Forum Forum finansoweBanki

Nadużycia brokerów funduszy, którzy dowolnie wybierają datę umorzenia i transferu jednostek generując stratę dla klientów

Nadużycia brokerów funduszy, którzy dowolnie wybierają datę umorzenia i transferu jednostek generując stratę dla klientów

skomentuj
Oszukiwani przez Fundusze? / 89.64.80.* / 2021-02-18 14:55
Mam następujący problem:

Realizując transfery jednostek w jednym z Funduszy Kapitałowych (dalej: broker, jego nazwa na tym etapie nie ma znaczenia, bo wszystkie działają na podobnych regulaminach) zauważyłem rodzaj działania na szkodę mnie jako klienta.

Otóż w przypadku składania zleceń transferu jednostek z jednego funduszu na inny, broker dowolnie wybiera sobie datę wyceny umarzanych w tym celu jednostek źródłowych, podobnie datę zakupu jednostek docelowych.

Wiem, że umorzenie może bez problemu nastąpić fizycznie i bez zbędnej zwłoki już następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia transferu. Mimo to, dopiero po 7-8 dniach roboczych broker wykazuje na moim koncie taki dzień wyceny umorzenia, który za każdym razem jest dramatycznie niekorzystny dla mnie jako klienta. W rzeczywistości jest to zawsze jeden z 5 dni, w których wycena jednostek źródłowych, które zlecam do sprzedaży, jest najniższa (!)

Podam prosty przykład:

Wycena jednostki kolejnego dnia roboczego od zlecenia transferu wynosi 100 zł. Jednak w kolejnych dniach cena spada np. do 70 zł w dniu roboczym nr 4 i wraca do 100zł w dniu nr 5. Wówczas zawsze dzieje się tak, że broker raportuje później na moim koncie, że umorzenie jednostek nastąpiło po tej najniższej cenie z dnia nr 4, a więc wtedy gdy jej cena spadła najbardziej. I dopiero wtedy realizuje zakup nowych jednostek docelowych w dniu nr 5. Oczywiście ze stratą dla mnie.


Z kolei gdy cena jednostki ma poziom 100 zł w dniu nr 1 po zleceniu, a potem rośnie i np. w dniu nr 4 osiąga maksimum 130 zł, wówczas do wyceny umorzenia broker stosuje cenę najniższą z dnia nr 1, czyli 100 zł (więc jednak można to zrobić w dniu roboczym nr 1!), natomiast zakup nowych jednostek realizuje dopiero w dniu nr 5, gdy wie już jaką wartość zbycia jednostek źródłowych może mi pokazać jako zrealizowaną i jest to zawsze wartość najniższa (!).

Reasumując, odnoszę wrażenie graniczące z pewnością, że broker tak dobiera daty pokazywanych mi później wycen, aby różnica między prawdziwym dniem zbycia jednostek a tym księgowanym była dla brokera dodatkowym zyskiem. Zyskiem uzyskanym dzięki możliwości realizacji transferu i operowaniu moimi środkami w ciągu 5 dni roboczych, w ciągu których ruchy cen mogą być znaczne, a ja jako klient nie mam prawa wglądu w szczegóły i prawdziwe daty transakcji.

Uważam, że powyższy proceder ma miejsce z powodu operowania danego dnia na zleceniach wielu klientów i dopiero w dniu nr 5 jest dobierana taka wycena jednostek źródłowych (z jednego z 5 dni), przy której różnica in plus między dniem nr 1 a 5 jest najwyższa dla brokera. Różnica ta jest dodatkowym jego zyskiem uzyskanym bez wiedzy klientów, a poprzez operowanie ich sumarycznymi środkami zleconymi do transferu w ciągu 5 dni roboczych.

Broker nie reaguje na reklamacje i niezmiennie powołuje się na Regulamin Funduszy Kapitałowych, który stanowi, iż „… umorzenie Jednostek Funduszu, z którego transferowane są środki i nabycie Jednostek Funduszu, do którego środki są transferowane, dokonywane jest w ciągu 5 dni roboczych. Rejestracja nabytych Jednostek Funduszu na Indywidualnym Rachunku Kapitałowym następuje z datą ich nabycia, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty nabycia.”
Podobnie zapis, iż "...nabycie jednostek Funduszu następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty opłacenia Składki Ubezpieczeniowej" co również daje przestrzeń do skorzystania z ww. mechanizmu i ekstra zarobku dla brokera.

Może ktoś wie, dlaczego ww. proceder jest możliwy i dlaczego Regulaminy Funduszy Kapitałowych mają takie zapisy, które to legalizują? Dlaczego KNF lub inna organizacja nadzoru finansowego zezwala na takie krzywdzące działania kosztem klientów.

Uważam, że w dobie natychmiastowych rozliczeń online, terminy realizacji zleceń mogą i powinny być skrócone do 1 dnia roboczego po złożeniu zlecenia transferu jednostek. Zredukowałoby to pole do możliwych nadużyć, które opisałem wyżej.

Zastanawiam się jakie kroki mogę podjąć w rzeczonej sprawie i czy nie jest to skazane na porażkę, skoro obowiązują regulaminy funduszy, które Komisja Nadzoru Finansowego najwidoczniej akceptuje.

Liczę na dyskusję w temacie.
skomentuj

Najnowsze wpisy

Konto osobiste - najlepsza oferta: