Forum Forum prawnePracy

obowiązek naliczania składek ZUS

obowiązek naliczania składek ZUS

Stefan P. / 83.3.176.* / 2010-04-28 12:06
Czy były pracodawca może żądać zwrotu części z kwoty zasądzonej przez sąd prawomocnym od kilku lat wyrokiem, wypłaconym przez komornika. Kwota ta jest równa zaległemu wynagrodzeniu za pracę oraz odprawie emerytalnej.
Czy obowiązek naliczania składek ZUS powstaje w momencie, w którym należność się generuje, czy w momencie wypłaty, kiedy to już byłego pracodawcę nie wiąże stosunek z byłym pracownikiem ?
Wyświetlaj:
wiwan / 2010-05-11 12:51
Druga część pytania- płatnik nalicza i odprowadza składki ZA okres podlegania ubezpieczeniu. Składki te płatne są na początku kolejnego miesiąca. Więc nawet, gdy od np. od 1 maja nie ma już stosunku pracy i tak składka musi być zapłacona za kwiecień.
emerycina / 83.3.176.* / 2011-02-15 11:16
Czy:
-jeżeli w roku 2003 ustał stosunek pracy " z powodu przedłużającej się niezdolności do pracy "(następnie renta chorobowa)
-jeżeli w roku 2008 zakład odprowadził składki od zaległej części wynagrodzenia nie przewidzianej w umowie o pracę, odzyskanej przeze mnie sądownie przy pomocy komornika (zajął zakładowi i wypłacił mi komornik),
-jeżeli składki zostały odprowadzone za okresy w roku 2004, zakład żąda zwrotu równowartości składek wraz z odsetkami, skoro one i tak nie wpłynęły na zmianę otrzymanych przeze mnie świadczeń, a ubezpieczenie społeczne jest stosunkiem zobowiązaniowym złożonym, to sąd przychyli się do żądania zakładu i zasądzi ww kwoty ?
Nie znajduję podstawy prawnej w myśl której sąd mógłby to zrobić, gdyż było to świadczenie nienależne ze strony zakładu, ale ten wiedział, a przynajmniej przy odpowiedniej staranności wiedzieć powinien, że świadczy nienależnie. Nadmienię, że jest mi wiadomo iż ustawa emerytalno rentowa przewiduje okres pobierania renty jako nieskładkowy, więc Zus w żadnym przypadku nie może przyjąć do podstawy świadczeń roku 2004 za który zakład naliczył i odprowadził składki w roku 2008. Za co więc te ww składki ? Za jakiekolwiek wskazówki dziękuję. Pozdrawiam emeryt.

Najnowsze wpisy