Forum Klub gospodarczy - tematy użytkowników

Infrastrukturalne expose cz I

Infrastrukturalne expose cz I

piechocinski / 195.187.136.* / 2007-11-23 14:27
Infrastrukturalne expose…..cz. I transport

Donald Tusk :

Wszystkie dotychczasowe rządy-bez wyjątku –mówiły że trzeba je budować (polskie drogi) i żadnemu się to nie udało. Autostrad i przyzwoitych dróg jest skandalicznie mało. Co gorsza, ciągle wiele dróg tranzytowych przechodzi przez środek wsi i miast. Z powodu tysięcy Tirów przejeżdżających pod oknami życie mieszkańców zamienia się koszmar. Czarne punkty i krzyże przy drogach stały się częścią polskiego krajobrazu.
Wieloletnie niedoinwestowanie remontów dróg, przy ciągle rosnącym natężeniu ruchu samochodowego jest problemem nie mniejszej wagi, niż brak autostrad.

Zmienimy to. Przyspieszymy budowę obwodnic i autostrad, Połączymy główne areny mistrzostw EURO 2012 siecią szybkich dróg.
Przyczyną wolnego tempa budowy dróg i autostrad w Polsce przez ostatnie kilkanaście ostatnich lat były bariery prawne i proceduralne, brak decyzyjności i ciągłości w prowadzonych działaniach, niewydolne, złe zarządzanie oraz zbyt skromny budżet na budowę i remonty.

Wyeliminujemy bariery proceduralne i prawne hamujące szybkie inwestycje infrastrukturalne. Będziemy zdecydowanie sprawniej kontynuować zaplanowane inwestycje i stawiać kolejne cele. Wykorzystamy wiedzę i do świadczenie menedżerów ,którzy potrafią w pełni spożytkować środki unijne na budowę dróg w Polsce. Fundusze unijne i budżet to najważniejsze źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych, ale państwo musi wykorzystać także potencjał tkwiący we współpracy prywatnym kapitałem. System partnerstwa publiczno-prywatnego może być równoprawnym źródłem finansowania tych inwestycji.
Obecny stan infrastruktury drogowej w Polsce to nie tylko bariera rozwoju, to zagrożenie spójności terytorialnej naszego kraju. Nie akceptujemy stanu, w którym z Wrocławia łatwiej i szybciej można dojechać do Pragi i Drezna .a z Poznania do Berlina niż do polskiej stolicy -Warszawy. To jest wymiar współczesnego patriotyzmu.

Pamiętamy o konieczności zrównoważenia rozwoju kraju. Inwestycje transportowe we wschodnich województwach Polski będą przedmiotem szczególnej uwagi ministra infrastruktury, a także mojej. Musimy radykalnie zmniejszać liczbę ofiar wypadków drogowych, a w szczególności tych najbardziej tragicznych, śmiertelnych.

Komunikacja to nie tylko drogi. Poczta Polska i nowoczesna kolej powinna świadczyć o sile i sprawności państwa. Dziś sytuacja daleka jest od ideału. Modernizacji wymaga infrastruktura polskich kolei. Pasażerowie mają prawo do czystych dworców, punktualnych ,szybkich pociągów, a kolejowy transport towarowy musi mieć warunki do konkurowania z innymi formami przewozu.
Grupę PKP czekają kolejne lata realizacji przyjętej strategii. Rozwiążemy problemy Przewozów Regionalnych, a mój rząd zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości.

Najnowsze wpisy