Forum Forum prawnePracy

L-4 a zlecenie

L-4 a zlecenie

Zielonka / 78.8.42.* / 2009-08-20 19:26
Zakład zawarł umowę zlecenie z człowiekiem na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych terenu zielonego. Nie określono konkretnie zakresu prac, jedynie przedział czasowy. Po kilku dniach robotnik przynósł zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż obejmuje umowa. Czy płaci mu się za czas przepracowany proporcjonalnie, zrywając umowę z pierwszym dniem zwolnienia? Składek nie opłacano.

Najnowsze wpisy