Forum Forum prawnePracy

Nowa umowa od stycznia 2012 a umowa na czas nieokreślony

Nowa umowa od stycznia 2012 a umowa na czas nieokreślony

Weasel / 82.160.204.* / 2011-12-28 17:17
Witam.
Jestem zatrudniony w firmie na podstawie umowy na czas określony od 01.07.11 do 31.12.11, a
wcześniej miałem umowę na okres próbny od 05.04.11 do 30.06.11.
Dostałem propozycję podpisania umowy od 02.01.2012 na okres 3 lat.
Czy w związku z końcem obowiązywania ustawy antykryzysowej oraz tym ze poprzednie umowy były zawarte w trakcie jej trwania, umowa którą podpiszę od nowego roku będzie liczona jako pierwsza umowa? Jeśli tak, to aby podpisać z tą firmą umowę na czas nieokreślony będę potrzebował jeszcze jednej umowy po tej którą podpiszę od stycznia?
Wyświetlaj:
szklarek / 2011-12-28 19:37
Właśnie tak, jak Pan interpretuje. Umowa od 2.01.2012 r. będzie pierwszą z sekwencji umów z art. 25'1 KP. Kolejna, za 3 lata również będzie mogła być na czas określony.

Zwracam uwagę na dwie kwestie;
1. jest to obecny stan prawny, były zapowiedzi zmiany na stałe tych uregulowań raczej w kierunku limitu łącznego czasu umów na czas określony- czyli bliższego ustawie antykryzysowej.
2. przekroczenie 1 miesiąca pomiędzy zakończeniem jednej umowy a nawiązaniem kolejnym przerywa ww sekwencję.
Weasel / 82.160.204.* / 2011-12-28 20:07
Ok. Dziękuje za potwierdzenie.

Najnowsze wpisy