GRUPA ADV

old_stager / 2011-01-25 09:19
Grupa ADV: W tym roku rezultaty będą wyraźnie lepsze

Notowana na NewConnect firma chce do końca kwartału zadebiutować na GPW. Prospekt emisyjny jest już od kilku tygodni w KNF. Przeprowadzce nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji

Grupa ADV, która poprzez spółki zależne świadczy usługi marketingowo-technologiczne, zamierza finansować planowane na ten rok inwestycje ze środków własnych oraz pieniędzy pozyskanych w grudniu ze sprzedaży obligacji (zebrała tą drogą 5 mln zł). Najważniejszym projektem jest zakup studia działającego w technologii 3D. – Chcemy wykorzystać efekty synergii przy sprzedaży usług e-marketingowych. Firma ma również ciekawe pomysły na produkuje filmów rysunkowych w technologii 3D – wyjaśnia Konrad Pankiewicz, wiceprezes Grupy ADV. Koszt akwizycji sięgnie kilku milionów złotych. Kupujący chce przejąć min. 50-proc. pakiet udziałów.

W II półroczu grupa, która obecnie, oprócz spółki matki, liczy dziesięć podmiotów, może powiększyć się o kolejny. – Interesuje nas szeroko pojęty obszar elektronicznej rozrywki – sygnalizuje Pankiewicz. Nie rozwija tematu.

Na razie tylko jedna z firm zależnych – SMT Software – jest notowana na NewConnect. Grupa ADV kupiła w niej połowę udziałów za 1 mln zł. Pakiet jest wart obecnie 50 mln zł. W bieżącym kwartale na alternatywnym rynku pojawi się Codemedia, agencja e-marketingu. – Oferta prywatna akcji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – przyznaje Pankiewicz.

Podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, że współkierowana przez niego spółka miała w 2010 r. wyniki najlepsze w historii. Po trzech kwartałach obroty wynosiły 32,8 mln zł, a zysk netto 1,14 mln zł. – Chcemy w 2011 r. poprawić wyniki o kilkadziesiąt procent – zapowiada wiceprezes.
PARKIET
Wyświetlaj:
old_stager / 2011-02-10 11:18
Zaawansowana technologia Augmented Reality na wyłączność spółki Adv.pl z Grupy ADV S.A.

Spółka Adv.pl z Grupy ADV jako jedyna firma w Polsce w 2009 roku otrzymała licencję francuskiej firmy Total Immersion – lidera na globalnym rynku Augmented Reality. Spółka przedłużyła właśnie umowę, na mocy której posiada wyłączność na dostarczanie polskim odbiorcom zaawansowanych rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Do tej pory spółka Adv.pl, w której Grupa ADV ma 100% udziałów, wdrożyła strategie oparte na technologii Augmented Reality dla takich klientów jak Bosch, Nike, Pepsi, Tesco Polska czy Volvo Auto Polska. Rozwiązanie oparte na interaktywnym folderze dla Volvo i modelu S60 doczekało się także zagranicznego wdrożenia w Austrii i Japonii.

„W 2010 roku spółka Adv.pl dynamicznie rozwijała technologię Augmented Reality na polskim rynku, budując pozycje lidera na polskim rynku digital. Spośród ok. 70 zapytań zrealizowała 12 projektów na polskim oraz zagranicznym rynku (Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Japonia). Zainteresowanie jest ogromne, stąd nasz krok o przedłużeniu umowy z francuskim partnerem Total Immersion. Kontynuacja wyłączności i partnerstwa z TI jest konsekwentnym krokiem spółki w propagowaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości na polskim rynku. Warto dodać, że wyłączność na dany region jest unikatowym na skalę światową modelem współpracy, jaki stosuje Total Immersion – globalny lider na rynku Augmented Reality” – mówi Magdalena Surowiec, Managing Director w Adv.pl.

Spółka Adv.pl zrealizowała projekty, przekładając technologię AR na dopasowaną komunikację marketingową m.in. w biuletynach firmowych, reklamie prasowej, kioskach interaktywnych czy rozwiązaniach internetowych. Dochody z wdrożeń technologii AR stanowią znaczące wpływy do budżetu spółki Adv.pl.
old / 212.75.118.* / 2011-03-15 16:34
http://www.youtube.com/watch?v=z_kPwRCI3dM - ciekawa realizacja Adv.pl z Grupy ADV; ten film obejrzało w sieci ponad 2 mln użytkowników
old_stager / 2011-02-14 13:20
16 lutego 2011 r. Codemedia S.A. z Grupy ADV zadebiutuje na NewConnect


Codemedia S.A., spółka świadcząca usługi w zakresie kompleksowej komunikacji w internecie oraz rozwiązań typu direct response, zadebiutuje 16 lutego na rynku alternatywnym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W ramach oferty prywatnej spółka pozyskała ponad 1,1 mln PLN. Oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów - deklaracje zapisów w trakcie budowania księgi popytu wielokrotnie przekroczyły liczbę oferowanych akcji. W związku z tym, w trakcie oferty prywatnej dokonano ponad 90-procentowej redukcji zapisów. Do obrotu zostanie wprowadzonych 50 000 PDA serii B. Cena emisyjna akcji wynosiła 22,04 PLN i będzie stanowiła cenę odniesienia podczas środowego debiutu.

- Zaufanie jakim obdarzyli nas inwestorzy motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań przybliżających spółkę do zdobycia pozycji niekwestionowanego leadera na rynku. Aby osiągnąć ten cel, dzięki pozyskanym środkom, rozpoczniemy w nadchodzącym czasie działania zmierzające do dalszego rozwoju portfolio usług w obszarze mediów interaktywnych i direct response. – komentuje Sławomir Kornicki, Prezes Codemedia S.A.

Jednym z priorytetów spółki jest budowa i rozwój własnej platformy do realizacji projektów w ramach marketingu afiliacyjnego, która umożliwi spółce bezpośrednią współpracę z wydawcami w modelu wynagrodzenia za sukces. Cele strategiczne Codemedia S.A. na lata 2011-2016 to także – poza budową platformy afiliacyjnej – rozwój narzędzi analitycznych i optymalizacyjnych.

Segment, w którym działa spółka, uznawany jest za jeden z najbardziej rozwojowych na polskim rynku reklamy. Rosnący stopień wykorzystania internetu w życiu codziennym sprawia, że rynek reklamy w mediach interaktywnych rozwija się w bardzo wysokim tempie. Według autorów raportu adStandard 2010, udział reklamy internetowej w polskim rynku reklamy w 2009 r. wynosił 13%, a pomiędzy rokiem 2007 a 2010 wzrósł o ponad 60%. Sprzyjało to również znaczącemu rozwojowi innowacyjnych technologii teleinformatycznych wykorzystywanych na rynku reklamy, w tym zinformatyzowanych systemów afiliacyjnych – według raportu adStandard w latach 2007-2009 średnie roczne tempo wzrostu wydatków na marketing afiliacyjny przekroczyło 100%. Jednocześnie, eksperci Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w opublikowanym raporcie nt. strategii inwestycyjnej na 2011 r., utrzymują, że kanał internetowy będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem reklamy w Polsce w 2011 r., z prognozowanym wzrostem o dalsze 20%.

- Codemedia S.A. to jeden z najciekawszych projektów, przy których mieliśmy przyjemność pracować
w ramach wprowadzania na rynek NewConnect. Popularność oferty dowiodła, że inwestorzy również podzielają nasze zdanie. – mówi Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy Codemedia S.A. Spółka ma jasno określoną strategię rozwoju i wierzę, że jej realizacja będzie w przyszłości przekładać się na wartość dla akcjonariuszy. – dodaje.
old / 212.75.118.* / 2011-04-20 12:03
http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/media-telewizja,adv_kupuje_za_3_mln_zl_producenta_wlatcuf_moch,9921,4,1,1.html
old_stager / 2011-02-15 12:18
Grupa ADV S.A. notuje 187% wzrostu zysku ze sprzedaży po czterech kwartałach 2010 roku

Skonsolidowanie przychody Grupy ADV po czterech kwartałach 2010 wyniosły 53.363 tys. PLN czyli o 77% więcej niż w roku 2009 (po czterech kwartałach 2009 r. przychody plasowały się na poziomie 30.103 tys. PLN).

Grupa ADV S.A. osiągnęła po czterech kwartałach 2010 roku także znaczący zysk ze sprzedaży. Wyniósł on 4.441 tys. PLN (wzrost o 2.895 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009). Zysk netto osiągnął poziom 2.527 tys. PLN, w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku, kiedy wyniósł on 354 tys. PLN. To wzrost o 613%.

„Przychody Grupy z kwartału na kwartał dynamicznie rosną. Koncentrujemy się na rozwoju organicznym grupy kapitałowej oraz na osiągnięciu przez poszczególne inwestycje solidnego poziomu rentowności. W czwartym kwartale znaczące pakiety naszych akcji trafiły do portfeli trzech instytucji, w tym dwóch funduszy emerytalnych: DWS Polska TFI S.A., Pekao OFE, Amplico OFE” – komentuje Konrad Pankiewicz, Wiceprezes Grupy ADV S.A.

W czwartym kwartale spółka wyemitowała obligacje o wartości 5 mln zł. Część z pozyskanych środków Grupa planuje zainwestować w akwizycję jednego z największych studiów 3D działających w Polsce. Podmiot specjalizuje się w produkcji animacji, tworzeniu efektów specjalnych na potrzeby produkcji filmowych oraz rozwiązaniach typu motion design. Do akwizycji ma dojść jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Pełna treść raportu:
http://www.grupa-adv.pl/pl/raporty_i_dokumenty,kategoria,Okresowe
old / 212.75.118.* / 2011-03-15 15:54
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/492362,holding_adv_chce_przejac_studio_3d.html
old / 212.75.118.* / 2011-03-30 12:05
Dom mediowy Mediasense z Grupy ADV wesprze Fabrykę Komunikacji Społecznej w obszarze planowania i zakupu mediów tradycyjnych w kampanii przeciwdziałającej prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu. Projekt wdraża Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pierwszy etap prac nad kampanią to badania na temat problemu nietrzeźwych kierowców przeprowadzone na zlecenie TNS OBOP.
old / 212.75.118.* / 2011-04-01 09:50
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy ADV w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 1.821.415 akcji serii A oraz 2 mln akcji serii B - podał urząd w komunikacie prasowym. Oferującym akcje jest Copernicus Securities.
old / 212.75.118.* / 2011-04-13 16:14
dziś był debiut na rynku podstawowym - relacja: http://infoengine.pl/ondemand/1048,20110413_grupaadv.wmv
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy