Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Erbud - oferta publiczna

Erbud - oferta publiczna

held81 / 2007-04-02 16:43
W dniu 30.03.2007 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę [b]Erbud[/b] w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku)

Szczegóły oferty:

Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym:

2 000 000 akcji serii A
8 000 000 akcji serii B

do 2 500 000 akcji serii D
do 2 500 000 akcji serii D
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy