Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Gant prognozuje 83,55 mln zł zysku netto

Gant prognozuje 83,55 mln zł zysku netto

Money.pl / 2007-02-21 00:26
Komentarze do wiadomości: Gant prognozuje 83,55 mln zł zysku netto.
02 nfi / 83.25.244.* / 2007-02-21 00:26
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, że otrzymał w dniu 19 lutego 2007 r. zawiadomienie od Pana Romana Karkosika w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), że w wyniku nabycia 100% udziałów w spółce R and D Advisors Sp. z o.o., a tym samym uzyskania statusu podmiotu dominującego w tej spółce, stał się pośrednio posiadaczem 29.721.200 akcji Funduszu oraz 10.326.639 akcji stanowiących akcje własne Funduszu, co daje łącznie 73,21% udziału w kapitale zakładowym Funduszu oraz 73,21% ogólnej liczby głosów Funduszu.

Pan Roman Karkosik poinformował, że przed dniem 15 lutego 2007 r. nie posiadał ani bezpośrednio ani pośrednio akcji Funduszu.

Jednocześnie Pan Roman Karkosik poinformował, że w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w Funduszu ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Funduszu.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy