Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Neneman: Dla PKO nie ma już dobrego wyjścia

Neneman: Dla PKO nie ma już dobrego wyjścia

Money.pl / 2009-06-11 09:43
Komentarze do wiadomości: Neneman: Dla PKO nie ma już dobrego wyjścia.
Wyświetlaj:
Awan / 89.231.81.* / 2009-06-14 10:59
Ale jak się czegoś nie potrafi to należy odejść, zwolnić miejsce lepszemu.
wektor / 2009-06-11 20:15 / portfel / Bywalec forum
Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana, w związku z prowadzonym przez Ministerstwo Skarbu Państwa nadzorem właścicielskim nad bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w sprawie, bulwersującej kilkaset tysięcy osób, uwikłanych w spłatę tzw. starych kredytów mieszkaniowych.
Kredyty, których interpelacja dotyczy, zaciągane były na przełomie lat 80/90 przez spółdzielnie mieszkaniowe. Niestety, niemal od początku towarzyszą im nieprawidłowości związane ze sposobem naliczania zadłużenia. Nieprawidłowości te polegają na nie przestrzeganiu przez Bank zarządzający kredytami postanowień umów kredytowych i przepisów o charakterze normatywnym. Bank naliczał oprocentowanie kredytów jednostronnie ustalaną stopą procentową; kapitalizował odsetki; naliczał i nalicza odsetki podlegające przejściowemu wykupieniu przez budżet państwa od skapitalizowanych odsetek bankowych; od czerwca 1993 r. nie występuje do Rady Ministrów o pokrycie różnicy odsetek na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Przede wszystkim nie przestrzegane są przepisy Prawa bankowego z dnia 31 stycznia 1989 r. pod rządami którego zawierane były umowy kredytowe, ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych i ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Stosowane przez Bank praktyki znacznie zawyżyły zadłużenie kredytobiorców i naraziły, uczestniczący w spłacie kredytów budżet państwa na nieuzasadnione koszty, które szacowane są na kilkanaście miliardów zł. Naganność praktyk Banku potwierdzają wyroki Sądu Najwyższego, opinie prawne, w tym opinia Departamentu Prawnego NBP.
O ile Pan Minister będzie zainteresowany, opinie które wymieniłam zostaną Panu niezwłocznie dostarczone.
Niniejszą petycję kieruję do Pana, ponieważ jest Pan głównym reprezentantem Skarbu Państwa predestynowanym do ochrony interesów Skarbu Państwa. Celem nadzoru właścicielskiego jest skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Ministerstwa Skarbu Państwa dla realizacji celów polityki gospodarczej państwa; zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Celem nadzoru właścicielskiego jest również monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółki z udziałem Skarbu Państwa , umożliwiających szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.

Kredytobiorcy, nie znajdując wsparcia w rozwiązaniu problemu w ramach nowelizacji ustawy o pomocy państwa... (druk sejmowy nr 462) zwrócili się z prośbą o interwencję do Komisji Europejskiej. Będzie zatem badana sprawa udzielonej z naruszeniem prawa pomocy publicznej udzielanej bankowi. Należy tu zwrócić uwagę na wspólnotowe regulacje z zakresu pomocy publicznej. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie w tym wypadku bankowi, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem. Pragnę podkreślić, że dla uznania, czy występują zakłócenia konkurencji i wpływ na wymianę handlową nie jest konieczne wykazanie ich faktycznego wystąpienia, wystarczy wskazanie możliwości ich wystąpienia (wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 czerwca 2000 r. w połączonych sprawach T-298, 312,313, 315, 600-607/97 Alzetta Mauro i inni przeciwko Komisji, punkty 76-79).
W sprawie, którą poruszam, oprócz aspektu udzielanej Bankowi pomocy publicznej istnieje problem naruszenia prawa - tolerowany przez administrację państwową. Preferowana jest spółka Skarbu Państwa, kosztem obywateli. Naruszona jest, co podkreślają kredytobiorcy, zasada ochrony wolności i własności mająca odzwierciedlenie w europejskim porządku prawnym.

Panie Ministrze, jakie działania podejmie Pan w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę interes kredytobiorców, akcjonariuszy i właściwie pojęty interes Skarbu Państwa, aby podjąć interwencję w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółką Skarbu Państwa – bankiem PKO BP SA, który zarządzając kredytami starego portfela nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa?
Jarosław Pisosław / 79.163.35.* / 2009-06-11 09:43
Gdyby PiS wprowadził za swoich rządów jakiekolwiek reformy mające na celu uelastycznienie wydatków budżetu, to teraz Polska nie miałaby problemów. A PiS tylko chował się za fasadą krzyża, lustracji, rozliczeń III RP, itd. I to pomimo rządzenia w czasie globalnej prosperity. Gdyby przypadło im rządzić w czasie kryzysu, nie byłoby już dzisiaj żadnego PiSu (tak jak AWS), a jedyną pozostałością po owym przykrym incydencie w dziejach Polski byłby dogorywający Prezio
th66 / 89.231.81.* / 2009-06-14 10:57
PIS nie rządzi już od 2 lat. A Rostowski liczył tylko na cud jak całe PO w postaci światowej koniunktury. Trzeba mieć ministra fachowca a nie wróżbitę.
hepi / 82.210.154.* / 2009-06-11 15:02
Nie osmieszaj się,przypisując PISowi rzekome zaniedbania.ONI NAPEWNO NIE ODDALI STOCZNI,RYBACTWA MORSKIEGO ORAZ nie przyklaskują wszystkiemu co zarząda Niemiec czy Unia.Peowcy to sprzedawcy...Polski.Takich band mielismy w historii wiele.nie tak dawno LEWACTWO POLSKIE ODDAŁO POLSKE SOWIETOM. Załosnyś bezmyślny krzykacz.
taki sobie Polak / 83.31.73.* / 2009-06-11 10:43
Jarku co nieco wprowadziło PO co pozwoliło bankom zagraniczny wyrolowac nas na ok 80 miljardów na opcjach i ....DO DZIS NIE PONIOSŁY ONE ŻADNYCH KONSEKWENCJI !!! nawet fali potępień w prasie...Próby naprawy tej szkody przez PIS i PSL zaciekle zwalczaja . O co chodzi w PO ...o nas czy o zagranicę? Co ciekawsze w przsie umilkły komentarze na ten temat...no cóz 80 miljadów to dla nas pryszcz..... a teraz kolego jak Wincent wyprowadzi forsę z PKO i prawdopodobnie rypnie giełda a za tym waluty skocza do góry to kto poniesie cięzar decyzji...oczywiscie głównie ci co przewalutowali pożyczki...pozdrawiam i radze wiecej mysleć SAMODZIELNIE a nie tylko czytac .....
lopez suarez / 83.22.175.* / 2009-06-11 13:11
A co ma wspólnego PO z opcjami?
Przedsiębiorcy podpisywali umowy opcyjne dobrowolnie i nikt ich do tego nie zmuszał. Ba, był czas gdy na tych opcjach nieżle zarabiały. Cały raban zaczął się wówczas , gdy zaczęły tracić a było to spowodowane dwoma czynnikami : osłabieniem się naszej waluty oraz pazernością firm , które zaczęły w pewnym momencie wystawiać opcje . Temat jest dość obszerny ale może warto abyś wiedział ,że wystawca opcji może ponieść nieograniczone straty gdy rynek pójdzie w stronę przeciwną. Ponadto wystawione pozycje opcyjne były często kilkukrotnie wyższe niż przychody walutowe firm. Były też i takie rodzynkie jak firmy , które w ogóle nie prowadziły wymiany handlowej z zagranicą a również zawierały umowy opcyjne!!! Po prostu firmy zamieniły się w jaskinie hazardu grając niekiedy bardzo ostro. Kto natomiast stosował opcje zgodnie z ich podstawową funkcją w firmie jaką jest zabezpieczenie pozycji walutowej strat nie poniósł.
Czego więc Polaku oczekujesz od rządu? Aby za pieniądze podatnika ( czyli więc i Twoje ) wyciągnął firmy z bagna , w które same wpadły przez pazerność? Na podobnej zasadzie rząd powinien więc zwracać ludziom straty , które ponieśli w czasie ostatniej bessy inwestując w fundusze.

Pomyśl więc zanim coś napiszesz . No chyba ,że jesteś przedstawicielem takiej firmy która zamiast prowadzić podstawową działalność wdała się w hazard. Ale wówczas brzydko tak pisać.
lopez suarez / 83.22.175.* / 2009-06-11 13:12
P.S. Kwota 80 mld zł jest przesadzona i to kilkukrotnie.

Najnowsze wpisy