Forum Forum dla firmKsięgowość

Odliczanie VAT od zakupionego samochodu

Odliczanie VAT od zakupionego samochodu

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-01-27 11:17
Czy jeśli zakupiłam samochód osobowy na działalność gospodarczą w 2008 roku
mogę odliczyć cały podatek Vat? A vat od kosztów paliwa? Jeśli nie mogę
odliczy vat, to wpisuję go w kosztach jako koszt?
lwisniewska / 2009-01-27 11:19 / Lilianna Wiśniewska, specjalista ds. podatków i księgowości
Począwszy od 22 sierpnia 2005r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odliczyć można 60% kwoty podatku VAT, nie więcej jednak niż 6'000 zł.
Podatnicy wykorzystujący ww. pojazdy nie mają prawa do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do ich napędu. Jednocześnie nieodliczona kwota podatku stanowić może dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Należy przypomnieć, że kosztami uzyskania przychodu nie są (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych): odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote wg kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Lilianna Wiśniewska, Specjalista ds. podatków i księgowości

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy