Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Działalność gospodarcza poza etatem

Działalność gospodarcza poza etatem

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-03-25 15:32
Mam standardową umowę o pracę na czas nieokreślony, szef odprowadza najniższe składki. Chciałbym otworzyć dodatkowo swoją firmę-jednoosobową, którą mógłbym spokojnie prowadzić (po godzinach)- byłaby to sprzedaż internetowa (aukcje itp.). Średni dochód netto wahałby się w granicach 1500 zł. Po założeniu firmy koszta ZUS będą wysokie? Jak to wygląda w praktyce, czy muszę to zgłosić swojemu aktualnemu pracodawcy? Słyszałem jeszcze że w jakimś okresie (na początku) założenia działalności gospodarczej płaci się jakiś mniejszy podatek w celu "rozkręcenia" interesu.
kpoplawska / 2010-03-25 15:34 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zatrudniony na umowę o pracę i z tego tytułu są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, to z tytułu działalności nie ma obowiązku odprowadzania ich ponownie. Natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne należy odprowadzać z każdego tytułu oddzielnie. Tak więc, w Pana sytuacji obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, które miesięcznie wynosi ok. 233 zł.

Poinformowanie swojego obecnego pracodawcy o założeniu działalności przez Pana może być istotne. Z naszego doświadczenia często pracodawcy wpisują do umów o pracę zastrzeżenia, że w czasie trwania tej umowy pracownik musi uzyskać zgodę swojego pracodawcy na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego. Proszę pod tym kątem przeanalizować swoją umowę.

Niestety, nie istnieje okres na początku prowadzenia działalności, w którym odprowadza się niższe podatki. Wysokość płaconego podatku dochodowego zależy min. od odpowiednio wybranej formy opodatkowania działalności. Może to być podatek dochodowy opłacany na zasad ogólnych lub ryczałt.

Zasady ogólne polegają na obliczaniu podatku od podstawy będącej dochodem, który wylicza się odejmując koszty od przychodów. Forma ta pozwala więc zmniejszyć podstawę opodatkowania o poniesione koszty. Stosując tę formę można wybrać podatek wg skali (dwie stawki procentowe podatku 18%, 32% zależne od wysokości dochodu) lub podatek liniowy 19%. Wybór sposobu opłacania zależy od indywidualnej sytuacji.
Podatek wg skali opłaca się w przypadku rocznej podstawy opodatkowania do ok.85 000 zł i przewiduje się tu kwotę wolną od podatku oraz różne ulgi (min. rozliczanie z małżonkiem, ulga na dzieci, internet). Natomiast podatek liniowy wydaje się być korzystniejszy dla przedsiębiorców osiągających dochody powyżej 85 000 zł. Ten sposób rozliczania się nie przewiduje ulg dostępnych przy podatku wg skali oraz nie jest dostępny w przypadku, gdy świadczy się usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów to ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa. Te formy opodatkowania są dostępne tylko dla przedsiębiorców prowadzących wybrane działalności gospodarcze oraz których obroty nie przekroczyły określonej kwoty.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy