KOMPUTRONIK

dasfasd / 195.205.214.* / 2011-03-07 14:44
Zarząd spółki Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent"), na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") informuje, że w dniu 6 marca 2011 roku otrzymał od Ewy Buczkowskiej pełniącej funkcję Prokurenta ("Zawiadamiająca") zawiadomienie sporządzone w Poznaniu w dniu 3 marca 2011 roku oraz przekazane Emitentowi na podstawie art. 160 ustawy ust. 1 Ustawy, w którym Zawiadamiająca poinformowała, że w dniu 1 marca 2011 roku nabyła w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym- umowa sprzedaży akcji, łącznie 33.503 akcji Emitenta, w cenie 9,50 złotych za akcję, za łączną cenę 318.278,50 złotych.
Wyświetlaj:
dsads / 195.205.214.* / 2011-03-07 14:48
Zarząd spółki Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent"), podaje do publicznej wiadomości informacje związane z bieżącą działalnością Emitenta i wysokością osiąganych przychodów w minionym miesiącu.
W lutym 2011 roku przychody Emitenta wyniosły 68,6 mln zł i były o ponad 28% wyższe niż przychody w lutym 2010 roku. Po pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku i ostatniego kwartału roku obrachunkowego 2010/2011 przychody przekroczyły 135 mln zł i były wyższe o blisko 28% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największą dynamiką wzrostu przychodów odznaczała się sprzedaż do klientów biznesowych oraz sprzedaż w kanale internetowym.
Jesse L / 2011-03-07 16:40 / Tysiącznik na forum
Ładne info kolega wrzucił. Akcje komputronika sprzedają się jak ciepłe bułeczki.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy