KERNEL

Money.pl / 2008-08-07 17:16
Komentarze do spółki: KERNEL.
Wyświetlaj:
Heniek1951 / 2011-05-24 11:26 / Bywalec forum
Ile będzie kosztować Kernell po wprowadzeniu 4 mln. akcji na rynek?.
KERNELL / 78.8.66.* / 2011-05-24 07:51
RZECZPOSPOLITA

24.05.2011

Zboża nadal w cenie. Susza w USA, Francji i Chinach zaostrza spekulacje na rynku rolnym.
(s.B6)
KERNELL / 62.87.218.* / 2011-05-20 13:27
W połowie maja drożały zboża - ZSRIR (tabela)

20.05. Warszawa (PAP) - W połowie maja rosły ceny większości zbóż - wynika z
opublikowanych w piątek danych zintegrowanego systemu rolniczej informacji rynkowej
(ZSRIR) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


zmiana od (w proc.) 15.05.2011 08.05.2011 16.05.10.wieprzowina(zł/t) 5.826 0,0 22,8. bydło(zł/kg) 11,00 1,3 30,1.kurczęta(zł/kg) 3,72 -3,7 16,9.odt. mleko(zł/100) 902 -1,6 2,6.pszenica(zł/t) 1.025 3,4 116,7. żyto(zł/t) 814 1,6 143,2.jęczmień(zł/t) 799 0,4 109,5.mąka detal.(zł/t) 1.282 -6,5 40,7.mąkapiekarnicza 1.409 0,7 88,5 (zł/t).olej rzepak.(zł/t) 4.279 2,1 46,8

(PAP)
KERNELL / 81.168.168.* / 2011-05-17 10:55
17.05. Warszawa (PAP) - Po żniwach ceny zbóż spadną, ale spadek będzie mniejszy niż w
latach poprzednich, zaś w kolejnych miesiącach po żniwach ceny będą rosły, ale w mniejszym stopniu niż w roku poprzednim - ocenia zespół ekspertów Agencji Rynku Rolnego.

"W UE zbiory zbóż w 2011 r. szacowane są na 283,8 mln ton, tj. na poziomie o 3 proc.
wyższym niż w 2010 r. Znaczne zwiększenie produkcji (o 29 proc., do 166 mln ton)
przewiduje się jednak w krajach WNP, co przyczyni się do zwiększenia podaży ziarna z tego
kierunku (również w UE) i stabilizacji rynku. Zapotrzebowanie na zboża w UE w sezonie
2011/2012 jest prognozowane na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu, tj. około 273 mln ton. Z uwagi na mniejsze zapasy, przy wzroście konkurencji ze strony innych krajów
eksporterskich, zmniejszeniu ulegnie prawdopodobnie wywóz zbóż z UE do krajów trzecich" - napisano w biuletynie ARR.

"W tej sytuacji przewiduje się, że po żniwach nastąpi sezonowy spadek cen, ale nie będzie
on tak głęboki jak w latach wcześniejszych. W kolejnych miesiącach sezonu 2011/2012 zboża mogą drożeć, ale prawdopodobnie nie będą tak wysokie jak w sezonie 2010/2011" - dodano.

Według prognozy USDA (United States Department of Agriculture) światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w 2011 r. ukształtują się na poziomie 1816 mln ton, tj. o 4,8 proc. wyższym niż rok
wcześniej i o 1,2 proc. wyższym niż w rekordowym 2008 r.

"Wzrost produkcji szacowany jest dla większości zbóż, w tym: pszenicy o 3 proc., kukurydzy
i jęczmienia o 6 proc., owsa o 15 proc., a żyta o 20 proc. Spadek przewidywany jest dla
sorga (o 4 proc.) i pozostałych zbóż paszowych (o około 3 proc.). Zwiększenie zbiorów
będzie wynikało z przewidywanego wzrostu plonów oraz powierzchni zasiewów zbóż" - napisali analitycy ARR.

"W sezonie 2011/2012, pomimo przewidywanego globalnego wzrostu zużycia ziarna do 1813 mln ton, zapasy na koniec sezonu mogą ulec zwiększeniu w porównaniu z sezonem 2010/2011 o 0,9 proc., do 344 mln ton" - dodano. (PAP)
KERNELL / 62.87.215.* / 2011-05-16 13:55
Kernel zarobił prawie 78 mln dolarów
Producent spożywczy działający na Ukrainie, Kernel Holding, miała 77,86 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2010/2011 (1 stycznia - 31 marca 2011 r.) wobec 40,01 mln USD zysku rok wcześniej.
KERNELL / 62.87.215.* / 2011-05-16 13:53
16.05. Warszawa (PAP) - W pierwszym tygodniu maja rosły ceny żyta oraz jęczmienia, drożało także mięso wołowe. Mniej płacono natomiast za mięso drobiowe oraz OMP - wynika z cotygodniowej analizy Agencji Rynku Rolnego.

ZBOŻA

Na początku maja 2011 r. cena pszenicy konsumpcyjnej kształtowała się na poziomie
zbliżonym do rekordowego, notowanego w poprzednim tygodniu. Dalszy wzrost cen obserwuje się w skupie żyta konsumpcyjnego i kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 02-08.05.2011 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 991 zł/t. Cena ta była o około 3 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej.

W pierwszym tygodniu maja 2011 r. średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 801 zł/t, tj. o 0,4 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie za kukurydzę uzyskiwano 947 zł/t, tj. o 0,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Ziarno tych zbóż było droższe niż przed miesiącem odpowiednio o 1 proc. i o 3 proc.

Nadal duże tygodniowe wahania cen obserwuje się w skupie jęczmienia paszowego. W dniach 02-08.05.2011 r. za ziarno to płacono 796 zł/t, tj. o 2,7 proc. więcej niż tydzień
wcześniej, ale o 1 proc. mniej niż na początku kwietnia 2011 r. W odniesieniu do cen z
początku maja 2010 r., w analizowanym tygodniu zboża były około dwukrotnie droższe
KERNELL / 78.8.74.* / 2011-05-12 08:08
http://www.pb.pl/2/a/2011/05/11/Rogers_dla_pb_pl_Siac_i_orac
KERNELL / 79.184.29.* / 2011-05-02 14:53
Producent spożywczy działający na Ukrainie, Kernel Holding, miał 86,24 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2010/ 2011 (1 lipca - 31 grudnia 2010 r.) wobec 82,45 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 125,25 mln USD wobec 81,91 mln USD zysku rok wcześniej

Skonsolidowane przychody wyniosły 912,43 mln USD wobec 512,52 mln USD rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za całe półrocze wyniósł 83,65 mln USD.

W ujęciu złotowym, zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w I poł. 2010/ 2011 r.obr. wyniósł 258,88 mln zł wobec 237,95 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 2.749,25 mln zł wobec 1.477,71 mln złotych.
KERNELL / 78.8.69.* / 2011-04-28 08:50
http://www.parkiet.com/artykul/1045380_Firmy-zawalcza-o-surowce-rolne.html
KERNELL / 78.8.69.* / 2011-04-27 12:21
Stan ozimin gorszy niż rok temu; o zbiorach zadecyduje pogoda - GUS

27.04. Warszawa (PAP) - GUS ocenia stan ozimin, jako gorszy niż w poprzednim roku, a o
wielkości zbiorów w tym sezonie zadecydują warunki pogodowe - powiedziała wiceprezes GUS Halina Dmochowska.

"Ze wstępnych ocen na koniec marca wynika, że stan upraw ozimych był gorszy niż w zeszłym roku. Decydujący dla wielkości zbiorów i produkcji będzie przebieg pogody. Przy
sprzyjających okolicznościach te niekorzystne skutki mogą zostać ograniczone" -
powiedziała Dmochowska na konferencji prasowej.

W 2010 roku według GUS zbiory zbóż ogółem wyniosły ok. 27,3 mln ton, a stan ozimin w 2010 roku GUS oceniał, jako niezbyt dobre. (PAP)
KERNELL / 78.8.78.* / 2011-04-21 11:21
Zapotrzebowanie na pasze w 2010/11 wzrośnie do 22,9 mln t, a produkcja spadnie do 19,2 mln t - IERiGŻ

21.04. Warszawa (PAP) - Zapotrzebowanie na pasze w sezonie 2010/11 wzrośnie o 3 proc. rdr do 22,9 mln ton, zaś produkcja spadnie o 11,5 proc. rdr do 19,2 mln ton - szacuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

"Zbiory zbóż w Polsce w 2010 r. wyniosły 27,3 mln ton i były o ponad 8 proc. niższe od
zbiorów 2009 r. Jest to poziom o prawie 0,9 mln ton mniejszy od szacowanego na sezon
2010/11 ich zużycia. Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2010/11 szacuje się na
19,2 mln ton, co w porównaniu z sezonem poprzednim oznacza spadek o 11,5 proc." - napisano w analizie IERiGŻ.

"Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, po 5,5 proc. wzroście w poprzednim
roku gospodarczym, w bieżącym sezonie jest wyższe o ok. 3 proc. i wynosi ok. 22,9 mln ton"
- dodano.
IERiGŻ ocenia, że wzrost popytu na pasze treściwe wynika ze zwiększonej produkcji drobiu i odbudowy pogłowia trzody.

"Popyt na zbożowe surowce paszowe w sezonie 2010/11 może osiągnąć 19,4 mln ton, wobec 18,6 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zwiększy się o prawie 4 proc., do ok. 13,4 mln ton, a zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrośnie o ponad 9 proc., do 4,2 mln ton. Utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe, szacowane w bieżącym sezonie na 3,5 mln ton" - napisano.

"W sezonie 2010/11 import głównych surowców paszowych będzie o 1-2 proc. mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3,8 mln ton. O ok. 13 proc., do niespełna 1,2 mln ton
obniży się import zbożowych surowców paszowych. Wzrośnie natomiast o 4-5 proc. do ponad 2,6 mln ton przywóz surowców wysokobiałkowych. Eksport zbożowych surowców paszowych obniży się o ok. 16 proc. do ok. 1,6 mln ton. O ok. 260 tys. ton, do 1,0 mln ton zmaleje eksport pasz zbożowych, a wysokobiałkowych utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 0,63 mln ton" - dodano.

Instytut przewiduje, że w 2011 roku utrzyma się wzrostowa tendencja w produkcji pasz
przemysłowych, jednak w związku ze znacznym wzrostem cen surowców paszowych i pogorszeniem opłacalności chowu jej dynamika może nieco osłabnąć.

"Utrzyma się wysoki popyt na pasze dla drobiu. Mimo drastycznego pogorszenia opłacalności produkcji trzody chlewnej w ostatnich miesiącach, wzrośnie produkcja mieszanek średniobiałkowych dla świń, gdyż poprawiły się relacje cen pasz przemysłowych do zbóż.
Rosnące ceny skupu mleka także będą oddziaływać w kierunku wzrostu zapotrzebowania na pasze dla bydła, w tym głównie dla krów mlecznych. Wstępnie przewiduje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2011 r. może przekroczyć 8,0 mln ton, wobec 7,7 mln ton w roku poprzednim" - napisano.

Instytut prognozuje, że w końcu bieżącego sezonu ceny pszenicy paszowej mogą wynieść
800-850 zł/t, żyta 650-700 zł/t, a kukurydzy 770-820 zł/t.

"Po żniwach pszenica paszowa może kosztować 650-700 zł/t, a żyto 500-540 zł/t, wobec
odpowiednio 688 i 541 zł/t we wrześniu 2010 r." - dodano. (PAP)
KERNELL / 78.8.171.* / 2011-04-18 08:02
http://www.parkiet.com/artykul/1042113_Zoellick--jestesmy-o-krok-od-kryzysu.html
KERNELL / 78.8.73.* / 2011-04-11 11:47
http://www.pb.pl/2/a/2011/04/11/Fundamentalne_wzrosty_cen_zboz
KERNELL / 78.8.73.* / 2011-04-11 08:59
Ukraińskie spółki rolne, które z wielkim rozmachem rozwijają uprawę zbóż, roślin oleistych i warzyw za naszą wschodnią granicą, jedna za drugą wchodzą na warszawską giełdę. Spieszno im, bo koniunktura w branży rolnej jest wyśmienita, a ceny produktów rolnych wysokie. Eksperci oceniają jednak, że złota era agrobiznesu szybko się nie skończy. I załapią się na nią także polskie firmy.

— Branża rolno-spożywcza w Polsce i na świecie ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Dostrzega to coraz więcej inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, o czym świadczą m.in. rekordowa aktywność i rosnące obroty na największych giełdach towarowych świata, a także duże zainteresowanie akcjami spółek rolnych. Jeszcze nigdy w historii liczba otwartych pozycji na rynkach terminowych dla surowców rolnych (m. in. pszenica, kakao, sok pomarańczowy) nie była tak wysoka, jak teraz. I nie jest to tylko wynik spekulacji — mówi Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu i MSP w Banku BGŻ.

PB 11.04.2011
Podkreśla, że coraz więcej funduszy inwestycyjnych oraz hedgingowych traktuje branżę rolno-spożywczą jako bezpieczną przystań.
KERNELL / 87.105.234.* / 2011-04-07 09:06
07.04.2011

Contents of the report:
...
Kernel Holding SA informuje, że otrzymał od ING Bank N.V., London Branch, zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji Kernel Holding S.A.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy