Forum Forum dla firmKsięgowość

Księgowość stowarzyszenia

Księgowość stowarzyszenia

zielona2 / 217.153.161.* / 2008-11-24 16:46
Chciałabym uzyskać odpowiedź na moje pytania odnośnie prowadzenia ksiegowości w stowarzyszeniu.

Jest to stowarzyszenie sportowe posiadające osobowość prawną ale nieprowadzące działalności gospodarczej.
(Posiadamy NIP i REGON. Nie jesteśmy wpisani do KRS). Jesteśmy wpisani do ewidencji klubów sportowych.

Od czego należy zacząć? Czytałam o polityce rachunkowości i planie kont. Ale co dalej?
Muszę gdzieś tą politykę zgłosić? Jakieś księgi handlowe kupić?

Pobieramy składki członkowskie które w całości są wykorzystywane. Nasze operacje:
- wynajem sali (koszty statutowe?)
- pobieranie składek (do "ręki" nie na rachunek bankowy) (czy trzeba otworzyć kasę?)
- zakup sprzętu sportowego ze składek (czy musimy pobierać faktury?)
- 4 razy w roku opłacenie ubezpieczenia - ze składek

Dodatkowo otrzymamy niedługo zapewne jakieś pieniążki od sponsora ale raczej będzie to na zasadzie że zamówimy jakiś

sprzęt a sponsor opłaci wystawioną na jego firmę fakturę - czy to też musimy rozliczać jakoś?

Bardzo proszę w miarę możliwości o podanie w jaki sposób mamy rozliczać w/w operacje. Wszystkie składki nie są

wpłacane tego samego dnia - czy wpisuje się je razem na koniec miesiąca?

Co co miesiąc jeszcze należy robić a co na koniec roku? Czy musimy wysyłać jakieś sprawozdania do jakiegoś urzędu?
Czytałam że można zrobić sprawozdanie raz w roku. Podobno jakieś wersje uproszczone nas obowiązują. Ale czy to jest

konieczne jeżeli wszyscy tworzymy zgraną grupę i wszyscy wiedzą co na bieżąco kupujemy i ile składek pobrano?

Czy musimy odprowadzać podatek dochodowy jeśli właściwie dochodu nie mamy bo wszystkie składki wykorzystujemy na

działalność statutową?

Wiem, że pytań mam bardzo dużo. Nasze stowarzyszenie jest nastawione na pomoc młodzieży z rodzin niezamożnych

(darmowe treningi, chcemy sponsorować obiady w szkołach, półkolonie itp) dlatego też chcielibysmy sami poradzić

sobie z księgowością zamiast płacić 700zł księgowej bo te pieniążki można przeznaczyć właśnie na pomoc dla

młodzieży.

Najnowsze wpisy