Forum Polityka, aktualnościKraj

Jesienne plany legislacyjne SLD

Jesienne plany legislacyjne SLD

Money.pl / 2010-08-28 09:58
Komentarze do wiadomości: Jesienne plany legislacyjne SLD.
wiwan / 2010-08-28 09:58

Jedną z rozważanych zmian legislacyjnych jest likwidacja Funduszu Kościelnego i ograniczenie zwolnień podatkowych kościelnych osób prawnych. W zamian Sojusz chciałby zaproponować odpis podatkowy w wysokości 1 proc. podatku PIT, który dobrowolnie podatnicy mogliby przekazać na rzecz wybranego Kościoła lub innego związku wyznaniowego - podobnie jak obecnie można odprowadzać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.

Dorzuciłbym wyłączenie opodatkowania duchownych spod obecnego ryczałtu do zasad ogólnych lub jego znaczne urealnienie.

Najnowsze wpisy