MABION

Money.pl / 2011-04-11 22:15
Komentarze do spółki: MABION.
Wyświetlaj:
ala_bgj / 2012-09-07 11:23
ja ich sobie intensywnie obserwuję! i wzbudzają we mnie coraz silniejsze emocje.
KasiaPe / 2012-08-30 11:12
o Mabionie na tle innych spółek i całego sektora biotech
http://www.debiutync.pl/top/8646-idealna-branza-na-newconnect-2
The_shark / 2011-04-20 11:18
J.P.Morgan - analiza i pierwsza rekomendacja wydana dla spółki Celltrion (19 kwiecień 2011), zawierająca:
34 strony analizy Celltriona, rynku biopodonych leków i konkurencji;
oraz rekomendację przeważaj z ceną docelową 45 000 KRW.

Oto link do analizy opublikowanej dzisiaj, a więc materiał i dane najbardziej aktualne z dostępnych:

http://cfile210.uf.daum.net/attach/14259D334DAD08172494FF

Oto co znajdziemy w raporcie (na pierwszym miejscu to co najważniejsze):

- porównanie kosztów, czasu i współczynnika sukcesu przy tworzenia biotechnologicznych leków innowacyjnych oraz biopodobnych, str. 14
- struktura kosztów i marży dla leków biopodobnych pierwszej i drugiej generacji, str. 23
- wartość rynku dla referencyjnych przeciwciał monoklonalnych i daty wygasania patentów w EU i USA, str. 18
- założenia Celltrionu co do udziału w rynku leków biopodobnych, str. 5
- wyliczenia wartości Celltrionu metodą DCF na podstawie założeń do roku 2020, str. 8-9
- prognozowane wskaźniki rynkowe dla Celltrionu i konkurencji, str. 9
- porównanie wad i zalet leków tradycyjnych i biotechnologicznych, str. 13
- w skrócie uregulowania prawne dotyczące biopodobnych przeciwciał monoklonalnych na rynkach EU i USA, str. 15
- konkurencja na rynku biopodobnych przeciwciał monoklonalnych, str. 16
- kurs akcji Celltriona od 2005 roku (proszę o zwrócenie uwagi na wykres pomiędzy rokiem 2005 a 2008, a szczególnie pierwszy rok notowań, czy czegoś to komuś nie przypomina?), str. 29

Proszę również o przeczytanie not prawnych znajdujących się na końcu analizy. Mój tekst nie stanowi rekomendacji kupna czy sprzedaży akcji Mabionu lub Celltrionu.
The_shark / 2011-04-12 00:20
Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 4/2011
data dodania 2011-04-11 23:30:00
spółka MABION SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o postępie w rozwoju leku MabionCD20
Zarząd spółki Mabion S.A informuje, iż z dniem 11.04.2011 podjął decyzje o rozpoczęciu transferu technologii wytwarzania leku MabionCD20, przeciwciała monoklonalnego stosowanego w leczeniu nowotworów krwi do swoich laboratoriów w Łodzi. Decyzja została podjęta po całościowej pozytywnej ocenie wyników "up-scalingu" przemysłowego w tym: wyboru medium, warunków hodowli oraz jakości leku wytwarzanego w technologii przemysłowej. Na uwagę zasługuje fakt że lek MabionCD20 wytworzony w warunkach przemysłowych zachowuje się w testach funkcjonalnych, biologicznych i fizykochemicznych identycznie do leku referencyjnego. Dodatkowo, tzw. profil glikozylacji (największe ryzyko i potencjalne źródło istotnych różnic pomiędzy lekiem biopodobnym a referencyjnym) jest identyczny dla MabionCD20 i leku referencyjnego firmy Roche. Transfer technologii będzie miał miejsce w ciągu najbliższych tygodni i zakończy się wykonaniem serii inżynierskiej w laboratoriach spółki w Łodzi.

Spółka wybudowała pilotową linię technologiczną i kończy uruchamianie instalacji technologicznych w swoich laboratoriach w łodzi w których będą przygotowywane leki (w tym MabionCD20) do badań klinicznych. Zakres przygotowania leków do badań klinicznych obejmuje wszystkie etapy: biofermentację, oczyszczanie i przygotowanie formy gotowej w postaci fiolek z roztworem do wlewów. Zdaniem zarządu posiadanie własnej kompaktowej i zintegrowanej linii daje spółce istotną przewagę konkurencyjną nad wieloma spółkami biotechnologicznymi, które muszą podzlecać część bądź całość powyższych zadań.
Spółka zakończyła przygotowanie dokumentacji do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego celem uzyskania zezwolenia na wytwarzanie leków biotechnologicznych (w tym przeciwciał monoklonalnych) do celów badań klinicznych. Uzyskanie zezwolenia poprzedzone będzie audytem dokumentacji , procedur, miejsca i urządzeń przez inspektorów farmaceutycznych. Data inspekcji nie jest jeszcze ustalona, ale zarząd spółki szacuje że powinno to mieć miejsce na przełomie miesiąca maj/czerwiec 2011r.

Zarząd spółki jednocześnie informuje, że pozostałe zadania związane z rozwojem leku MabionCD20 (w tym rozwój i walidacja metod analitycznych oraz badania niekliniczne) są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Osoby reprezentujące spółkę:

Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu
The_shark / 2011-04-11 22:15
Jaka firma jest najbardziej podobna do Mabionu?

Kryteria wyboru:
1. Pracuje nad biopodobnymi przeciwciałami monoklonalnymi
2. Jest firmą, która dopiero prowadzi badania nad lekami i nie sprzedaje jeszcze swoich produktów komercyjnie
3. Czyni starania, aby jej biopodobne przeciwciała monoklonalne znalazły się w sprzedaży w Unii Europejskiej
4. Jest spółką publiczną notowaną na giełdzie

Odpowiedź

Firmą, która spełnia w największym stopniu podane powyżej kryteria jest:
Koreańska spółka Celltrion

Celltrion:
8 biopodobnych przeciwciał monoklonalnych (w tym odpowiedniki wszystkich 4 Mabionu)

Celltrion - Kapitalizacja 10 010 mln PLN


Mabion:
4 biopodobne przeciwciała monoklonalne

Mabion - Kapitalizacja 73 mln PLN


Kapitalizacja firmy Celltrion wg ceny zamknięcia 34 000 KRW z dnia 11 kwietnia 2011 r., przeliczenie walut wg średniego kursu NBP z dnia 11 kwietnia 2011 r.: 100 KRW = 0,2535 PLN
Aktualny kurs i kapitalizację w KRW można znaleźć tutaj: http://www.celltrion.com/EN/05_INVEST/invest02.asp?menu_num=2


Polecam do przeczytania raport za 4 kwartał 2010 roku spółki Celltrion dostępny tutaj:
http://www.celltrion.com/EN/05_INVEST/invest03.asp?menu_num=3
Ustawiając na 2010 u mnie pojawiają się raporty z 2009 roku, dlatego aby ściągnąć najnowszy raport należy ustawić jakikolwiek rok, a następnie powrócić do ustawienia „All”.
Interesujący nas raport nosi nazwę:
2010-11-03 Europe and USA IR (11.03 ~ 11.10) presentation

I co my tu mamy Na stronie 7 jest wykaz wszystkich leków, nad którymi pracuje Celltrion. Pierwsze dwa biopodobne przeciwciała monoklonalne firma planuje wprowadzić na rynek jeszcze w 2011 roku. Oczywiście na początek będą to rynki rozwijające się. W przypadku interesującego nas odpowiednika Herceptinu z wprowadzeniem go na rynek EU i USA firma będzie musiała poczekać do czasu wygaśnięcia patentów. Właśnie na tych rynkach spodziewane są największe przychody i jak na razie Mabion ma szansę wprowadzić tam swoje leki w tym samym czasie co Celltrion. Ważny jest też partner handlowy, który będzie dystrybuował leki Celltrion na terenie EU i USA - będzie to jeden z największych producentów generyków na świecie firma Hospira, str. 8.

Polecam jeszcze wrócić na stronę 4, gdzie można prześledzić notowania spółki w 2010 roku. Najniższy kurs z zeszłego roku to 15 400 KRW, kurs z dzisiejszego dnia to 34 000 KRW

Trzeba oczywiście pamiętać, że Celltrion istnieje od 2002 roku, na gotowe fabryki, pracuje nad 8 a nie 4 biopodobnymi przeciwciałami monoklonalnymi, ma podpisane umowy na dystrybucję, ale też kiedyś był na tym etapie co obecnie Mabion. Dzisiaj widać wyraźnie, że Celltrion jest przed Mabionem, co oczywiście ma też odzwierciedlenie w kapitalizacji obu firm. Nadal jednak obie spółki nie mają rejestracji swoich leków w EU oraz USA i mają szanse rozpocząć sprzedaż swoich produktów w tym samym czasie na obu rynkach. To tu właśnie są najbogatsze fundusze zdrowia, które stać na najnowsze leki i to właśnie tutaj będą największe przychody i zyski. Dopiero wtedy kursy mogą osiągnąć odpowiednie poziomy Patrząc jednak na kapitalizację obu firm, można sobie zadać pytanie, która firma ma większy potencjał do wzrostu kapitalizacji
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy