Forum Forum inwestycyjneSpółki

Euro-Tax.pl SA planuje debiut na NewConnect

Euro-Tax.pl SA planuje debiut na NewConnect

Magdalena Grzybowska / 94.75.121.* / 2009-11-03 12:28
Euro-Tax.pl planuje debiut na NewConnect
Na początku 2010 roku Euro-Tax.pl S.A. planuje debiut na NewConnect. Spółka działa na rynku doradztwa w zakresie zwrotu podatku nadpłaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Firma dostarcza swoje usługi wyłącznie w modelu e-commerce.
„Upublicznienie jest dla nas przede wszystkim narzędziem do podkreślenia wiarygodności marki Euro-Tax.pl, zarówno dla klientów, jak i kontrahentów. Nasza marka powinna być kojarzona
z bezpieczeństwem i instytucją godną zaufania Polaków. Każdego roku pomagamy zwrócić kilkudziesięciu tysiącom klientów średnio ponad 2,5 tys. PLN na osobę. Chcemy, aby nasi Klienci mieli poczucie współpracy z w pełni transparentną firmą” – powiedział Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Euro-Tax.pl S.A. jest spółką holdingową, która zarządza trzema spółkami zależnymi. Razem tworzą one Grupę Kapitałową, dostarczającą rozwiązania finansowe dedykowane Polakom pracującym poza granicami kraju. W skład spółek zależnych wchodzą trzy podmioty:

- Euro-Tax.pl Sp. z o.o. – lider na krajowym rynku zwrotu nadpłaconego podatku za pracę za granicą,
- CUF Sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna za przeprowadzanie i rozliczanie zwrotów podatków od zagranicznych urzędów skarbowych,
- EuroCredit.pl Sp. z o.o. – oferuje usługi inkasa czeków skarbowych oraz usługi finansowe skierowane do polskiej emigracji.

Spółki zależne działają na rynku zwrotu podatku od ponad 7 lat. Ich głównym źródłem przychodów jest prowizja od zrealizowanego zwrotu, która wynosi około 15%. Grupa, jako jedna z nielicznych na rynku, nie pobiera wynagrodzenie za usługi z góry. Opłata naliczana jest w formie success fee (prowizji za sukces, po wykonaniu zwrotu).

Według konserwatywnej prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl osiągnie ona w 2009 roku 7,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 2,2 mln PLN zysku netto. Natomiast w roku 2010 przychody ze sprzedaży wzrosną do 10,5 mln PLN, a zysk netto wyniesie 3 mln PLN – rentowność netto utrzymywać się będzie na stałym poziomie ok. 30%.

„Przyjęta pięcioletnia strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl, na lata 2008-2012, przewiduje odzyskanie łącznie ponad 370 mln PLN nadpłaconych podatków dla ponad 170 tys. osób. Osiągniemy wówczas 15 mln zysku netto. Wysoka rentowność naszego biznesu zapewnia nam samofinansowanie i dalszy rozwój firmy. To z kolei pozwala na prowadzenie polityki stałej wypłaty dywidendy do Akcjonariuszy. Właśnie dlatego oferta private placement będzie dotyczyć sprzedaży akcji już istniejących, a nie nowej emisji” – mówi Andrzej Jasieniecki, Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Autoryzowanym Doradcą Euro-Tax.pl S.A. jest Capital One Advisers. „Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl to jeden z najciekawszych projektów, z którymi mieliśmy przyjemność pracować przy wprowadzaniu na rynek NewConnect. Silne fundamenty i przemyślany model biznesowy stanowią bardzo dobry prognostyk kontynuacji dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Wysoka rentowności Grupy Kapitałowej powinna przyciągnąć zainteresowanie szerokiej grupy inwestorów giełdowych” – powiedział Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers.

***
Euro-Tax.pl S.A. (www.euro-tax-sa.pl) jest spółką holdingową. Jej spółki zależne świadczą usługi w modelu
e-coomerce. Spółka nadzoruje pracę największej polskiej firmy zajmującej się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Z usług Euro-Tax.pl od 2006 roku skorzystało już ponad 30 tys. klientów, którzy szybko i skutecznie odzyskali nadpłacone podatki. Obecnie firma Euro-Tax.pl ma najszerszą na rynku ofertę usług dotyczących zwrotu podatku za pracę za granicą. Firma realizuje rozliczenia podatkowe za pracę w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Holandii, USA i Norwegii. Euro-Tax.pl działa na rynku migracji zarobkowej i swoją ofertę kieruje do blisko 2 milionów Polaków, którzy w ostatnich latach legalnie pracowali poza granicami kraju. W skład Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl wchodzą: Euro-Tax.pl Sp. z o.o., CUF Sp. z o.o. oraz EuroCredit.pl Sp. z o.o.
***
Capital One Advisers Sp. z o.o. (www.capitalone.pl) działa na rynku od 2002 roku, specjalizując się w transakcjach kapitałowych – obsłudze przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw, emisjach z udziałem funduszy private equity, organizacji kompleksowego finansowania dłużnego oraz pełnym doradztwie w niepublicznych i publicznych ofertach papierów wartościowych. Od 2007 roku Capital One Advisers Sp. z o.o. posiada status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, na który wprowadził 6 spółek; brał również udział w tworzeniu prospektu i doradztwie 3 podmiotów, które zadebiutowały na GPW. W roku 2008 spółka dołączyła do organizacji M&A Europe, będąc jedynym przedstawicielem Polski. Począwszy od 2009 roku Capital One Advisers pełni funkcję Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy