okresie 2014 roku. Przychody Grupy FERRO liczone kwartał do kwartału wzrosły o 7,5% i osiągnęły w 2015 roku poziom 70,3 mln zł, wobec 65,4 mln zł wypracowanych rok wcześniej.

Dobre wyniki finansowe Grupy po pierwszym kwartale są efektem realizacji długofalowej strategii biznesowej, konsekwentnej optymalizacji kosztów i rozwoju eksportu. Podjęte, z dobrym skutkiem, działania aktywizujące sprzedaż na wszystkich rynkach naszej działalności przyniosły wzrost przychodów Grupy, który jest wypadkową wzrostów - w Polsce o 6,5% i za granicą: w Czechach o 5%, na Słowacji o 6,2% i w Rumunii, aż o 52% - mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.


Stabilne wyniki finansowe Grupy FERRO, która zajmuje pozycję lidera w Czechach i na Słowacji oraz prowadzi skuteczną ekspansję na rynku rumuńskim, pozwolą na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w rekomendowanej przez Zarząd wysokości 1,00 zł na akcję z zysku wypracowanego za 2014 rok - mówi Artur Depta, Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny w FERRO za finanse.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy